Szefowa rządu wzięła udział w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu.

- Nastroje mamy podniosłe, optymistyczne. Cieszymy się z tego, co osiągnęliśmy – zajmujemy 53. miejsce w rankingu szkół Litwy i mamy ogromne pozytywne oczekiwania na przyszłość – dziennikarzom z portalu L24.lt powiedziała dyrektor Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie pani Danuta Silienė.

Dzisiaj we wszystkich szkołach odbywają się radosne apele z okazji inauguracji nowego roku szkolnego. Jak co roku święto zorganizowano również w Szkole Średniej im. Joachima Lelewela w Wilnie – polskiej placówce, której społeczność ma nastroje umiarkowanie świątecznie. Powód – toczona od miesięcy walka z władzami o możliwość pozostania w budynku w wileńskiej dzielnicy Antokol.

Dzisiaj, podobnie jak we wszystkich szkołach, uroczystość z okazji 1 września odbyła się również w polskim Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie.

Życzenia z okazji 1 września składa Waldemar Tomaszewski, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Gratulacje Jarosława Czubińskiego, Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej, z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Zyczenia z okazji inauguracji nowego roku szkolnego składają merowie rejonów wileńskiego i solecznickiego Maria Rekść i Zdzisław Palewicz.

Życzenia z okazji 1 września, Dnia Nauki Wiedzy, składają prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė, marszałek Sejmu Loreta Graužinienė i premier Algirdas Butkevičius.

Zamieszczamy życzenia Pary Prezydenckiej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.

2016-09-01, 07:37

Nowy rok szkolny

Dzisiaj w szkołach odbędą się apele z okazji 1 września – nowego roku szkolnego.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 22 marca 2023 

    J 5, 17-30

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: „Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam”. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus oświadczył im: „Uroczyście zapewniam was: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni; ukaże Mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Uroczyście zapewniam was: Nadchodzi godzina – a właściwie już jest – kiedy zmarli usłyszą wołanie Syna Bożego. Ci, którzy Go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też sprawił, że Syn ma je w sobie. Przekazał Mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. Ja nie mogę sam nic uczynić od siebie. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca, i mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą Tego, który Mnie posłał, a nie własną wolą”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24