W Polsce od dzisiaj dłuższe urlopy rodzicielskie

2013-06-17, 11:41
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Od dziś urlopy rodzicielskie będą w Polsce dłuższe niż do tej pory. Rodzicom wszystkich dzieci urodzonych po 31 grudnia ub. roku przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego - w tym 14 zarezerwowanych tylko dla matki, 6 tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Z dodatkowego oraz rodzicielskiego urlopu mogą skorzystać zarówno matka, jak i ojciec.

Premier Donald Tusk powiedział, że intencją rządu jest, aby ta nowelizacja kodeksu pracy sprzyjała między innymi sprawiedliwemu podziałowi obowiązków w obrębie rodziny. Wyraził nadzieję, że roczny urlop rodzicielski nie będzie wykorzystywany tylko przez matki.

Same kobiety też chcą bardziej sprawiedliwego podziału obowiązków w opiece nad dziećmi. Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska Rajewicz zwróciła uwagę, że ostatnio coraz więcej ojców korzystało z przysługującego im 2-tygodniowego urlopu. Teraz w planach jest kampania promująca wykorzystywanie przez nich urlopów rodzicielskich - zaznaczyła minister Kozłowska Rajewicz.

Przepisy o 2 tygodniach urlopu przeznaczonego wyłącznie dla ojców pozostają bez zmian.

Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego (za okres do 26 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka) będzie wynosił, tak jak to jest obecnie, 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Natomiast zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego (także do 26 tygodni) będzie wynosił co do zasady 60% podstawy wymiaru zasiłku.

Jeżeli jednak pracownica podejmie decyzję o skorzystaniu z urlopu rodzicielskiego jeszcze przed porodem składając wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim – dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego, to wówczas przez cały okres urlopu związanego z urodzeniem się dziecka będzie jej przysługiwał zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

www.L24.lt

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 7 czerwca 2023 

    Mk 12, 18-27

    Słowa Ewangelii według świętego Marka

    Podeszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zadali Mu pytanie: „Nauczycielu, Mojżesz zarządził, że jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi potomka, to jego brat ma wziąć ją i wzbudzić potomstwo swemu bratu. Było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając, nie pozostawił potomka. Drugi ją wziął i też umarł bezdzietny, podobnie trzeci. I żaden z siedmiu nie zostawił potomka. W końcu po nich wszystkich umarła i ta kobieta. Skoro siedmiu miało ją za żonę, przy zmartwychwstaniu – jeśli powstaną – którego z nich będzie żoną?”. Jezus powiedział: „Czyż nie dlatego błądzicie, że nie znacie Pisma ani mocy Boga? Przecież kiedy powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś tyczy się umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście o krzewie w księdze Mojżesza? Bóg powiedział do niego: «Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Bardzo się mylicie”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24