„Zagrożenie dla życia i rodziny, zagrożeniem dla pokoju świata“. Konferencja o ochronie życia poczętego

2018-05-04, 14:57
Oceń ten artykuł
(3 głosów)
„Zagrożenie dla życia i rodziny, zagrożeniem dla pokoju świata“. Konferencja o ochronie życia poczętego © L24.lt (Fot. Marlena Paszkowska)

We wszystkich dziedzinach naszego państwa próbujemy odrzucić dziedzictwo sowieckie, które człowieka zamieniło w część systemu, w reproduktora i które z naszej świadomości społecznej wykorzeniało wartości chrześcijańskie. Jednak teraz, kiedy mamy wszystkie możliwości budowania własnego państwa, wciąż jeszcze nie mamy odwagi zmienienia komunistycznego przepisu, który pozwalał na aborcję w terminie do 12 tygodni ciąży“ – powiedziała Rita Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin podczas konferencji, poświęconej obronie życia poczętego

W piątek w litewskim Sejmie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Życie ludzkie jest najwyższą wartością“. Obrady na temat ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości każdego ludzkiego życia oraz zagrożeń dla życia człowieka i rodziny zorganizowała sejmowa frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin.

„Chciałabym rozpocząć konferencję o największej naszej wartości – o życiu – od poczęcia do śmierci naturalnej. Często ludzie boją się o tym rozmawiać, ale w samej rzeczy jest to wspaniały temat, związany z naszą przyszłością i naszego państwa“ – witając uczestników konferencji powiedziała Rita Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin. „We wszystkich dziedzinach naszego państwa próbujemy odrzucić dziedzictwo sowieckie, które człowieka zamieniło w część systemu, w reproduktora i które z naszej świadomości społecznej wykorzeniało wartości chrześcijańskie. Jednak teraz, kiedy mamy wszystkie możliwości budowania własnego państwa, wciąż jeszcze nie mamy odwagi zmienienia komunistycznego przepisu, który pozwalał na aborcję w terminie do 12 tygodni ciąży“ – mówiła Tamašunienė.

Zwróciła uwagę na to, że temat konferencji to również dotyczy polityki, gdyż coraz mniejsza liczba urodzin w kraju, emigracja i około 6 tys. nienarodzonych dzieci rocznie to poważny problem demograficzny, będący wyzwaniem dla naszego państwa. Podkreśliła, że Europejski Trybunał Praw Człowieka skonstatował, że ocena statusu życia poczętego rozpoczyna się od narodowej dyskresy, czyli należy do gestii naszego państwa.
„To zależy od naszych polityków, czy będziemy budowali politykę życia, czy będziemy opierać koncepcję rozwoju państwa na przyszłym życiu“ – podkreśliła posłanka.

Przypomniała, że w 2005 roku w litewskim Sejmie grupa posłów (jej inicjatorzy to obecni na obecnej konferencji to europoseł Waldemar Tomaszewski, poseł Jonas Rimantas Dagys), po raz pierwszy zarejestrowali projekt ustawy o ochronie prawnej życia w fazie prenatalnej, której celem był ochrona życia poczętego. Ubolewała, że dotychczas ta ustawa nie została przyjęta, a jej rozpatrywanie nie posuwa się do przodu.

„Konferencja jest również po to, by szerzej omówić tę kwestię, szukać argumentów naukowych, także Kościoła, które są bardzo ważne podczas budowania systemu pomocy kompleksowej kobietom w ciąży, rodzinom i in.“ – mówiła Tamašunienė. Dodała, że symboliczne jest to, że konferencja o ochronie życia odbywa się w miesiącu maryjnym i w przeddzień Dnia Matki, gdy będziemy dziękowali naszym matkom, że dały nam życie.

„Ta konferencja jest bardzo ważna. Tym ważniejsze, że niewiele było takich przedsięwzięć i niestety politycy niezbyt chętnie zajmują się tym najważniejszym, powiedziałbym, tematem“ – powiedział przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski. Cieszył się, widząc na sali posłów, przedstawicieli samorządów, bo jak zauważył, to osoby, które „zajmują się codziennymi troskami życia codziennego, ale też działają na rzecz tego, by życie duchowe w naszym państwie umacniało się, żeby nienarodzone dzieci były niezabijane“.

Lider AWPL-ZChR przedstawił zebranym krótką informację, przygotowaną przez dr Józefę Deszczową, o tym, jak rozwija się płód od poczęcia. Przywołał też wypowiedzi ś. Jana Pawła II czy św. Teresy z Kaltuty, którzy wypowiadali się przeciwko aborcji.

Tomaszewski podkreślił, że mówiąc o ochronie życia poczętego, o aborcji, wcale nie jest zamiarem potępianie kobiet. „Jeszcze w 2006 roku w Sejmie został zarejestrowany projekt, w którym bardzo wyraźnie zapisane, że kobiecie nie grozi żadna odpowiedzialność za przerwanie ciąży. Natomiast odpowiedzialność karna grozi lekarzom i tym, którzy w tym pomagają“ – mówił Tomaszewski. Dodał, że w 2007 roku pierwsze głosowanie nad tą ustawę, wniesioną przez AWPL-ZChR, udało się „przeprowadzić zwycięsko i to był cud“. Niestety, kolejne rozpatrywania projektu, jak zauważył, były blokowane.

Konferencję pobłogosławił ks. Henryk Naumowicz. Referaty odczytali prelegenci z Polski i Litwy.

Ustawę o ochronie prawnej życia w fazie prenatalnej przybliżył zebranym na konferencji poseł z ramienia AWPL-ZChR Zbigniew Jedziński. Podkreślił, że ostatnio projekt Ustawy o ochronie prawnej życia w fazie prenatalnej został złożony w Sejmie w 2013 roku i od momentu złożenia projektu do dzisiaj były organizowane różne konferencje, dyskusje, podczas których omawiano wspomniany temat. Niejednokrotnie też projekt ustawy był rozpatrywany na posiedzeniach komisji parlamentarnych, a założenia projektu stały się przedniotem dużego zainteresowania opinii publicznej. „Biorąc udział w omawianiu założeń projektu, zwróciłem uwagę na brak u naszych oponentów logicznego myślenia bądź sprawności umysłowej, co nie pozwala im zrozumieć i ocenić najprostrzych argumentów. Jednak najprawdopododniej przeciwnicy wspomnianej ustawy kierują się nie logiką czy moralnością, ale ulegają naciskom finansjery światowej czy organizacjom, wspierających liberalną ideologię śmierci“ – stwierdził Jedziński.

Podczas konferencji odniósł się do argumentów oponentów tej ustawy. Jednym z nich jest taki, że kobieta ma prawo do aborcji, bo zakaz aborcji stanowi ingerencję w prywatne życie kobiety. „Jeżeli nie traktujemy zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci jako ingerencji w życie rodziny, to tym bardziej zakaz zabijania dzieci, w tym nienarodzonych, nie powinien być odbierany jako tego typu ingerencje. Uważam, że w tej kwestii nie może dochodzić do kompromisu“ – twierdził poseł.

„Ja i frakcja AWPL-ZChR zawsze będziemy stali po stronie obrońców życia. Opowiadamy się przeciwko zalegalizowanej karze śmierci, wymierzonej w nienarodzone dziecko, które nie popełniło żadnego przestępstwa, nie może się bronić i nie ma możliwości wyrażenia swojego zdania na ten temat“ – zaakcentował Jedziński.

Dr Aldona Ciborowska przedstawiła referat pt. „Cele zrównoważonego rozwoju przyjęte przez państwa członkowskie ONZ w 2015 r., a ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci”. Wskazała mechanizm działania globalnej władzy. Zwróciła uwagę na to, że przyjęta w 1992 roku agenda zrównoważonego rozwoju mieści w sobie całość życia. „Jeżeli Państwo przejrzycie się celom zrównoważonego rozwoju, które są zawarte na stronach oenzetowskich, to zobaczycie Pańtwo, że kontroli zostanie poddana każda dziedzina życia. A to co przejściowo nazywa się prawem do aborcji, będzie nakazem do aborcji. Do przemyślenia jest również propaganda mentalności antykoncepcyjnej“ – powiedziała Ciborowska. Przywołała ks. prof. Tadeusza Guza, który gruntownie mówi o tej rewolucji, podkreślając, że my teraz „żyjemy w trakcie bardzo cichej rewolucji, która doprowadzi do tego że pod pozorem praw człoweka, człowiek kiedy człowiek wytraci prawo do życia“.

Prof. dr Birutė Obelenienė w swoim referacie „Dlaczego nie kochać ich oboje“ mówiła o kobietach w ciąży nieplanowanej, niechcianej i która jest powodem kryzysu osobistego kobiety. Podkreśliła, że bardzo jest ważne, aby taka kobieta czułasię bezpieczna, żeby wiedziała, że państwo i społczeństwo wyciąga do niej pomocną dłoń. „Nie broniąc kobiety, obronić nienarodzone dziecko jest niemożliwe“ – podkreśliła prelegent. Podkreśliła, że Litwa to chyba jedyny kraj, gdzie państwo nie podejmuje działań, by pomagać kobietom w tzw. ciąży kryzysowej. „Pomoc kobiecie jest niezbędna, bo tylko w ten sposób można kobietę ochronić, tym bardziej że Konstytucja Litwy broni macierzyństwa, ojcostwa i dzieciństwa“ – mówiła Obelenienė.

Ks. Ryszard Halwa wygłosił referat pt. „Zagrożenie dla życia i rodziny, zagrożeniem dla pokoju świata“. Zaznaczył, że Kościół katolicki zawsze potępiał sztuczne poronienie, uznając je za praktykę zbrodniczą. „Norma moralna, dotycząca zakazu usuwania płodu, została opatrzona przez Kościół nie tylko sankcją grzechu ciężkiego, lecz również ekskomuniką, dlatego parlamentarzyści w świecie, którzy głosują za prawem do zabijania dzieci, nie mogą przystępować do komunii św.“ – zaakcentował ksiądz.

Zwrócił uwagę na wyniki badań, które prowadził w jednej z podwarszawskich parafii i które wykazały, że „problem przerywania ciąży jest uzależniony od religijności potwierdzonej praktykami“. „Dostrzeżono następujące zjawisko – im większa religijność badanych, tym bardziej są oni przeciwni przerywaniu ciąży. A zatem pogłębianie wiary, wzmożenie praktyk religijnych, może przyczynić się do zmniejszania sztucznych poronień“ – mówił ksiądz.

„Dobrze, że tutaj spotykamy się, Polacy i Litwini, powinniśmy przyjąć wspólną strategię, związaną z ratowaniem Kościoła, życia i rodziny, i Europy, bo jak mówił św. Jan Paweł II, Europa powinna być chrześcijańska“ – powiedział ks. Ryszard Halwa.

Lekarz Janina Tartilienė opowiedziała o działalności Litewskiej Izby Światowego Stowarzyszenia Lekarzy „Na rzecz obrony życia ludzkiego“, której celem jest realizacja w społeczeństwie medycznym i świeckim zasad ochrony życia poczętego.

Komentarze   

 
#15 Tadeusz 2018-05-09 00:41
Mówiąc za Janem Pawłem II - Europa albo będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#14 Jan 2018-05-08 12:27
- Norma moralna, dotycząca zakazu usuwania płodu, została opatrzona przez Kościół sankcją grzechu ciężkiego oraz ekskomuniką

- parlamentarzyści, którzy głosują za prawem do zabijania dzieci, nie mogą przystępować do komunii św.

Te słowa księdza Halwy udowadniają, że wielu polityków ma poważny problem moralny. W tym także politycy Zjednoczonej Prawicy z Polsce, szczególnie PiS.
A jedyną formacją prawdziwie stosującą normy Kościoła na Litwie jest AWPL-ZCHR!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#13 John Doe 2018-05-06 10:11
Działacze AWPL-ZCHR to prawdziwi obrońcy życia.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#12 12 2018-05-06 09:57
Bardzo dobrze, że nasi politycy podjęli ten temat. "co zasiejesz, zbierać będziesz". Rozmowa ze środowiskami lewackimi i feministkami nie ma sensu, gdyż używają skrajnych przypadków, a następnie rzucają się do szaleńczej nagonki. Trzeba robić swoje, zgodnie ze swoim sumieniem i wiarą. Takie konferencje pozwalają też poznać argumenty obojętnym ludziom, którzy często słysząc logiczne argumenty, przyznają rację obrońcom życia
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#11 44 2018-05-05 22:18
Skoro politycy UE mają takie zdanie na temat twórcy komunizmu:

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wziął udział w 200. rocznicy urodzin Karola Marksa, głównego ideologa komunizmu. Przekonywał, że nie jest on odpowiedzialny za zbrodnie swoich „rzekomych spadkobierców”.

W piątek w Bazylice Konstantyna w Trewirze, gdzie 200 lat temu urodził się Karol Marks, szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker mówił, że był on filozofem, myślącym o przyszłości i mającym twórcze aspiracje.

W sobotę w Trewirze zostanie odsłonięty wielki pomnik Marksa, mający blisko 5 metrów wysokości i ważący ponad dwie tony, który został ofiarowany przez Chiny.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#10 Alek 2018-05-05 19:30
"„Ja i frakcja AWPL-ZChR zawsze będziemy stali po stronie obrońców życia. Opowiadamy się przeciwko zalegalizowanej karze śmierci, wymierzonej w nienarodzone dziecko, które nie popełniło żadnego przestępstwa, nie może się bronić i nie ma możliwości wyrażenia swojego zdania na ten temat“ – zaakcentował Jedziński."

Ogromny szacunek
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#9 znalezione 2018-05-05 11:23
Cytuję Linia życia:
"Zygota, embrion, płód, noworodek, niemowlę, dziecko, młodzieniec, osoba w sile wieku i w końcu starzec to kolejne procesy linii życia organizmu."

Proces linii życia! Każda inna dywagacja na ten temat, czy to medyczna, filozoficzna, etyczna, etc. jest tylko i wyłącznie ludzką opinią często wspieraną aborcyjnym lobby, aby granicę przesuwać jak najdalej.


dobrze napisane
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#8 Rodzic 2018-05-04 21:36
„Biorąc udział w omawianiu założeń projektu, zwróciłem uwagę na brak u naszych oponentów logicznego myślenia bądź sprawności umysłowej, co nie pozwala im zrozumieć i ocenić najprostrzych argumentów. Jednak najprawdopododniej przeciwnicy wspomnianej ustawy kierują się nie logiką czy moralnością, ale ulegają naciskom finansjery światowej czy organizacjom, wspierających liberalną ideologię śmierci“ – stwierdził Jedziński.

Tak to jest u lewaków. Najczęściej zamiast argumentów piana i marksistowskie hasła z ust się wylewają.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#7 Priest 2018-05-04 21:19
A czego tu się bać? Jeśli jest się osobą wierzącą, to nie ma kompromisów.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#6 To kierunek UE 2018-05-04 16:44
Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód, a także dążenie do stabilizacji monetarnej powinny prowadzić do coraz ściślejszego wzajemnego powiązania narodów, przy zachowaniu tożsamości i historycznych tradycji każdego z nich, tak by mogły dzielić się niejako dziedzictwem wartości, które ukształtowało się przy ich współudziale, a do którego należy godność człowieka, jego podstawowe i niezbywalne prawa, nienaruszalność życia, wolność i sprawiedliwość, zmysł solidarności i odmowy dyskryminacji kogokolwiek.

Źródło: przemówienie JPII do parlamentarzystów austriackich, Rzym, 23 marca 1997.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24