Waldemar Tomaszewski broni Polski w Europarlamencie

2022-05-05, 13:56
Oceń ten artykuł
(1 głos)

W dniach 2 - 5 maja odbyła się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Pośród wielu omawianych tematów europosłowie debatowali nad problemem prześladowania osób z powodu przekonań religijnych. W tej sprawie zdecydowany głos zabrał Waldemar Tomaszewski, prezes ZPL i AWPL, który w swym przemówieniu poparł sprawozdanie wzywające do poszanowania prawa do wolności myśli, sumienia, a przede wszystkim prawa do wolności w wyznawaniu religii, jako do jednej z najważniejszych swobód obywatelskich.

- Największą ofiarą prześladowań na tle religijnym są na całym świecie chrześcijanie, co roku ginie około stu tysięcy chrześcijan. To wartości chrześcijańskie są podstawą kultury europejskiej, którą kształtowało przez ostatnie dwa tysiące lat. Z tego powodu musimy wyeliminować wszelkie przejawy dyskryminacji wobec chrześcijan w Europie. Natomiast na całym świecie musimy monitorować skalę prześladowań i stanowczo stawać w obronie zagrożonych dyskryminacją chrześcijan - wezwał Parlament europoseł Tomaszewski.

Na sesji, kolejny raz z rzędu, odbyła się skandaliczna debata zakończona przegłosowaniem rezolucji przeciwko Polsce w związku z uruchomioną przez Komisję Europejską procedurą dotyczącą rzekomego naruszenia praworządności przez ten kraj. W obronie Polski jednoznacznie stanął lider ZPL i AWPL.

- Trwa nieustanna nagonka instytucji europejskich, w tym Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego na Polskę, którą oskarża się o rzekome naruszanie zasad państwa prawa w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości. Zabrania się suwerennemu państwu przeprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości zgodnie z ustawą przyjętą przez polski parlament. To niedorzeczne i niedopuszczalne działania instytucji unijnych, które naruszają w ten sposób suwerenność Polski. Ponadto ingerowanie przez Komisję i Parlament w ustrój sądownictwa w Polsce wykracza poza kompetencje tych organów, które przypisują sobie poza traktatowe uprawnienia, ponieważ wymiar sprawiedliwości w państwach członkowskich nie należy do wyłącznych kompetencji Unii. Działania przeciw Polsce wprost łamią art. 5 TUE, który stanowi, że granice kompetencji Unii wyznacza zasada przyznania. Wykonywanie tych kompetencji podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności. Zgodnie z zasadą przyznania Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa członkowskie w Traktatach do osiągnięcia określonych w nich celów. Wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach należą do państw członkowskich. Z tego powodu atak instytucji unijnych na Polskę jest bezpodstawny i ma charakter polityczny. Polska jest atakowana dlatego, że nie podziela unijnej, lewicowo - liberalnej ideologii oraz opowiada się za Europą Ojczyzn a nie superpaństwem unijnym, do czego ma prawo i czego życzy sobie większość polskich obywateli. Unijnym politykom przydałaby się lekcja z demokracji - podkreślił w przemówieniu Waldemar Tomaszewski.

Komentarze   

 
#12 Antoni 2022-05-15 19:16
Znakomite wystąpienie i słowa godne polskiego patrioty. Tomaszewski choć reprezentuje w PE Litwę (a właściwie Polaków z Litwy) to w swoich głosowaniach i wystąpieniach mocno angażuje się w obronę dobrego imienia Polski, atakowanej niesłusznie przez unijne instytucje.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#11 E.A. 2022-05-14 00:12
Brawo! Dobre wystąpienie i mocna argumentacja.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#10 gość 2022-05-11 01:21
W XXI wieku prześladowania osób z powodu przekonań religijnych wcale nie są wyjątkowymi przypadkami. To niestety wciąż smutna rzeczywistość. Dlatego dobrze że w obronie prześladowanych (z których większość to chrześcijanie) stają pryncypialni politycy, tacy jak lider ZPL i AWPL Waldemar Tomaszewski, który w PE stanowczo broni prawa do swobodnego praktykowania przekonań religijnych.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#9 Teresa 2022-05-10 18:02
Należyta i godna uznania postawa, że lider ZPL i AWPL jednoznacznie stanął w obronie Polski. Jedność Rodaków ma również taki wymiar, że należy się wspierać na różnych obszarach, także międzynarodowym.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#8 z Polski 2022-05-10 17:59
Dziękujemy za obronę polskiego stanowiska przed unijnymi instytucjami.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#7 Aleksander 2022-05-06 00:08
W PE europoseł Tomaszewski wykonuje dobrą pracę dla polskości zarówno tej kresowej, wileńskiej, jak również w sprawach dotyczących Macierzy.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#6 marcin 2022-05-06 00:00
Należy stanowczo stawać w obronie zagrożonych dyskryminacją chrześcijan, bo mnożą się napaści na duchownych, dewastowanie świątyń, a także mordowanie wiernych. Każdego roku jest wiele tysięcy takich skandalicznych wydarzeń.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#5 Anna 2022-05-05 17:06
Bardzo dobre wystąpienie pana Tomaszewskiego. Stanowczo broni Polski. Zwraca uwagę, że najbardziej prześladowaną grupą religijną są chrześcijanie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#4 Jerzy 2022-05-05 16:50
Raz jeszcze się potwierdza znane powiedzenie, że Wilno i Warszawa to nasza wspólna sprawa.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#3 wileński 2022-05-05 14:41
Brawo! W obronie Polski jednoznacznie stanął lider ZPL i AWPL. Właśnie tak trzeba, bo tego wymaga polski patriotyzm i racja stanu.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Wtorek, 28 czerwca 2022 

    Mt 8, 23-27

    Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

    Jezus wsiadł do łodzi, a za Nim poszli Jego uczniowie. Nagle zerwała się na jeziorze tak wielka burza, że fale zalewały łódź. A On spał. Zaczęli Go budzić i krzyczeli: „Panie, ratuj! Giniemy!”. Odpowiedział im: „Ludzie słabej wiary, czemu się boicie?”. Potem wstał, zgromił wichry i jezioro i zapanowała głęboka cisza. A ludzie dziwili się i pytali: „Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24