Senator Borys-Damięcka spotkała się z liderami organizacji polonijnych ze Wschodu

2018-08-09, 10:56
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Senator Borys-Damięcka spotkała się z liderami organizacji polonijnych ze Wschodu Fot. M. Kombor/Kancelaria Senatu

Senator Barbara Borys-Damięcka z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą spotkała się w Senacie 8 sierpnia z grupą Polaków z rosyjskiej Syberii, Kazachstanu, Mołdawii i Białorusi.

„Bardzo się cieszę, że działalność organizacji polonijnych, jako czynnik mobilizujący osoby mające polskie korzenie do podtrzymywania więzi z ojczyzną, prężnie działają. Przybliżają Polskę poprzez kulturę, wiedzę o polskiej gospodarne, nauce, geografii, a także polskiej przyrodzie.” – powiedziała senator Borys-Damięcka. Zaznaczyła, że organizacje polonijne odgrywają ważną rolę w podtrzymywaniu polskości, szczególnie wśród osób mających polskie korzenie, które są kolejnym pokoleniem urodzonym poza granicami. Podkreśliła, że widać to szczególnie wyraźnie podczas spotkań z młodymi ludźmi, którzy mówią po polsku i chętnie uczą się polskiej historii. Jej zdaniem przekazywanie tradycji i przekonywanie do nauki języka ojczystego jest kluczem do budowania poczucia polskiej tożsamości. „Później, gdy dzieci dorastają i same idą własną drogą, to czerpią z tych doświadczeń i dalej rozwijają swoje zainteresowanie Polską. Młodzież jest nasza przyszłością” – podkreśliła senator Borys-Damięcka.

„Cieszę się, że Senat ma możliwość wspierania i dofinansowania działalności rodaków żyjących za granicą. W tej chwili na całym świecie mieszka około 20 mln Polaków” – zaznaczyła senator Borys-Damięcka. Zaapelowała, aby uczyć się języka polskiego. „Język polski jest bardzo piękny, a jego znajomość umożliwia kontakt z dziełami polskiej literatury” – podkreśliła. Wskazała, że organizacje polonijne mogą starać się o wsparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zorganizowaniu przyjazdu nauczyciela z Polski. Mógłby on uczyć nie tylko dzieci, lecz także osoby dorosłe i seniorów, którzy w młodości nie mieli takiej szansy. Podkreśliła, że język powinien być nauczany przez pedagogów z odpowiednim przygotowaniem, aby nie utrwalać popełniania błędów językowych.

Uczestnicy spotkania opowiadali o prowadzonej przez ich organizacje działalności. Mówili m. in. o nauczaniu języka polskiego i działalności kulturalnej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Dom Polski w Bielcach w Mołdawii, organizacji zrzeszającej prawie tysiąc osób, opowiadali, że lekcje języka polskiego odbywają się u nich codziennie. Prowadzą także przedszkole, w którym dzieci mówią po polsku. A w 2018 r. rozpoczęła się odbudowa Biblioteki Domu Polskiego. Wśród działań liderzy organizacji wymieniali także wydawanie własnych gazet w języku polskim. W Omsku pismo „Rodacy” ukazuje się już od 20 lat.

Przedstawiciele 10 organizacji z Federacji Rosyjskiej, Kazachstanu, Mołdawii i Białorusi przyjechali do Polski na liderskie szkolenie dla kierownictw organizacji polskich w tych państwach. Osoby te uczestniczyć będą także w sesji naukowej zorganizowanej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorem przedsięwzięcia jest Regionalne Stowarzyszenie Wschód – Zachód z Płocka. Zadanie dofinansowane zostało przez Senat w ramach środków przeznaczonych na opiekę nad polonia i Polakami mieszkającymi za granicą.

Na podst. senat.gov.pl

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24