30 października w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się łączone posiedzenie dwóch komitetów: Praworządności i Rozwoju Samorządu oraz Wiejskiego i Gospodarki Terenowej. Komitety zwołane zostały z inicjatywy przewodniczących komitetów z ramienia frakcji AWPL-ZChR w Radzie Samorządu Rejonu Wileńskiego, gdyż radnych niepokoi cisza w sprawie wykonania decyzji projektów inwestycyjnych, która była przyjęta podczas ostatniego posiedzenia rady – 20 października.  Podczas minionego posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego rada absolutną większością zagłosowała za wniesionymi przez frakcję AWPL-ZChR poprawkami w sprawie przekierowania środków budżetowych na potrzeby mieszkańców gmin łącznie na sumę 3,5 miliona euro.

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego odrzuciła weto mera w sprawie tak zwanej rekompensaty dla prywatnych przedszkoli. Na zwołanym w miniony piątek posiedzeniu radni pochylili się też nad wieloma innymi ważnymi dla mieszkańców rejonu kwestii.

Frakcja AWPL-ZChR w Radzie Rejonu Wileńskiego dbając o interesy wspólnot lokalnych i reagując na ich prośby, złożyła poprawki do projektu uchwały w sprawie przekierowania środków budżetowych na potrzeby mieszkańców gmin łącznie na sumę 3,5 miliona euro. Przypominamy, że po marcowych wyborach, w których mieszkańcy obdarzyli największym zaufaniem właśnie AWPL-ZChR, jej frakcja ma zdecydowaną większość 18 na 31 radnych w Radzie, która jest najwyższym organem zarządzającym rejonem. Dzięki temu możliwe jest przeznaczanie środków na projekty ważne i potrzebne dla mieszkańców rejonu.

Na dzisiejszym posiedzeniu Komitetu Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Młodzieży Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęto protokolarną decyzję w sprawie zlecenia samorządowej administracji utworzenia w najbliższym czasie dodatkowych grup w żłobku-przedszkolu w Rudominie. W pomieszczeniach tej placówki czasowo działała Szkoła Sztuk Pięknych w Rudominie na czas budowy nowego gmachu tej szkoły.

W środę na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego przewodniczący frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin Waldemar Urban przedstawił projekt uchwały, dotyczący nagród pieniężnych dla uczniów za celujące oceny.

Każdego roku Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznacza z budżetu znaczne środki na rozwój infrastruktury dostawy wody oraz odprowadzania ścieków. Są projektowane, budowane i odnawiane urządzenia do oczyszczania ścieków, uzdatniania wody i odwiertów wodnych. Kierowane są środki na eksploatację sieci zagospodarowania ścieków powierzchniowych Samorząd wykonuje wiele innych prac w sektorze gospodarki wodnej, przyczynia się do projektów inwestycyjnych.

Dzięki staraniom frakcji AWPL-ZChR rejonu wileńskiego zostało odnowione Gimnazjum im. Św. Kazimierza w Miednikach.

Radni z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, którzy od wielu lat stanowią trzon Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, zawsze wielką uwagę kierowali na sprawy socjalne, które są najbardziej ważne i znaczące dla większości mieszkańców rejonu, i dokładali wszelkich starań, poszukując różnych możliwości, aby przyjąć dobre decyzje wspomagające mieszkańców rejonu.

Dziś Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, której większość stanowią radni z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin, przyjęła rezolucję w sprawie podręczników w języku polskim, dostosowanych do zaktualizowanego programu nauczania.

Strona 1 z 4

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Wtorek, 5 marca 2024 

    Mt 18, 21-35

    Ewangelii według świętego Mateusza

    Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć bratu, jeśli wobec mnie zawini? Czy aż siedem razy?”. Jezus mu odpowiedział: „Nie twierdzę, że siedem, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego królestwo niebieskie podobne jest do króla, który postanowił rozliczyć się ze swoimi sługami. Kiedy zaczął to robić, przyprowadzono mu dłużnika, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego oddać, pan kazał go sprzedać wraz z żoną i dziećmi, i wszystkim, co posiadał. W ten sposób chciał odzyskać dług. Wtedy sługa upadł przed nim na ziemię i błagał: «Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam». Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Gdy ów sługa wyszedł, spotkał innego sługę swego pana, który był mu winien sto denarów. Chwycił go, zaczął dusić i mówił: «Oddaj wszystko, coś winien». A on upadł na ziemię i prosił: «Okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam». On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Gdy inni słudzy dowiedzieli się o tym, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli o wszystkim swojemu panu. Wtedy pan wezwał go i powiedział: «Jesteś złym człowiekiem! Darowałem ci cały dług, bo mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim dłużnikiem, tak jak ja zmiłowałem się nad tobą?». I pan rozgniewany wydał go katom, dopóki nie odda mu całego długu. Podobnie postąpi z wami mój Ojciec, który jest w niebie, jeśli każdy z was szczerze nie przebaczy swojemu bratu”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24