Międzynarodowe warsztaty poświęcone zwalczaniu nielegalnego handlu ukraińskimi dobrami kultury

2023-01-19, 18:02
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Międzynarodowe warsztaty poświęcone zwalczaniu nielegalnego handlu ukraińskimi dobrami kultury Międzynarodowe warsztaty poświęcone zwalczaniu nielegalnego handlu ukraińskimi dobrami kultury Fot. Danuta Matloch (gov.pl)

W Warszawie w dniach 18-20 stycznia odbywają się międzynarodowe warsztaty pod nazwą „Zwalczanie nielegalnego handlu ukraińskimi dobrami kultury: szkolenie w zakresie budowania potencjału dla organów ścigania”. Na prośbę wicepremiera Piotra Glińskiego, wydarzenie rozpoczęło się minutą ciszy poświęconą ofiarom katastrofy helikoptera w Browarach pod Kijowem.

- Jednym z zagrożeń, z którymi przychodzi się mierzyć pogrążonej w wojnie Ukrainie, jest nielegalny wywóz, a mówiąc szerzej – nielegalny obrót zabytkami ruchomymi. Dziś, dzięki strategicznej współpracy z UNESCO, spotykamy się w Warszawie, by wspólnie stawić czoła tym wyzwaniom i znaleźć najlepszy sposób na zachowanie tego, co najcenniejsze dla przyszłych pokoleń – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas inauguracji warsztatów.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego wskazał, że inicjatywa UNESCO, realizowana przy współpracy z polskimi partnerami, jest okazją, by wymienić praktyczne doświadczenia dotyczące przeciwdziałania nielegalnemu wywozowi dóbr kultury w związku z rosnącym zagrożeniem przemytu zabytków z Ukrainy w wyniku rosyjskiej inwazji.

Minister Gliński podkreślił, że na kanwie doświadczeń z II wojny światowej, polscy eksperci pozostają zaangażowani na rzecz ochrony i ratowania dziedzictwa kultury na świecie, a zdobyta wiedza pozwala na stawianie czoła ewoluującym zagrożeniom, szybkie i adekwatne reagowanie wobec sytuacji, które znamy już z przeszłości.

Profesor Piotr Gliński zaznaczył, że rosyjska agresja na Ukrainę, podczas której obiektami ataku są cele militarne, infrastruktura cywilna, a przede wszystkim ukraińska tożsamość narodowa, była impulsem do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu ochronę dziedzictwa w zagrożeniu naszego wschodniego sąsiada.

- Dzień przed inwazją, 23 lutego, powołaliśmy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zespół, który był w gotowości do podjęcia działań pomocowych na wypadek wybuchu wojny. Trzonem tego zespołu jest współorganizator dzisiejszych warsztatów – Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie, które jest zorganizowane w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Centrum jest ośrodkiem operacyjnym i koordynuje większość krajowych, polskich, ale także międzynarodowych działań na rzecz ratowania zasobów kulturalnych Ukrainy. Przy naszej wspólnej polsko-ukraińskiej granicy funkcjonuje hub wspierający i koordynujący pomoc międzynarodową – wskazał minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Wicepremier przypomniał, że Centrum prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną o ukraińskim dziedzictwie kulturowym, w szczególności o jego stratach wywołanych działaniami wojennymi. Ponadto Polska wraz z Litwą, na prośbę ukraińskiego Ministerstwa Kultury i Informacji, stworzyły fundusz digitalizacji, która jest narzędziem ochrony przed zniszczeniem.

- Centrum współpracuje z narodowymi instytucjami kultury, muzeami, archiwami państwowymi i bibliotekami, fundacjami, m.in. Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, konserwatorami zabytków oraz innymi instytucjami. Od początku kwietnia do końca 2022 roku Centrum pomogło ponad 100 ukraińskim instytucjom kultury. Wcześniejsza pomoc, organizowana bezpośrednio przez muzea, archiwa, biblioteki i inne instytucje, które skierowały pierwsze transporty na Ukrainę już na początku marca 2022 roku, objęła kilkadziesiąt instytucji. Samo Centrum wysłało łącznie 800 palet z materiałami do zabezpieczenia dokumentów archiwalnych, zabytków i muzealiów o łącznej wartości ponad miliona euro. Kolejne transporty są organizowane w koordynacji z potrzebami komunikowanymi przez stronę ukraińską. Wspieramy także Ukrainę militarnie, bywamy na Ukrainie, bo to jest obowiązek każdego polityka cywilizowanego świata – powiedział minister kultury.

O wydarzeniu

Trzydniowe warsztaty pod nazwą „Zwalczanie nielegalnego handlu ukraińskimi dobrami kultury: szkolenie w zakresie budowania potencjału dla organów ścigania” zostały zorganizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z UNESCO. Biorą w nim udział urzędnicy, funkcjonariusze straży granicznej oraz służb celnych państw graniczących z Ukrainą – Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Mołdawii.

W roli prelegentów występują ukraińscy specjaliści – historycy sztuki i archeolodzy, a ponadto przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Prokuratury, Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej. W warsztatach wezmą także udział przedstawiciele Interpolu, UNESCO, WCO (World Custom Organisation) oraz ICOM (International Council of Museums).

Celem warsztatów jest wymiana doświadczeń służb granicznych, celników, przedstawicieli organów i instytucji państwowych oraz przedstawicieli organizacji międzynarodowych w zakresie zwalczania nielegalnego wywozu, przywozu i przenoszeniu własności dóbr kultury w związku z trwającą wojną na Ukrainie. Podczas wykładów specjaliści z Ukrainy przedstawią uczestnikom najbardziej charakterystyczne dobra kultury Ukrainy, które w sposób szczególny są obecnie narażone na niebezpieczeństwo grabieży i przemytu

Na podst. inf. MKiDN

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Czwartek, 30 marca 2023 

    J 8, 51-59

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Jezus powiedział do Żydów: „Uroczyście zapewniam was: Kto będzie przestrzegał mojej nauki, nie zazna śmierci na wieki”. Wówczas Żydzi zawołali: „Teraz poznaliśmy, że jesteś opętany przez demona. Nawet Abraham umarł, także prorocy, Ty natomiast twierdzisz: «Kto będzie przestrzegał mojej nauki, nie doświadczy śmierci na wieki». Czy Ty jesteś większy niż nasz praojciec Abraham, który umarł? Poumierali również prorocy. Za kogo Ty się uważasz?”. Jezus odrzekł: „Gdybym Ja sam siebie wychwalał, chwała ta byłaby niczym. Mnie obdarza chwałą mój Ojciec, którego wy nazywacie swoim Bogiem. Ale wy Go nie poznaliście. Ja zaś Go znam. Gdybym więc stwierdził, że Go nie znam, byłbym kłamcą, podobnym do was. Lecz Ja Go znam i zachowuję Jego naukę. Wasz praojciec Abraham uradował się, że będzie mógł zobaczyć mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się”. Wtedy Żydzi powiedzieli: „Jeszcze pięćdziesięciu lat nie masz, a widziałeś Abrahama?”. Jezus zaś im odparł: „Uroczyście zapewniam was: Zanim Abraham się urodził, Ja jestem”. Na co z miejsca pochwycili kamienie, aby cisnąć w Niego. Jezus jednak ukrył się, a następnie opuścił świątynię.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24