Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 200 mln zł na wsparcie studentów ze szczególnymi potrzebami.

Młodzież polska wraz z rodzicami, nauczyciele oraz naukowcy polscy, działający na Litwie, zapraszani są do udziału w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, organizowanym we współpracy z Ambasadą RP w Wilnie, 11 maja o godz. 18.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) zaktualizował w portalu RAD-on dane dotyczące polskiego sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Aby ułatwić korzystanie z nich, OPI PIB wprowadził nowe funkcjonalności. Każdy może sprawdzić, ile osób studiuje na danym kierunku czy też ilu profesorów jest zatrudnionych w danej uczelni. To jednak nie wszystko. Eksperci OPI PIB przygotowali wiele raportów, które są dostępne za darmo na portalu radon.nauka.gov.pl. Z opublikowanych analiz wynika, że studia w Polsce cieszą się coraz większą popularnością wśród obcokrajowców. W 2021 r. w Polsce studiowało prawie 86 tys. cudzoziemców, z czego 52 proc. wybrało uczelnie niepubliczne.

Instytut Polski w Wilnie we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej NAWA oraz Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Wilnie zapraszają przyszłych studentów pochodzenia polskiego na spotkanie informacyjne o możliwości studiowania w Polsce. Spotkanie odbędzie się 19 maja 2022 r. o godzinie 16.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Studia w Polsce? Dlaczego nie! W Wilnie – targi edukacyjne dla młodzieży białoruskiej i ukraińskiej przebywającej na Litwie.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie serdecznie zaprasza na Podyplomowe Studium Dyplomacji Gospodarczej – pierwszy tego rodzaju program prowadzony w całości w języku angielskim. W roku akademickim 2021/2022 w 100 proc. online.

Luty – to tradycyjnie miesiąc, w którym Instytut Polski w Wilnie we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej NAWA promują na Litwie możliwości studiowania w Polsce. W tym roku kampania prowadzona jest pod hasłem „Kierunek – nauka” i skupia się na prezentacji osiągnięć nauki polskiej oraz promocji Polski jako kraju atrakcyjnego do prowadzenia badań i rozwoju kariery naukowej w międzynarodowym środowisku naukowym.

Ponad 460 młodych ludzi polskiego pochodzenia, w tym z Litwy, otrzyma stypendia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach Programu Stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i studia jednolite magisterskie.

W związku z pandemią COVID-19 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wprowadza zmiany w zasadach rekrutacji w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie.

Luty to tradycyjnie miesiąc, w którym Instytut Polski w Wilnie we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej – NAWA, promują na Litwie możliwości studiowania w Polsce.

Strona 1 z 3

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Poniedziałek, 27 maja 2024 

  Św. Augustyna z Canterbury, biskupa, św. Pawła VI, papieża, wspomnienie

  Mk 10, 17-2

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego». Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego <tym, którzy w dostatkach pokładają ufność>. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego». A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może się zbawić?» Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24