W czwartek Sejm podjął uchwały w sprawie zwiększenia liczby poborowych do 7 tysięcy i utworzenia dywizji piechoty z batalionem czołgów.

Sejm przyjął zgłoszoną przez posłów Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin nowelę do Ustawy o Samorządzie Terytorialnym o tworzeniu sołectw. Sołectwa będą tworzone przez radę samorządową na wniosek mera rejonu.

Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu nowelę w sprawie dofinansowania pobytu w sanatorium dla seniorów.

Poseł na Sejm Rita Tamašunienė wygłosiła w czwartek w Sejmie oświadczenie w związku z przypadającą 26 kwietnia 30. rocznicą zawarcia Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy. Poseł wskazała na znaczenie tego aktu prawnego dla obu państw, ich obywateli i społeczności międzynarodowej oraz zawarte w nim gwarancje ochrony praw mniejszości narodowych.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o bibliotekach, która umożliwia bezpłatne przekazywanie wycofanych z obiegu książek osobom fizycznym i prawnym, przed oddaniem ich do recyklingu.

W niedzielę, 10 marca, o godz. 11.00 posłowie zbiorą się na pierwszym posiedzeniu wiosennej sesji. Będzie to przedostatnia sesja Sejmu tej kadencji.

Podczas ferii uczniowskich nauczyciele się dokształcają, doskonalą swój warsztat zawodowy, często prowadzą różnego rodzaju narady, tematyczne spotkania metodyczne, omawiają osiągnięcia swych uczniów, przygotowują pomoce i materiały dydaktyczne - słowem szukają metod dotarcia do wszystkich uczniów na swoich lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Litewscy politycy zastanawiają się teraz nad tym, skąd wziąć dodatkowe pieniądze na obronność państwa. Czy od biznesu, a może od mieszkańców? Do tego tematu odnieśli się we wtorek na konferencji prasowej w Sejmie politycy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR). Poruszyli również aktualny temat wzmagającej się nagonki na szkolnictwo mniejszości narodowych.

W sobotę litewscy posłowie zebrali się na ostatnim posiedzeniu jesiennej sesji parlamentarnej.

Sejm zatwierdził propozycję, aby o rok – do 1 stycznia 2025 roku – odłożyć wejście w życie przepisu stwierdzającego nieważność praw jazdy kierowców, którzy nie poddadzą się okresowym badaniom lekarskim.

Strona 1 z 32

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Sobota, 20 lipca 2024 

  Bł. Czesława, prezbitera, wspomnienie

  Mt 12, 14-21

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Faryzeusze wyszli i naradzali się, w jaki sposób zabić Jezusa. Gdy Jezus dowiedział się o tym, odszedł stamtąd. Wielu ludzi szło za Nim, a On uzdrowił ich wszystkich. Zakazał im jednak opowiadać o Nim. Tak spełniło się słowo przekazane przez proroka Izajasza: „Oto mój Sługa, którego wybrałem, mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ześlę na Niego mojego Ducha, a On ogłosi narodom sprawiedliwość. Nie będzie wywoływał kłótni ani krzyczał, i nikt Go nie usłyszy na placach. Trzciny nadłamanej nie złamie i tlącego się knota nie dogasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. W Nim narody będą pokładać nadzieję”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24