Oświata

Oświata

Dziś tygodnik „Veidas" opublikował ranking najlepszych gimnazjów i szkół średnich na Litwie. Wynika z niego, że najlepszą placówką oświatową z polskim językiem nauczania na Litwie jest Gimnazjum im. Jana Pawła II – tak, jak w roku ubiegłym. W br. gimnazjum uplasowało się na miejscu 30-tym.

12 kwietnia 57 uczniów klas 9-11 polskich szkół Wileńszczyzny wzięło udział w konkursie historycznym, który już po raz 10. zorganizowało Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna".

Dzisiaj wicemer m. Wilna Jarosław Kamiński poinformował, że jeszcze w roku bieżącym lub najpóźniej w przyszłym zostanie rozwiązany problem braku miejsc w wileńskich przedszkolach. „Rada przygotowuje się do przyjęcia nowego trybu przyjmowania dzieci do przedszkoli. Planuje się, że do przedszkoli wileńskich będą przyjmowane jedynie te dzieci, które są zameldowane w stolicy, a ich rodzice płacą podatki do budżetu miasta" – we środę powiedział J. Kamiński.

3 kwietnia b.r. w Szkole Podstawowej w Kiwiszkach odbył się rejonowy konkurs ortograficzny „Mistrz Ortografii” oraz Miniolimpiada Języka Polskiego i Literatury.

Najważniejsze święto Szkoły Średniej im. św. Kazimierza w Miednikach – Dzień Patrona. Obchodzimy go każdego roku 4 marca. To wielkie święto całej społeczności szkolnej i wspólnoty parafialnej. Posiadanie świętego Patrona jest dla nas nie tylko powodem do dumy, ale  zobowiązaniem i inspiracją do naśladowania.

Na uniwersytecie jest miejsce na debatę, na różnorodność poglądów wykładowców i studentów, ale nie ma miejsca na zachowania nacechowane przemocą - mówili wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego podczas piątkowej debaty.

Na spotkaniu pojawili się młodzi narodowcy.

Dokąd idziesz, Świecie?

2013-03-08, 09:18

W ostatnim czasie pedagodzy, psycholodzy i socjolodzy biją na alarm z powodu gwałtownego upadku moralnych i duchowych wartości wśród dzieci i młodzieży. Poziom dziecięcego i młodocianego okrucieństwa niepohamowanie rośnie, o czym wymownie świadczą komunikaty policji. Internet jest przepełniony wideonagraniami bezlitosnych uczniowskich bójek, sfilmowanych na telefon komórkowy przez ich uczestników.

Mała olimpiada języka angielskiego pod tytułem „Wilno jest moją stolicą” odbyła się 20 lutego br. w Szkole Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie. W olimpiadzie aktywny udział wzięło 7 szkół Awiżeńskiego Centrum Metodycznego Anglistów.

Zgodnie z tradycją, 4 marca do naszej szkoły zawitał Kaziuk Wileński – w tym roku jeszcze większy i ciekawszy. Uczniowie klas początkowych oraz goście z przedszkola w Awiżeniach świetnie reprezentowali swoje stragany, zapraszali do kupowania. Śpiewali różne żartobliwe przyśpiewki „Na Kaziuka, na Kaziuka każdy tutaj szansy szuka!” – albo wołali „Kupujcie, kupujcie, Kazie i Kaziuki!”, recytowali wiersze i tańczyli.

20 stycznia br.  w żłobku-przedszkolu w Mejszagole  odbyły się zajęcia integrowane w żłobkowych grupach dla pedagogów z rejonu wileńskiego. Mianowicie, integrowaliśmy muzykę z pracą żłobkową wychowawczyń z polskim językiem nauczania oraz tańce z pracą żłobkową wychowawczyń z litewskim językiem nauczania. Była to okazja, by się podzielić doświadczeniem z pedagogami z przedszkoli rejonu wileńskiego. Zajęcia przeprowadzono pod hasłem: „Pada śnieg” oraz „Zwinne paluszki“.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Niedziela,
  7 czerwca 2020


  Najświętszej Trójcy, uroczystość

  J 3, 16-18

  Słowa Ewangelii według świętego Jana

  Jezus powiedział do Nikodema: „Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał swego Syna na świat, aby go sądził, lecz aby go zbawił. Ten, kto w Niego wierzy, nie podlega sądowi; ten jednak, kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w to, kim jest jednorodzony Syn Boży”. 

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24