Minionej doby, 4 września, na granicy z Białorusią litewscy funkcjonariusze Straży Granicznej zawrócili około 40 nielegalnych migrantów. Żadna z osób, które próbowały nielegalnie przekroczyć granicę, nie wpuszczono na terytorium Litwy. Granicę próbowano przekroczyć w rejonach ignalińskim, święciańskim, solecznickim, wileńskim i orańskim.

Do tej pory do swoich krajów ojczystych powróciło 8 migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Litwą, około 30 wyraziło chęć powrotu – poinformowała dyrektor Departamentu Migracji Evelina Gudzinskaitė.

Minionej doby litewscy pogranicznicy zawrócili kilku nielegalnych migrantów, 3 osoby wpuszczono ze względów humanitarnych, poinformowała Państwowa Straż Graniczna. Do próby nielegalnego przekroczenia granicy doszło w rejonie orańskim.

W sobotę odbyła się wideokonferencja premierów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii – Mateusza Morawieckiego, Ingridy Šimonytė, Krišjānisa Kariņša, Kaji Kallas. Rozmowa dotyczyła sytuacji na granicach z Białorusią, spowodowanej stymulowanym przez Białoruś napływem migrantów do Europy.

Minionej doby litewscy pogranicznicy zawrócili na granicy z Białorusią kilkunastu nielegalnych migrantów.

W rejonie olickim uciekło 32 nielegalnych migrantów. Mieszkali w budynku szkoły we wsi Verebiejai. Dwóch z nich znaleziono, reszta jest intensywnie poszukiwana.
Zbiegli migranci są poszukiwani m.in. z pomocą helikoptera.

Minionej doby litewscy pogranicznicy wpuścili na teren Litwy dwóch kolejnych nielegalnych migrantów. Litewska Służba Ochrony Granicy Państwowej donosi, że na wstęp zezwolono z przyczyn humanitarnych. Pogranicznicy oświadczyli, że nie mogą sprecyzować, z jakich konkretnie powodów humanitarnych na Litwę wpuszczono kolejnych nielegalnych przybyszy. Jeszcze 19 nielegalnych migrantów zostało zawróconych.

Minionej doby litewscy pogranicznicy zawrócili z powrotem na Białoruś 11 nielegalnych migrantów. Zostali oni zawróceni w rejonach święciańskim i solecznickim. Litewska Służba Ochrony Granicy Państwowej donosi, że na terenie Litwy minionej doby nie zatrzymano żadnego migranta.

Migranci, którzy zgodzą się na dobrowolny powrót do kraju swego pochodzenia, będą mogli otrzymać wsparcie w wysokości 300 euro.

Poszukiwanych jest siedem osób, które uciekły z obozu dla migrantów na poligonie w Rudnikach, poinformował krajowy nadawca LRT.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa, 29 czerwca 2022 

  Świętych apostołów Piotra i Pawła, uroczystość

  Mt 16, 13-19

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, zapytał swoich uczniów: „Co mówią ludzie? Kim według nich jest Syn Człowieczy?”. A oni odpowiedzieli: „Mówią, że jest Janem Chrzcicielem, inni – że Eliaszem, a jeszcze inni – że Jeremiaszem lub którymś z proroków”. Zapytał ich: „A według was, kim jestem?”. Wtedy Szymon Piotr odpowiedział: „Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego”. Jezus mu odpowiedział: „Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jony, gdyż nie poznałeś tego ludzką mocą, ale objawił ci to mój Ojciec, który jest w niebie. Ja zaś mówię tobie, że ty jesteś Skałą. Na tej Skale zbuduję mój Kościół, a potęga piekła go nie zwycięży. Tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24