Rząd zatwierdził utworzenie instytucji publicznej „Mokausi Lietuvoje” („Uczę się na Litwie”). Gdy zacznie ona funkcjonować, zapisy do przedszkoli i szkół będą odbywać się elektronicznie poprzez ujednolicony system, administrowany przez tę placówkę. Rekrutacja do szkół będzie się odbywać za pośrednictwem jednej platformy internetowej – informuje Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu.

W e-systemie zarejestrowano łącznie 22,5 tys. wniosków o przyjęcie uczniów do wileńskich szkół.

Samorząd Rejonu Wileńskiego informuje, że 1 kwietnia br. w rejonie wileńskim rozpocznie się przydział dzieci do grup wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Wilnianie mają trzy miesiące na zapisanie dzieci do szkół – do 31 maja. Rodzice nie muszą się spieszyć, ponieważ czas złożenia wniosku nie wpływa na pierwszeństwo. Wcześniej – do 31 marca wnioski są przyjmowane tylko do szkół, które przyjmują dzieci w drodze konkursu lub realizują programy w zakresie kształcenia specjalistycznego (inżynieria/sport), stosują elementy określonego systemu pedagogicznego. Pamiętajmy też o tym, w Wilnie niemal we wszystkich dzielnicach znajdziemy szkoły, prowadzące nauczanie w języku polskim.

Fundacja „Renkuosi mokyti!” („Wybieram nauczanie!”) rozpoczyna tegoroczną rekrutację uczestników i zaprasza do udziału osoby, które chcą przyczynić się do pozytywnych zmian w edukacji.

Seminarium Duchowne im. św. Józefa w Wilnie ogłosiło terminy rekrutacji kandydatów i daty egzaminów wstępnych na studia.

1 czerwca na Litwie rusza rekrutacja na uczelnie wyższe i do szkół zawodowych. Wstępujący mogą składać podania za pośrednicwem strony internetowej www.lamabpo.lt.

Dyrekcja Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie informuje, że tylko do 31 marca odbywa się rekrutacja do gimnazjum na rok szkolny 2021/2022.

1 marca rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja do szkół w Wilnie na rok szkolny 2021/2022. Zapisując dziecko do szkoły warto pamiętać o tym, że najbardziej efektywne jest pobieranie przez dzieci nauki w ojczystym języku.

Już od 1 marca rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do szkół w Wilnie na rok szkolny 2021/2022. Wnioski drogą elektroniczną będzie można składać do 31 maja. Samorząd stołeczny podkreśla, że nie należy się spieszyć, gdyż czas wysłania podania nie będzie miał żadnego wpływu na pierwszeństwo.

Strona 1 z 5

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Wtorek, 3 października 2023 

    Łk 9, 51-56

    Ewangelii według świętego Łukasza

    Nadchodził czas, kiedy Jezus miał być zabrany z tego świata. Wtedy nieodwołalnie postanowił pójść do Jeruzalem. Wysłał przed sobą posłańców, a oni wybrali się w drogę i przyszli do pewnej samarytańskiej wioski, aby Mu przygotować miejsce. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ szedł do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: „Panie, jeśli chcesz, powiemy, aby ogień zstąpił z nieba i zniszczył ich”. Lecz On odwrócił się i skarcił ich. Poszli więc do innej wioski.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24