„Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”. Zwycięzcy nagrodzeni

2017-10-11, 19:11
Oceń ten artykuł
(9 głosów)
„Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”. Zwycięzcy nagrodzeni © Marian Paluszkiewicz

W środę w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie XXIII edycji konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”, tradycyjnie organizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

„Ten konkurs powstał po to, aby podsumować pracę nauczycieli, szkół i przedstawić dla społeczności. Konkurs został zorganizowany także po to, ażeby uhonorować nauczycieli, ponieważ nauczyciel jest to postawa, która tworzy szkołę, która pracuje u podstaw, wychowuje i uczy młodzież” – powiedział prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski podczas uroczystości.

„Macierz Szkolna” rankinguje szkoły na podstawie wielu kryteriów, spośród których, jak podkreślił prezes tej organizacji, najważniejsze są wyniki z egzaminów maturalnych, czyli z 10 egzaminów państwowych i szkolnego egzaminu z języka polskiego. Kwiatkowski zaznaczył, że mimo iż egzamin z języka polskiego nie jest obowiązkowy, z pobudek patriotycznych i poszanowania dla języka ojczystego w tym toku zdawało go 810 spośród 818 maturzystów. A ci, którzy go nie zdawali, mieli na to poważne powody, np. zmieniali szkoły w starszych klasach i nie zdążyli nadrobić programu zajęć z języka ojczystego.

W czołówce najlepszych „coraz ciaśniej”

Kwiatkowski odnotował, że pozytywną tendencją jest również to, że w czołówce najlepszych szkół „robi się coraz ciaśniej i jest rotacja”. „To znaczy, że rośnie konkurencyjność” – podkreślił prezes „Macierzy Szkolnej. Dodał, że pozytywne jest też to, że szkoły, które wcześniej plasowały się w ogonku rankingu, poprawiły swoje pozycje.

W tym roku miano najlepszej polskiej szkoły uzyskały: Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (w kategorii szkół Wilna), Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie (w kategorii szkół miast rejonowych), Gimnazjum w Pogirach i Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace (w kategorii szkół rejonowych).

W porównaniu z rankingiem z 2016 roku tytuł zwycięzcy zachowała tylko jedna placówka – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie.

Maturzyści najlepsi z angielskiego

Podsumowanie wyników z egzaminów maturalnych, jak podkreślił Kwiatkowski, wykazuje pewną tendencję – maturzyści polskich szkół najlepiej zdają egzamin z języka angielskiego, także języka rosyjskiego i matematyki, zaś mają nie najlepsze wyniki z chemii, biologii, fizyki , informatyki.

Prezes „Macierzy Szkolnej” poinformował też, że w tym roku na studia wstąpiło o 3 proc. mniej maturzystów niż przed rokiem. W opinii Kwiatkowskiego, jest to wynik ujednoliconego egzaminu z języka litewskiego. „Ten egzamin był, jest i dalej będzie jednym z problemów szkół mniejszości narodowych” – zaakcentował prezes.

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej Kwiatkowski złożył życzenia wszystkim nauczycielom. Podkreślił, że pracują oni w jednym z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych zawodów na świecie, gdyż osobowość pedagoga ma istotny wpływ na formowanie dziecka i jego przyszłości.

„da w przyszłości dobre owoce i Litwie, i Polsce”

I właśnie o tym, jak wiele w swoim życiu możemy zawdzięczać swym nauczycielom, opowiedziała podczas uroczystości ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska. Jak zaznaczyła, jej nauczycielka polskiego uczyła formułować myśli w mowie, piśmie i mówić własnymi słowami. „Często wspominałam jej wskazówki i na pewno ta umiejętność formułowania myśli pozwoliła mi wiele rzeczy w życiu osiągnąć. Również to, że jestem ambasadorem, w jakiejś części zawdzięczam jej” – mówiła Doroszewska. Życzyła nauczycielom, aby ich uczniowie „mogli sobie znaleźć właściwe, dobre miejsce, w społeczeństwie”. Podziękowała polskim politykom na Litwie, merom i samorządowcom, działaczom społecznym, dyrektorom szkół i wszystkim, którzy działają na rzecz polskiej oświaty, „za pracę nad wykształceniem młodzieży i tę pracę, która da w przyszłości na pewno dobre owoce i Litwie, i Polsce”.

Oświata jest sprawą zasadniczą

W imieniu Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskiego Rodzin i własnym życzenia nauczycielom i organizatorom konkursu złożył przewodniczący AWPL-ZChR, europoseł Waldemar Tomaszewski. „Oświata jest sprawą zasadniczą dla naszej społeczności – powiedział Tomaszewski. Dzisiejsza uroczystość, jak zaznaczył, jest wspaniałą okazją do tego, aby mówić o osiągnięciach polskiego szkolnictwa na Litwie. Podkreślił, że na Litwie jest już 36 gimnazjów, gdzie nauczanie odbywa się w języku polskim, co stanowi 10 proc. wszystkich gimnazjów na Litwie. Określił to mianem cudu, który udało się osiągnąć dzięki wszystkim społecznościom szkolnym, polskim posłom w litewskim Sejmie, władzom samorządowym na Wileńszczyźnie.

„Naszym wspólnym celem jest wzmacnianie nauczania w języku ojczystym od przedszkola do wyższej szkoły” – zaakcentował lider AWPL-ZChR.

Bon Maturzysty

Wspaniałą wiadomość dla polskich maturzystów na Litwie przekazał podczas uroczystości prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski. 

„W tym miesiącu we współpracy „Macierzą Szkolną” rozpoczynamy wypłacanie bonu maturzysty dla wszystkich maturzystów z Waszych szkół. Jest to symboliczna odpowiedź na oczekiwania zarówno waszych elit politycznych, jak i działaczy samorządowych i wszystkich osób zaangażowanych na Litwie w polską edukację. Jest to też symboliczne zwieńczenie starań kierownictwa rady naszej fundacji, mam tu na myśli przede wszystkim pana ministra Jana Dziedziczaka i panią senator Janinę Sagatowską, bez których wsparcia rozpoczęcia zarówno Bonu Pierwszaka półtora roku temu jak i obecnie Bonu Maturzysty nie byłoby możliwe” – powiedział Falkowski. Specjalne stypendia ufundowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” otrzymają również polscy studenci na Litwie.

Uroczystą galę uświetnił Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Tańca "Sto Uśmiechów" z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.

I.K.

Wyniki tegorocznego 23. edycji konkursu „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel”

Szkoły Laureatki 

1. Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie (w kategorii szkół m. Wilna)
2. Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (wśród miast rejonowych)
3-4. Gimnazjum w Pogirach i Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace (wśród szkół rejonowych)

Wyróżnione szkoły

Wśród miast rejonowych:

1. Gimnazjum w Trokach
2. Gimnazjum w Ejszyszkach
3. Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

Wśród szkół miasta Wilna:

4. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
5. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie

Wśród szkół rejonowych:

6. Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach
7. Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
8. Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach

Wyróżnione szkoły podstawowe:

1. Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
2. Szkoła Podstawowa w Mościszkach, rejon wileński
3. Szkoła Podstawowa w Sużanach, rejon wileński
4. Szkoła Podstawowa w Dajnowie, rejon solecznicki

Wyróżnienia za aktywność pozalekcyjną szkół:

1. Gimnazjum im. Wł. Syrokomli w Wilnie
2. Szkoła im. Sz. Konarskiego w Wilnie
3. Szkoła Lazdynai w Wilnie
4. Gimnazjum w Mickunach, rejon wileński
5. Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwie, rejon wileński
6. Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

Wyróżnieni nauczyciele:

MATEMATYKA
1. Jadwiga Bujel – Gimnazjum w Pogirach
2. Irena Kalinowa Gimnazjum im.K.Parczewskiego w Niemenczynie
3. Anna Barkowskaja Gimnazjum im.St.Moniuszki w Kowalczukach
4. Nijola Siniawska Gimnazjum im.św.Jana Bosko w Egliszkach
5. Janina Nowicka – Gimnazjum im. św.U.Ledóchowskiej w Czarnym Borze
6. Teresa Michniewicz – Gimnazjum im.Wł.Syrokomli w Wilnie
7. Wiesława Dowejko Gimnazjum im.J.I.Kraszewskiego w Wilnie
8. Irena Świglińska – Gimnazjum im.J.Śniadeckiego w Solecznikach
9. Wanda Raczyńska Gimnazjum im.M.Balińskiego w Jaszunach
10. Raisa Nowickaja Gimnazjum im.A.Krepsztul w Butrymańcach
11. Wanda Talmont – Gimnazjum w Ejszyszkach

HISTORIA
12. Alina Kiriłowa – Gimnazjum im.K.Parczewskiego w Niemenczynie
13. Waleria Adamaitis – Gimnazjum im. ks.J.Obrembskiego w Mejszagole
14. Robert Polakowski – Gimnazjum im.F.Ruszczyca w Rudominie
15. Albert Wołk – Gimnazjum im.S.Batorego w Ławaryszkach
16. Danuta Radewicz Gimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie
17. Waldemar Szełkowski – Gimnazjum im. J. I.Kraszewskiego w Wilnie
18. Anna Nester – Gimnazjum im.J.Śniadeckiego w Solecznikach
19. Laima Narodowskaja – Gimnazjum im.E.Orzeszkowej w Białej Wace

BIOLOGIA-CHEMIA

20. Tatjana Mincewicz Gimnazjum w Bujwidzach
21. Krystyna Wojciechowicz – Gimnazjum im.F.Ruszczyca w Rudominie
22. Lucja Čečiotkinienė Gimnazjum im.św.Kazimierza w Miednikach
23. Margaryta Szpilewska Gimnazjum im. A.Mickiewicza w Wilnie
24. Ewelina Grycewicz – Gimnazjum im.J.I.Kraszewskiego w Wilnie
25. Aleksandra Sinkiewicz – Gimnazjum im.J.Śniadeckiego w Solecznikach
26. Walentyna Ćwilik Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Dziewieniszkach
27. Danuta Mureikienė – Gimnazjum im.J.Śniadeckiego w Solecznikach
28. Ingrita Pawłowska Gimnazjum im.M.Balińskiego w Jaszunach
29. Marian Kuzborski Gimnazjum w Trokach
30. Ewa Walma – Gimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie

ANGIELSKI
31. Renata Krasowska – Gimnazjum im.St.Moniuszki w Kowalczukach
32. Żana Narbutienė Gimnazjum im. św.U.Ledóchowskiej w Czarnym Borze
33. Daiva Bernatavičienė – Gimnazjum w Trokach
34. Maria Kleczkowska – Gimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie
35. Irena Litwinowicz Gimnazjum im. A.Mickiewicza w Wilnie
36. Aurelija Urbonavičienė Szkoła im.Sz.Konarskiego w Wilnie
37. Jelena Wojtkiewicz – Gimnazjum im.E.Orzeszkowej w Białej Wace
38. Regina Malinowskaja Gimnazjum im.A.Krepsztul w Butrymańcach

MUZYKA-CHOREOGRAFIA
39. Olga Krasodomska Gimnazjum im. J.Słowackiego w Bezdanach
40. Irena Iljina Gimnazjum im.św. St.Kostki w Podbrzeziu
41. Edward Mogilnickij – Gimnazjum im.H.Sienkiewicza w Landwarowie
42. Iwona Grigienė – Gimnazjum im. L. Komołowskiego w Połukniu

ROSYJSKI
43. Jelena Gurskaja – Gimnazjum w Zujunach
44. Anna Czerniawska – Gimnazjum im.St.Moniuszki w Kowalczukach
45. Tatjana Oskirko Gimnazjum im.św. Jana Bosko w Egliszkach
46. Stanisława Kaczanowska – Gimnazjum im.K.Parczewskiego w Niemenczynie
47. Halina Untanienė Gimnazjum im.Wł.Syrokomli w Wilnie
48. Teresa Barkowska – Gimnazjum im. Wł. Syrokomli
49. Danuta Jermałowicz – Gimnazjum im.E.Orzeszkowej w Białej Wace
50. Anna Walicka – Gimnazjum w Ejszyszkach
51. Stela Sankowska Gimnazjum im.L.Narbutta w Koleśnikach
52. Walentyna Jaglińska Gimnazjum im. ks.P.K.Brzostowskiego w Turgielach
53. Lilia Urbielewicz – Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Dziewieniszkach

FIZYKA-INFORMATYKA

54. Danuta Golnis Gimnazjum w Pogirach (fizyka)
55. Paweł Stankiewicz – Gimnazjum im.J.I.Kraszewskiego w Wilnie (fizyka)
56. Regina Nikrewicz Gimnazjum w Ejszyszkach (fizyka)
57. Alina Špakauskienė – Gimnazjum w Pogirach (informatyka)
58. Jolanta Andrukonienė – Gimnazjum w Ejszyszkach (informatyka)
59. Jelena Masalska Gimnazjum im.św.R.Kalinowskiego w Niemieżu (informatyka)
60. Irena Giniewicz Gimnazjum w Rukojniach (informatyka)

RÓŻNE PRZEDMIOTY
61. Alina Szyrwińska – Gimnazjum im.F.Ruszczyca w Rudominie (geografia)
62. Waldemar Szumski – Gimnazjum w Awiżeniach (wf)
63. Mark Waitonis – Gimnazjum w Mickunach (wf)
64. Elwira Cejko – Gimnazjum „Żeimiana“w Podbrodziu (rysunki, technologie)
65. Jolanta Borys – Gimnazjum Inżynieryjna im.J.Lelewela w Wilnie (plastyka, technologie)
66. Waldemar Oleszkiewicz Gimnazjum im.Wł.Syrokomli w Wilnie (technologie)

POLONIŚCI
67. Krystyna Witlicka - Gimnazjum w Mickunach
68. Aldona Sudenis – Gimnazjum im. K.Parczewskiego w Niemenczynie
69. Łucja Minowicz – Gimnazjum im.Wł.Syrokomli w Wilnie
70. Anna Jasińska – Gimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie
71. Ilona Herman – Gimnazjum im.F.Ruszczyca w Rudominie
72. Krystyna Turkot Gimnazjum im.M.Balińskiego w Jaszunach
73. Wacława Iwanowska – Gimnazjum w Ejszyszkach
74. Liudmiła Siekacka – Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Wilnie

LITUANIŚCI
75. Lilia Jeremiejewa – Gimnazjum w Rukojniach
76. Irena Kropienė Gimnazjum im.M.Balińskiego w Jaszunach
77. Danguole Vasiliauskienė Gimnazjum w Trokach
78. Halina Stankiewicz-Mordas Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Wilnie
79. Lina Spetylaitė Szkoła im.Sz.Konarskiego w Wilnie
80. Marija Česonienė – Gimnazjum im.Wł.Syrokomli w Wilnie

NAUCZYCIELE SZKOŁY POSTAWOWEJ

81. Elwira Lavrukaitienė – Szkoła Podstawowa im.A.Stelmachowskiego w Starych
     Trokach (klasy początkowe)
82. Irena Szostak – Progimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie (polonista)
83. Nadieżda Rusiecka – Progimnazjum im.Jana Pawła Ii w Wilnie (angielski)
84. Leokadia Kurdeko Progimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie (matematyka)
85. Anna Grycewicz Szkoła Podstawowa w Mościszkach (nauczyciel religii)
86. Łucja Łapszewicz Szkoła Podstawowa im.M.Zdziechowskiego w Suderwie (historia)
87. Henryka Pawlun Szkoła Podstawowa w Sużanach (nauczyciel technologii)
88. Iwan Warsocki – Szkoła Podstawowa w Dajnowie (fizyka)
89. Diana Markiewicz Szkoła Lazdinai w Wilnie (angielski, metodyk teatru)

Komentarze   

 
#13 Daria 2017-10-14 15:32
Mnóstwo wspaniałych gości. To także miły gest wobec wszystkich nauczycieli
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#12 Wiesia Pawska 2017-10-13 17:45
Serdecznie wszystkim gratuluję. Wasza determinacja wlewa niezliczone nakłady optymizmu w nasze serca
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#11 z Wilna 2017-10-13 12:57
Wiadomo że oświata jest w centrum uwagi, podkreśla to lider polskiej społeczności Tomaszewski, posłowie, nasze organizacje oświatowe, forum rodziców, radni Wilna. Tu nie można odpuścić ani na krok.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#10 OleSmoky 2017-10-12 22:17
Wszyscy byśmy chcieli, aby poziom nauczania w każdej placówce był na 100 pkt. Ale tak się nie da i jest to oczywiście nie możliwe. Nie mniej jednak kompletnie nie mamy się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie. Mamy powody do dumy. Wiele szkół bije na głowę te litewskie, bardziej prestiżowe. Polskie szkoły osiągają dobre wyniki na egzaminach. Ale wszyscy zapominamy o jednym. Szkoły to nie tylko jak największa liczba punktów na egzaminie. To także wychowanie człowieka i obywatela. Wychowanie uczciwego, nowoczesnego obywatela, którego wartości będą oparte na chrześcijańskich wartościach. A w tym już polskie placówki biją na głowę wszystkie inne
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#9 Grażynka 2017-10-12 20:42
Brawa dla wszystkich laureatów... Jednak ten konkurs jest nie dokońca sprawiedliwym, gdyż Gimnazjum z Solecznik jest o wiele na wyższym szczeblu estetycznym, edukacyjnym, niż wymienione Gimnazjum z EJSZYSZEK, w tym gimnazjum panuje bezporządek(brak czystośći, brak estetyczności itd), dyrekcji należy pracować nad wizją tego gimnazjum, a dla nauczycieli brawa...dobrych uczniów macie życzę zmian tylko na lepsze...zmiany zaczynają się od kwalifikowane i kompetentnej administracji.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#8 Bałaszewicz 2017-10-12 16:00
Gratuluje
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#7 vega 2017-10-12 12:46
Gratuluję wszystkim polskim szkołom i nauczycielom tam pracującym, gdyż właściwie każdego dnia muszą walczyć z przeciwnościami losu, a mimo tego nie poddają się i wkładają wiele serca w kształcenie naszej młodzieży. Dziękuję!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#6 W.Litwin 2017-10-12 12:19
Cytuję mamy wicemera Wilna!:
Dzisiaj Edyta Tamošiūnaitė została wybrana opozycyjnym wicemerem Wilna do sprawy oświaty i energetyki. To pierwsza kobieta na tym stanowisku. Została wybrana zdecydowaną większością głosów rady. Serdecznie gratuluję!


To świetny wybór, gdyż pani Edyta jest niezwykle doświadczoną osobą zarówno na szczeblu samorządowym jak i państwowym.
AWPL w ostatnim czasie osiągnął wiele sukcesów. Są rozchwytywani nie tylko w samorządzie Wilna ale i w Seimasie. To efekt ciężkiej pracy i uczciwości. Wraz z innymi organizacjami obronili polskie szkoły oraz polonistykę na wyższej uczelni
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#5 Artem 2017-10-12 12:19
Wszystkim nominowanym składam serdeczne gratulacje oraz podziękowania za Wasz trud
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#4 Adam 2017-10-11 22:59
„Oświata jest sprawą zasadniczą dla naszej społeczności. Naszym wspólnym celem jest wzmacnianie nauczania w języku ojczystym od przedszkola do wyższej szkoły” – podkreślił lider AWPL-ZChR W.Tomaszewski.
W tym kierunku czynione są wielkie wysiłki wszystkich, którym na sercu leży zachowanie polskości na Wileńszczyźnie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24