W związku z toczącą się ostatnio debatą na temat międzynarodowych zobowiązań Litwy w kwestii ochrony praw mniejszości narodowych Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przypomina, że w 2000 r. Litwa bez żadnych zastrzeżeń ratyfikowała Konwencję Ramową Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych.

Litwa nic nie wie o rzekomym wycofaniu się strony polskiej z pomysłu przekazania im kontroli nad częścią polskiej przestrzeni powietrznej - ustaliła korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Ministerstwo transportu, budownictwa i gospodarki morskiej przekonuje tymczasem, że o takim rozwiązaniu w ogóle nie ma mowy.

Eksperci polsko-litewskich międzyrządowej grupy roboczej uzgodnili, że Polacy zwiększą finansowanie dla litewskiej mniejszości narodowej w Polsce. Spotkawszy się już po raz trzeci przy okrągłym stole litewscy i polscy eksperci dyskutowali nad nową Ustawą o oświacie, która wywołała szczególne niezadowolenie polskiej mniejszości narodowej.

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej w polskich szkołach na Litwie Mirosław Sielatycki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej odznaczył Medalami Komisji Edukacji Narodowej zasłużonych nauczycieli z polskich szkół. Uroczystość wręczenia medali odbyła się 13 października w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, podczas spotkania z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół polskiej mniejszości narodowej na Litwie.

Litewscy politycy często próbowali lansować tezę, że droga do Europy powinna prowadzić nie przez Polskę, ale przez kraje skandynawskie.

W tym roku, podobnie jak i w poprzednim roku, Polska nadal jest największym inwestorem w gospodarkę Litwy. Do końca czerwca tego roku polskie inwestycje na Litwie wyniosły 5,137 mld litów (prawie 6,5 mld zł). W porównaniu z inwestycjami na koniec ubiegłego roku odnotowano wzrost o 26,7 proc.

2011-10-06, 18:28

Litwa na tropie łupków

Być może już za rok zostanie wyłoniony inwestor, który rozpocznie poszukiwania złóż gazu łupkowego na Litwie. Taki scenariusz, przewiduje harmonogram opracowany przez rządową grupę roboczą, która przedstawi go na zatwierdzenie rządowi już w połowie października.

- Nie oceniam tej sytuacji. Jest to wewnętrzna sprawa Litwy i tylko tu na miejscu może być ona oceniana – powiedział nam minister kultury Białorusi, Paweł Łatuszka, poproszony o ocenę sprzeciwu litewskich mniejszości narodowych wobec nowej ustawy oświatowej.

W odpowiedzi na upowszechnione informacje o wsparciu udzielanym rodzicom pierwszoklasistów szkół polskich Samorząd Rejonu Wileńskiego oświadcza, że ani administracja samorządu, ani rada samorządu nie ma z tym nic wspólnego, nie wypłaca żadnych świadczeń, ponieważ najzwyczajniej nie ma na to środków.

Nękane kryzysem i prawie miliardowymi długami kiesy miejskiej, stołeczne Wilno chyba liczy na bogatych turystów z Monako. Takie wrażenie można odnieść patrząc na multimedialną tablicę informacyjną zamontowaną niedawno na przystanku przy Zielonym Moście.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Piątek, 21 czerwca 2024 

  Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika, wspomnienie

  Mt 6, 19-23

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mole i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie natomiast skarby w niebie, gdzie mole ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie też twoje serce. Oko jest lampą ciała. Jeśli więc twoje oko jest dobre, całe twoje ciało jest w światłości. A jeśli twoje oko jest złe, całe twoje ciało jest w ciemności. Jeśli więc światłość w tobie jest ciemnością, jakże wielka to ciemność”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24