Ćwierćwiecze służby polskiej oświacie na Litwie

2015-12-18, 20:10
Oceń ten artykuł
(7 głosów)
Nagrody powędrowały do szczególnie zasłużonych siłaczek i siłaczy polskiej edukacji na Litwie Nagrody powędrowały do szczególnie zasłużonych siłaczek i siłaczy polskiej edukacji na Litwie © Marian Paluszkiewicz

Odśpiewanie hymnów Polski i Litwy oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca „Wilenka" ze Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie rozpoczęły uroczystą akademię z okazji 25-lecia działalności Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna".

Gala odbyła się 18 grudnia, w piątek, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Prezes „Macierzy", poseł na Sejm RL Józef Kwiatkowski, podsumowując ćwierćwiecze pracy Stowarzyszenia, zaznaczył, że ostatnie 25 lat były okresem niezwykle dynamicznym w życiu Polaków na Litwie, naznaczonym zarówno sukcesami, jak i trudnościami.

„Nawet w najgorszym śnie nie moglibyśmy przyśnić tego, co przeżywamy obecnie: że o swoje prawo do nauki w języku ojczystym będziemy musieli walczyć na ulicach, w sądach. Mimo ciągłego wiatru w oczy udało nam się zachować tradycyjną szkołę polską, zachować i wzmocnić kadrę pedagogiczną. Polska placówka oświatowa na Litwie wzmocniła się, uodporniła, jest w dobrej kondycji, stała się obywatelsko dojrzalsza, odważniejsza w walce o swoje prawa" – ostatnie ćwierćwiecze w dziedzinie oświaty podsumował prezes „Macierzy".

J. Kwiatkowski wymienił szereg sukcesów, jakie do tej pory odniosła i wciąż odnosi polska szkoła na Litwie, mówił o problemach, z jakimi boryka się polskie szkolnictwo, m.in. o skreśleniu egzaminu z języka polskiego ojczystego z listy egzaminów obowiązkowych na maturze, o sławetnej nowelizacji ustawy o oświacie w 2011 r., która do tej pory zagraża kilku polskim szkołom średnim w Wilnie.

Mimo to prezes pozostaje optymistą: „Szkoła polska na Litwie zapewne się obroni. Obroni się, bo społeczność jest niesłychanie zdeterminowana. Obroni się, bowiem towarzyszy jej przekonanie, że to, co robi, jest słuszne i służy to przyszłym pokoleniom Polaków na Litwie".

Wioletta Pruchnik z Biura Szefa Gabinetu Prezydenta RP odczytała list, jaki do zebranych na gali skierował prezydent Polski Andrzej Duda. „Nauczyciele szkół polskich na Litwie przekazują młodzieży coś znacznie cenniejszego, niż tylko wiedzę: dają młodym Polakom poczucie zakorzenienia w polskiej kulturze, historii, tradycji i języku ojczystym. Jestem pełen uznania dla konsekwentnej, wyrażającej się w różnych formach, działalności „Macierzy Szkolnej" – napisał prezydent. Zapewnił, że znane mu są również problemy polskiej oświaty i podkreślił, że podziela troskę polskiej społeczności o dalszy los polskiego szkolnictwa, wyraził nadzieję na to, że problemy te zostaną rozwiązane. „Mogą Państwo być pewni, że polskie władze zawsze będą Państwa wspierać" – napisał w liście prezydent Polski.

Na wniosek Ambasady RP na Litwie zasłużonym polskim oświatowcom na Litwie przyznano Medale Komisji Edukacji Narodowej, które wręczył ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński. „Obyś polskie dzieci uczył" – prosił szef polskiej misji dyplomatycznej na Litwie, parafrazując oraz pozytywnej treści nadając polskiemu powiedzeniu „Obyś cudze dzieci uczył".

Przemawiając w imieniu odznaczonych, dyrektor Gimnazjum im. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu Zbigniew Maciejewski podziękował za odnaczenie i wyraził nadzieję na wyróżnienie wszystkich Polaków na Litwie: „To zwiększa motywację kroczyć i bronić swych praw ku chwale polskości, w tym polszczyzny, ku chwale naszej Wileńszczyzny, małej ojczyzny, ku chwale Ojczyzny. Mamy nadzieję, że państwo polskie nareszcie, po 25 latach starań, wręczy nagrodę wszystkim Polakom mieszkającym na Litwę, czyli zapewni przestrzeganie ich praw. To będą najbardziej wartościowe odznaczenia nas wszystkich".

List do „Macierzy" skierowała również Minister Edukacji Narodowej RP Anna Zalewska. List został odczytany przez ambasadora J. Czubińskiego. „Polskie władze będą konsekwentnie upominać się o prawa polskiej mniejszości narodowej na Litwie do rozwoju oświaty w języku polskim" – zapewniła szefowa MEN.

Józef Kwiatkowski wraz z prezesem Stowarzyszenia „Pomoc Polakom na Wschodzie" Januszem Skolimowskim wręczył dyplomy uznania dla członków pierwszego zarządu „Macierzy". Minutą ciszy uczestnicy akademii uczcili pamięć tych, których już nie ma wśród nas. Zwracając się do szacownego grona, prezes „Macierzy" zaznaczył, że te osoby przed ćwierćwieczem podjęli się tak ważnego zadania z wielkim entuzjazmem. „Ten trud nie poszedł na marne" – zapewnił.

Poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Artur Górski odczytał list marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, od siebie zaś powiedział, że te ćwierć wieku - to wielki trud i ciężka praca.

„Zmagaliście się nie tylko z problemami ludzkimi i pedagogicznymi, nie tylko z ograniczeniami nakładów na rozwój oświaty, szkolnej infrastruktury i pomoce dydaktyczne. Ale dodatkowo musieliście znaleźć siłę, by zmierzyć się z tutejszą biurokracją, nieprzychylnymi urzędnikami i prawem oświatowym zagrażającym Waszej szkolnej egzystencji. Przetrwaliście to wszystko, ale jakim kosztem, za jaką cenę? Ile jeszcze musicie znieść poświęceń i upokorzeń?" – pytał poseł i życzył Polakom siły i wytrwałości.

„Nigdy nie możecie zapomnieć, że odpowiadacie za młode pokolenie obywateli Litwy, za tutejszą polską młodzież, za ich wykształcenie i wychowanie, jakimi będą obywatelami i ludźmi. Od tego, jaką posiądą wiedzę i umiejętności, w znacznej mierze zależy ich przyszłość zawodowa i ekonomiczna. Od tego, jakie wartości przyjmą jako swoje, będzie zależała ich uczciwość, przyzwoitość i patriotyzm - patriotyzm państwowy, litewski i poczucie przynależności do wspólnoty narodowej, polskiej, zakorzenionej od wieków w tej ziemi. To od Was zależy, czy kolejne pokolenia wyrosłe na tej ziemi przyznają się do polskości, czy będą mówiły i myślały w polskim języku. Przede wszystkim prowadzicie walkę o język polski. Język polski to wielka wartość i w Polsce i na Wileńszczyźnie. Strzeżmy jej i chrońmy ją, bo jest kluczem do "duszy polskiej". Tu, na Litwie, Wy macie ten klucz w swoich rękach. Dziękuję Wam z całego serca i życzę kolejnych 25 lat owocnej pracy edukacyjnej. My, politycy z Polski, będziemy Was bronić. Rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie wspierał polską oświatę na Litwie, byście nie czuli się osamotnieni i zostawieni sami sobie. Możecie na nas liczyć, bo zawsze będziemy z Wami" – zadeklarował A. Górski.

Do zebranych zwróciła się przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP Janina Sagatowska, która zaznaczyła, że staje przed polskimi oświatowcami na Litwie z wielkim wzruszeniem i pokorą: „Bo staję przed ludźmi, którzy w sposób heroiczny, oddany bez reszty i kresu sprawiają, że Polska żyje tu, w Wilnie, na Litwie. Św. Jan Paweł II mówił, że Polska jest wszędzie tam, gdzie bije polskie serce. Wielka jest Polska, bo wiele nas na świecie. Na pewno z Domu Pana z podziwem patrzy, że zachowujecie, pielęgnujecie, nie dacie zapomnieć, skąd nasz ród".

Senator mówiła o Polakach-elicie państwa litewskiego i wyjątkowym wileńskim patriotyzmie: „Na Litwie Polacy w sposób piękny tworzą dobrobyt państwa także litewskiego, bo są prowadzeni wspaniałymi dłońmi, sercem polskich pedagogów. Dbają nie tylko o język, ale też jakość nauczania. Ta jakość powoduje, że dostają się prawie bez wyjątku do szkół wyższych, tym samym tworzą elitę państwa litewskiego, niosąc w ten sposób chlubę nam wszystkim, mieszkającym w Polsce, mieszkającym gdziekolwiek. Trzeba przybyć tu, do Wilna, by usłyszeć polskie serca".

O tym, że Polacy na Litwie są przykładem patriotyzmu, mówił również Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, którego list odczytano zebranym. „Zapewniam, że da wielu Polaków w kraju jesteście Państwo przykładem patriotyzmu i gorącej miłości do kultury polskiej".

Lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski dziękował polskiemu środowisku oświatowemu za trud i wysiłek na rzecz polskiej oświaty i całej społeczności na Litwie. Lider AWPL wysoko ocenił działalność „Macierzy": „Zdaliście egzamin na dziesiątkę. Utrzymaliście to, zostało nam przekazane w spadku przez naszych przodków, i to kontynuujecie". Eurodeputowany podkreślił, że wymownym wskaźnikiem działalności Stowarzyszenia są dane statystyczne. „Gdy zaczynaliście działalność, w polskich szkołach uczyło się 2% ogółu uczniów w republice, dzisiaj takich jest 3,3%. Mimo nieprzychylnych warunków odnotowaliście 65-procentowy wzrost" - zaznaczył.

Przewodniczący Akcji Wyborczej podkreślił, że poziom nauczania w szkołach polskich jest najwyższy spośród grup językowych zamieszkujących Litwę, jak też polska społeczność może być dumna z wyżkzego wskaźnika wstępowania absolwentów na uczelnie niż wynosi średnia krajowa.

Wytyczając zadania i cele na przyszłość, lider AWPL wymienił takie dążenia, jak zachowanie nauczania od przedszkola do szkoły wyższej, odciążenie pedagogów od ciągłej walki o polskie szkolnictwo, by mogli skoncentrować się na nauczaniu. W. Tomaszewski podkreślił, że już zaczęły oddolnie powstawać komitety obrony szkół, coraz intensywniej działają fora polskich rodziców. Powiedział, że bolączki polskiego szkolnictwa należy również próbować rozwiązywać na niwie społecznej i politycznej, poinformował o odbytych niedawno rozmowach z litewskimi politykami, m.in. w sprawie akredytacji szkół polskich w Wilnie, o tym, że mają miejsce sygnały dobrej woli ze strony niektórych środowisk politycznych na Litwie.

„Dla naszych adwersarzy musimy wysłać bardzo wyraźny sygnał, że z naszej strony mogą nastąpić jeszcze bardziej aktywne i stanowcze działania" – determinację deklarował W. Tomaszewski, który swoje przemówienie zakończył optymistyczną deklaracją: „Wszystko będzie dobrze".

W dalszej części akademii nagrody ustanowione przez „Macierz Szkolną" powędrowały do szczególnie zasłużonych siłaczek i siłaczy polskiej edukacji na Litwie oraz wszystkich prezesów kół Stowarzyszenia.

Doradca litewskiej minister oświaty i nauki Ritas Vaiginas przekazał gratulacje w imieniu szefowej resortu Audronė Pitrėnienė i wręczył dyplomy uznania pedagogom z polskich szkół.

Gratulacje i podziękowania w imieniu frakcji AWPL w Sejmie złożyła przewodnicząca klubu parlamentarnego Rita Tamašunienė, która podkreśliła, że głos „Macierzy" jest „wyraźny i słyszalny na Litwie i w Polsce, dziękowała za promocję szkolnictwa polskiego, wspieranie nauczycieli, stwarzanie dla młodzieży możliwości rozwijania pasji oraz bycie konkurencyjnymi na uczelniach i na rynku pracy".

Prezes Michał Mackiewicz ZPL, poseł na Sejm RL dziękował i gratulował kierownictwu – Józefowi Kwiatkowskiemu i niestrudzonej Krystynie Dzierżyńskiej oraz członkom „Macierzy". „Jesteśmy w jednym zaprzęgu: oramy wspólnie na rzecz naszej wspólnej miłości – polskości. To żyje w nas" – powiedział i wyraził nadzieję na kolejne jubileusze „Macierzy".

Dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych Vida Montvydaitė zaznaczyła, że szkoły mniejszości narodowych są skarbem i dziedzictwem Litwy, a także częścią jej historii. Zgodziła się z W. Tomaszewskim, że wyniki polskich szkół są świetne. „Absolwenci polskich szkół mają fantastyczne wykształcenie, są osobami inteligentnymi" – powiedziała i jako ciekawostkę dodała, że co najmniej trzecia część pracowników Departamentu stanowią absolwenci polskich szkół.

Prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie" Janusz Skolimowski wraz z wiceprezes zarządu Fundacji Ewą Ziółkowską wręczyli dyplomy i Medale Honorowe Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie" „Meritus Patriae" dla prezesa i wiceprezesa „Macierzy" Józefa Kwiatkowskiego, Krystyny Dzierżyńskiej oraz Michała Mackiewicza.

Przemawiając w imieniu Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska", Dariusz Bonisławski, wiceprezes Zarządu Krajowego organizacji, powiedział, że tym razem na ręce kierownictwa „Macierzy" zostaną złożone jedynie kwiaty, bowiem w ciągu tych 25 lat działalności dla organizacji zostały przyznane wszystkie możliwe odznaczenia.
Przemówieniom i życzeniom nie było końca, a uroczystą galę zwieńczyło spotkanie opłatkowe.

Komentarze   

 
#7 Edyta 2015-12-21 13:25
Nawet w najgorszym śnie nie moglibyśmy przyśnić tego, że w podobno już niepodległej i wolnej Lietuvie nastąpi taki zmasowany atak na polskość, na polski język i na szkoły mniejszości narodowych.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#6 Marianna 2015-12-21 09:29
Dziękujemy za ogrom pracy i wysiłku włożonego w niezmiernie trudną i odpowiedzialną pracę, jaką jest ochranianie polskiej oświaty przed litewskim nacjonalizmem. To bardzo wiele dla nas znaczy!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#5 tak trzymać!!! 2015-12-19 10:18
Szkoła polska się obroni, bo społeczność jest zdeterminowana i towarzyszy jej przekonanie o słuszności, a także zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń Polaków na Litwie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#4 Beata 2015-12-18 22:35
Damy radę!
Jeśli wytrzymaliśmy sowietyzację, to i przetrzymamy także napór litewski.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#3 ziuk 2015-12-18 21:54
Nie jest lekko, ale zwyciężymy i obronimy nasze szkoły!!!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#2 januk 2015-12-18 20:52
prezydent RP docenia starania Macierzy, a u nas na Litwie są takie zanudy co to ciągle jęczą, krytykują, a sami palcem w bucie nigdy nie kiwneli żeby zrobić coś dla polskiej oświaty...
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#1 nicer 2015-12-18 20:31
Polska szkoła obroni się! I ja w to wierzę i nie wyobrażam sobie by było inaczej. Polska oświata jest bowiem potrzebna nam do przetrwania. Wszystkiego dobrego dla całej Macierzy Szkolnej, która nieustannie zabiega o wzmocnienie polskiego szkolnictwa na Litwie. Sto lat!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Piątek, 9 czerwca 2023 

  Św. Efrema, diakona i doktora Kościoła

  Mk 12, 35-37

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Nauczając w świątyni, Jezus zapytał: „Na jakiej podstawie nauczyciele Pisma mówią, że Chrystus jest synem Dawida? Przecież sam Dawid z natchnienia Ducha Świętego mówi: «Pan powiedział do mojego Pana: Usiądź po mojej prawej stronie, aż położę twych wrogów pod twoje stopy’». Skoro Dawid nazywa Go Panem, to jak może On być jego synem?”. A wielki tłum chętnie Go słuchał.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24