Konwencja Stambulska jest antyreligijna, antychrześcijańska i antysemicka

2020-08-06, 20:36
Oceń ten artykuł
(9 głosów)
Dr Bogusław Rogalski Dr Bogusław Rogalski

Czy Konwencja Stambulska powinna być wypowiedziana przez Polskę? Oczywiście że tak. Pod płaszczykiem pięknej nazwy, z którą każdy rozsądny człowiek się zgadza, bo któż nie jest przeciw przemocy wobec kobiet czy przemocy w rodzinie, przemycane są zapisy ideologiczne, będące współczesną nowomową marksistowską. Zapisy będące w istocie częścią lewackiej rewolucji światopoglądowej, która pod tęczowym sztandarem wypowiedziała globalną wojnę tradycji, religii, rodzinie, małżeństwu, a przede wszystkim chrześcijaństwu.

Na jeden z artykułów tej Konwencji chciałbym zwrócić szczególną uwagę – na artykuł 12 – przez który Konwencja Stambulska jest antyreligijna, antychrześcijańska i antysemicka. Niepokojące są zapisy mówiące, że: „Strony podejmą działania niezbędne do promowania zmian wzorców społecznych i kulturowych dotyczących zachowania kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn (…). Strony gwarantują, że kultura, zwyczaje, religia, tradycja czy tzw. „honor nie będą uznawane za usprawiedliwienie dla wszelkich aktów przemocy objętych zakresem niniejszej Konwencji”.

Cóż to oznacza w praktyce? Jak czytamy czy słyszymy w komentarzach, Konwencję należy odnosić do wszystkich ludzi, nie tylko do kobiet, ale również do mężczyzn, którzy mogą być także poddawani przemocy. To jasne. Tyle, że Konwencja proponuje, aby państwa podejmowały działania promujące zmianę wzorców społecznych, kulturowych i religijnych w celu wykorzenienia zwyczajów i tradycji również w stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn. A to oznacza konflikt z tradycyjną rodziną chrześcijańską, której podstawą jest małżeństwo rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny, wynika to wprost z religii i zwyczajów. Na podważanie tego nie może być zgody.

Jest jeszcze inna strona Konwencji podnoszona w komentarzach do niej, która uderza w judaizm. To tzw. okaleczanie narządów płciowych, które oczywiście powinno być potępiane w przypadku stosowania tej metody jako kary wobec kobiet. Ale co z rytualnym obrzezaniem w judaizmie? To jest przecież rodzaj okaleczania, ale usankcjonowany tysiącami lat tradycji, bez którego trudno wyobrazić sobie tę właśnie religię. Czyż pozbawienie judaizmu tej tradycji nie jest przejawem antysemityzmu?

A zatem do przysłowiowego jednego worka z napisem Konwencja Stambulska wrzucono wiele słusznych i niesłusznych spraw razem, które już służą lewicowym rewolucjonistom do zwalczania tradycji, religii i zwyczajów, które tworzą naszą cywilizację. To jej właśnie neomarksiści wypowiedzieli wojnę, a Konwencja Stambulska wbrew swojej szlachetnej nazwie stała się narzędziem, czy raczej kijem w ich rękach, którym ochoczo okładają obrońców tradycyjnego świata wartości. I nie ma to nic wspólnego ze zwalczaniem przemocy, a raczej jest zarzewiem prześladowania i przemocy wobec ludzi wierzących.

Dr Boguslaw Rogalski, politolog
Prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin

Komentarze   

 
#18 R.Kaczoruk 2020-08-13 21:32
komentarz doktora teologii i działacza fundacji Pro – Prawo do Życia, Bawera Aondo-Akaa. Od dawna twierdzi on, że dokument należy koniecznie wypowiedzieć.

– Konwencja stambulska sztucznie antagonizuje społeczeństwo, a za całe zło obarcza tradycję, religię i mężczyzn – mówi dr. Bawer Aondo-Akaa. – Przy tym w bardzo sprytny sposób przemyca ideologię gender poprzez termin „płeć społeczno-kulturowa”. Chodzi o to, żeby tradycyjne role społeczne zostały uznane za element opresyjny. Oczywiście patologie w społeczeństwie się zdarzają, ale nie można traktować normalnej rodziny czy konserwatywnych wartości jako patologię lub jej źródło. Co więcej, badania pokazują, że odsetek przypadków przemocy wobec kobiet jest w Polsce jednym z niższych w Europie i było tak zanim Polska przyjęła genderową konwencję stambulską – dodaje działacz pro-life.

Jak twierdzą prawnicy, konwencja może być interpretowana w ten sposób, że uznanie tylko dwóch płci: męskiej i żeńskiej i nieakceptowanie nieetycznych zabiegów tzw. zmiany płci może być już traktowane jako przemoc.

– Mogą zdarzyć się sytuacje chorobowe czy anormalne, kiedy np. dziecko urodzi się także z narządami drugiej płci, ale wówczas należy się o nie zatroszczyć i wyleczyć, jednak nie można traktować schorzenia jako normy. W ten sposób dokument pod przykrywką walki z przemocą sam wprowadza patologię – mówi dr Aondo-Akaa.

Pewne jest, że konwencja stambulska wpisuje się w tęczową rewolucję ideologiczną, która walczy z normalną rodziną. Jeżeli ktoś tego nie widzi, to jest albo skrajnie naiwny albo w rzeczywistości te cele popiera.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#17 uważny czytelnik 2020-08-13 21:26
Zwolennicy konwencji mówią, że nie ma w niej słowa o ideologii gender i LGBT, tylko o zabezpieczeniu i pomocy ofiarom przemocy. Z kolei słychać głosy, że polskie tłumaczenie konwencji zawiera semantyczny błąd, gdyż słowo „gender” (jakie pojawia się w brzmieniu angielskim) tłumaczy jako płeć (podczas gdy płeć to „sex”).

Nie bagatelizowałabym tej sprawy. Polskę wiąże oryginalny tekst konwencji, czyli ten przyjęty w języku angielskim oraz francuskim. W tej wersji tekstu pojawia się wielokrotnie sformułowanie gender, czyli „płeć społeczno-kulturowa”, które w polskim tłumaczeniu zostało pominięte w wielu miejscach - mówiła w wywiadzie dla DGP Anna Schmidt-Rodziewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. równego traktowania
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#16 Kinga 2020-08-13 21:23
Twórzmy przepisy chroniące prawa człowieka a nie gejów, lesbijek, kobiet, mężczyzn itp.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#15 Iwona 2020-08-13 21:22
Bardzo dobry i merytoryczny artykuł doktora Rogalskiego. Polskie prawo wymaga jeszcze kilku zmian w kwestii przemocy wobec kobiet i nie trzeba tam dorabiać żadnych ideologii czy też nie włączać do tego sporów o role społeczne i różnice w interpretacji postrzegania seksualności.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#14 Priest 2020-08-10 17:26
Zamiast ideologicznych dokumentów uczmy nasze dzieci szacunku do drugiego człowieka - po prostu!!!

Nie do mniejszości, nie do homoseksualistów, nie do transwestytów - a po prostu do drugiego człowieka. Najlepiej w oparciu o nauki Jezusa, który nakazywał kochać bliźnich jak samego siebie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#13 zibi 2020-08-10 17:24
jeżeli biologiczny facet powie, że czuje się kobietą np. jak aktywista Margot to czy konwencja go obejmuje? A jeżeli ten sam biologiczny mężczyzna dwa dni później stwierdzi jednak, że teraz na 5 dni będzie mężczyzną to czy podjęte działania ochronne mają być kontynuowane???
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#12 Prawnik z Polski 2020-08-08 19:14
Czy Niemcy, Belgia, Francja i np. Holandia wprowadziły przepisy konwencji - konkretnie art 38-42, które w ogromnej mierze dotyczą muzułmanów i szariatu - do swoich wewnętrznych dokumentów prawnych?

To głównie imigranci-muzułmanie są "autorami" tych przestępstw. Czy konwencja w tych krajach skutecznie przeciwdziała tym zjawiskom?
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#11 Watcher 2020-08-08 18:53
Z danych Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej wynika nawet, że w Polsce liczba napaści seksualnych jest jedną z najniższych w Europie. Sytuacja ta najgorzej wygląda z kolei w Szwecji, Finlandii, Danii i Francji. Zdaniem niektórych wynika to z dużej liczby imigrantów w tych państwach. „Konwencja Stambulska dotyczy m.in. obrzezania kobiet, honorowych zabójstw, wymuszania małżeństw, czyli rzeczy znanych ze społeczeństw Azji i Afryki. Decydenci w ten sposób przygotowywali Europę na to, że zaproszą tu gości z tych kontynentów”.

Czy islamiści wypełniają treść konwencji???
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#10 Watcher 2020-08-08 18:51
Zdaniem byłego prezesa TK,konwencja jest napisana „bardzo złym, w wielu miejscach nieprecyzyjnym językiem, jest w nim dużo sprzeczności”. – Co może skutkować wątpliwościami w stosowaniu tej konwencji, a przede wszystkim pozostają wątpliwości co do intencji jej twórców. Powstaje pytanie, czy nie ma tu jakiegoś drugiego dna – wskazywał. Jak stwierdził prof. Zoll, „rodzi się podejrzenie”, że konwencja antyprzemocowa „to zamach na naszą cywilizację”.

Zaznaczał, że jego największe wątpliwości budził artykuł 12 mówiący, że konwencja stambulska dąży do „promowania zmian, wzorców społecznych i kulturowych, dotyczących zachowań kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk, opartych na idei niższości kobiet, na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn”.

– Uważam, że to jest przepis najbardziej kontrowersyjny, bo wprowadza on zobowiązanie stron do wykorzenienia tradycji – dodawał.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#9 Watcher 2020-08-08 18:50
Przypomnijmy, co w 2014 roku o dokumencie Rady Europy mówił sympatyzujący z dzisiejszą opozycją były prezes TK Andrzej Zoll. W rozmowie z KAI przekonywał, że rozwiązania narzucane nam z zewnątrz nie są potrzebne, bo obowiązujące w Polsce przepisy „wypełniają wszystkie dyspozycje, dotyczące regulacji prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet”. Podkreślał, że podobna sytuacja ma miejsce w wielu krajach Europy, dlatego część z nich nie chce podpisać lub ratyfikować umowy.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 18 maja 2022 

    J 15, 1-8

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winorośli, mój Ojciec zaś jest hodowcą winnej latorośli. Każdą gałązkę, która nie owocuje we Mnie, odcina. Tę zaś, która rodzi owoce, oczyszcza, aby dawała ich jeszcze więcej. Wy już jesteście oczyszczeni dzięki nauce, którą wam przekazałem. Trwajcie we Mnie tak, jak Ja w was. Podobnie jak winna gałązka nie może owocować sama z siebie, gdy nie trwa w krzewie, tak też i wy, jeśli nie będziecie trwać we Mnie. Ja jestem krzewem winorośli, a wy gałązkami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc, gdyż beze Mnie nic nie możecie uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we Mnie, będzie odrzucony jak gałązki i uschnie. Zbiera się je, wrzuca w ogień i spala. Jeśli będziecie trwać we Mnie i jeśli moja nauka będzie w was trwać, proście, a spełni się wszystko, cokolwiek tylko pragniecie. Przez to bowiem doznał chwały mój Ojciec, że przynosicie obfity owoc i jesteście moimi uczniami”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24