Rekordowy budżet na ochronę polskich zabytków

2022-07-23, 20:46
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Wrocław. Zdjęcie ilustracyjne Wrocław. Zdjęcie ilustracyjne Fot. pixabay.com / pedro_wroclaw

Ponad 14,5 mln zł zostanie przekazanych na realizację 111 zadań w ramach drugiego naboru do programu „Ochrona zabytków”. Łącznie, wraz z pierwszym naborem i odwołaniami, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie otrzyma aż 834 projekty na kwotę 205,5 mln zł. To prawie o 50 mln zł więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem i aż o ponad 111 mln zł więcej niż w roku 2016. Odwołania w ramach II naboru można składać do 1 sierpnia 2022 r.

Ochrona polskich zabytków jest jednym z priorytetów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dlatego od 2016 r. budżet programu jest co roku systematycznie zwiększany. W odpowiedzi na rosnące potrzeby i coraz większe zainteresowanie wnioskodawców w 2017 roku budżet ten zwiększono o 17,5 mln zł, a w kolejnym - 2018 roku - aż o prawie 30 mln zł. W tegorocznym naborze, dzięki staraniom wicepremiera Piotra Glińskiego, budżet programu początkowo ustalony na rekordową kwotę 200 mln zł, tj. ponad dwukrotnie więcej niż w 2016 r. (93 mln zł), został dodatkowo zwiększony o prawie 11 mln zł i wynosi teraz 210 740 000 zł.

W ramach programu „Ochrona zabytków”, który ma na celu zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego finansowane są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Istotą programu jest różnorodność podmiotów składających wnioski, samych zabytków, jak i charakteru prac.

Pełna lista dofinansowanych projektów dostępna tutaj.

Inf. MKiDN

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 22 marca 2023 

    J 5, 17-30

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: „Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam”. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus oświadczył im: „Uroczyście zapewniam was: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni; ukaże Mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Uroczyście zapewniam was: Nadchodzi godzina – a właściwie już jest – kiedy zmarli usłyszą wołanie Syna Bożego. Ci, którzy Go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też sprawił, że Syn ma je w sobie. Przekazał Mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. Ja nie mogę sam nic uczynić od siebie. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca, i mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą Tego, który Mnie posłał, a nie własną wolą”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24