– Polska granica będzie skuteczną i ostateczną barierą dla działań Alaksandra Łukaszenki, z premierami Litwy i Łotwy rozważamy uruchomienie artykułu 4. NATO – powiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie udzielonym Polskiej Agencji Prasowej.

Głównym tematem rozmów była sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Spotkanie jest częścią konsultacji prowadzonych przez Polskę z państwami członkowskimi i instytucjami Unii Europejskiej w kontekście zagrożenia hybrydowego ze strony Białorusi. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej wciąż jest trudna. W ostatnich dniach dochodzi do eskalacji prób nielegalnego przekraczania wschodniej granicy naszego kraju, która stanowi jednocześnie wschodnią granicę UE. Premier podkreślił, że ten kryzys nie dotyczy tylko Polski. Celem jest wywarcie presji i destabilizacja całej UE.

Polska Straż Graniczna poinformowała, że zatrzymała trzech obcokrajowców, którzy na pograniczu polsko-białoruskim usiłowali pomóc nielegalnym migrantom w przedostaniu się na teren Polski. Wśród zatrzymanych jest obywatel Litwy.

Z powodu utrzymującego się zagrożenia bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego związanego z sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi zaproponowano, aby dyrektor jednostki systemu oświaty w powiatach przygranicznych, za zgodą właściwego organu prowadzącego tę jednostkę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, mógł zawiesić wszystkie lub poszczególne zajęcia w tej jednostce.

– Nie pozwolimy, by Polska stała się szlakiem dla przemytników, dla zorganizowanych grup przestępczych, dla wrogów naszego kraju, szlakiem nielegalnej migracji. Jego utworzenie naruszałoby zasadę suwerenności Polski – powiedział minister Mariusz Kamiński w Sejmie. Na dodatkowym, wtorkowym posiedzeniu (9 listopada br.), Sejm wysłuchał informacji rządu o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i podejmowanych w tej kwestii działań.

We wtorek odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu RP, na którym premier Mateusz Morawiecki zaprezentował dotychczasowe działania związane z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. W ostatnich dniach dochodzi do eskalacji prób nielegalnego przekraczania wschodniej granicy naszego kraju. Na wschodzie Polski 15 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz 13 tys. żołnierzy strzeże naszego terytorium.

W związku z nasilaniem się zjawiska nielegalnej migracji Sejm podjął dzisiaj decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią. Projekt poparło 122 posłów w 141-osobowym Sejmie.

Czołem, żołnierze, czołem, funkcjonariusze, dziękuję bardzo, dziękuję za Waszą służbę, dziękuję za to, co robicie. Miarą suwerenności państwa jest zdolność do obrony granic. To, co widziałem tutaj przed chwilą – odebrałem meldunki pana ministra, panów generałów, panów pułkowników – to bardzo profesjonalna służba, bardzo dobrze zorganizowane działanie. Bardzo dobrze zorganizowane działania na każdym odcinku.

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się kolejna zwołana przez Prezydenta RP narada ws. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Jestem wdzięczny naszym służbom, żołnierzom i funkcjonariuszom za obronę granicy. Zapewniam, że cały czas monitorujemy sytuację. Mamy konieczną infrastrukturę do obrony, a na granicy znajduje się odpowiednia liczba służb – mówił po spotkaniu Andrzej Duda.

W poniedziałek odbyła się rozmowa telefoniczna Prezydentów Polski i Litwy.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa, 29 czerwca 2022 

  Świętych apostołów Piotra i Pawła, uroczystość

  Mt 16, 13-19

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, zapytał swoich uczniów: „Co mówią ludzie? Kim według nich jest Syn Człowieczy?”. A oni odpowiedzieli: „Mówią, że jest Janem Chrzcicielem, inni – że Eliaszem, a jeszcze inni – że Jeremiaszem lub którymś z proroków”. Zapytał ich: „A według was, kim jestem?”. Wtedy Szymon Piotr odpowiedział: „Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego”. Jezus mu odpowiedział: „Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jony, gdyż nie poznałeś tego ludzką mocą, ale objawił ci to mój Ojciec, który jest w niebie. Ja zaś mówię tobie, że ty jesteś Skałą. Na tej Skale zbuduję mój Kościół, a potęga piekła go nie zwycięży. Tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24