Na początku kwietnia na ulice Wilna wyjedzie 5 nowych, trzyosiowych autobusów komunikacji miejskiej Scania Citywide LF. Autobusy będą obslugiwały kierunki z numerami 55 – Leszczyniaki-Al. Laisvės-Fabianiszki, 7 – Miasteczko Północne-ul. Verkių-Wierszuliszki-Leszczyniaki i 43 – Justyniszki-Szeszkinia-Zielony Most-Centrum.

Na ulice Wilna wyjechał 21 nowy autobus pasażerski hiszpańskiego producenta „Castrosua”. Jeden z nich jest tzw. hybrydem, napędzanym prądem i gazem. Jest to całkowita nowość na ulicach Wilna. Koszt 1 kilometra takiego, napędzanego na prąd i gaz autobusu wynosi zaledwie 57 ct., gdy tradycyjny autobus napędzany gazem potrzebuje na 1 km. drogi 99 ct.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Wtorek, 3 października 2023 

    Łk 9, 51-56

    Ewangelii według świętego Łukasza

    Nadchodził czas, kiedy Jezus miał być zabrany z tego świata. Wtedy nieodwołalnie postanowił pójść do Jeruzalem. Wysłał przed sobą posłańców, a oni wybrali się w drogę i przyszli do pewnej samarytańskiej wioski, aby Mu przygotować miejsce. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ szedł do Jeruzalem. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: „Panie, jeśli chcesz, powiemy, aby ogień zstąpił z nieba i zniszczył ich”. Lecz On odwrócił się i skarcił ich. Poszli więc do innej wioski.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24