Akcja społeczno-charytatywna „Kropla dobra” w Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca

2019-01-28, 16:17
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Akcja społeczno-charytatywna „Kropla dobra” w Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca fot. organizatorów

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
Jan Paweł II

Głównym celem charytatywnej działalności w szkole jest uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi, szczególnie dzieci, których życie jest przepełnione bólem i cierpieniem. Działalność charytatywna ma głęboki sens i wymiar solidarności z potrzebującymi.

Mottem naszej pracy są słowa: Pomagać może każdy i wszędzie.

24 stycznia w Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie odbyła się szkolna akcja społeczno-charytatywna „Kropla dobra”, którą zorganizowały: pedagog socjalny Swietłana Juodelienė i Krystyna Krepsztul, psycholog Ewelina Vaitkevičienė, specjalista ds. ochrony zdrowia Natalia Dowksza oraz wicedyrektor Mirosława Klim. Mieliśmy możliwość wesprzeć dzieci chore na raka, ofiarując 1 euro lub inną kwotę pieniężną. Zebrane środki zostały przekazane dla Litewskiego Stowarzyszenia Dzieci Chorych na Raka „Paguoda”.

Motywem przewodnim był zielony kolor – kolor nadziei. Tego dnia wszyscy przyszli ubrani na zielono lub z różnego rodzaju dodatkami (elementami) garderoby w kolorze zielonym.

To była jedna z wielu akcji, do których dołączyła się nasza społeczność gimnazjalna. Pomaganie innym stało się tradycją w naszym gimnazjum. Od roku 2006 bierzemy udział w działalności charytatywnej takiej jak: zbiórka ubrań, zabawek i książek dla domów dziecka, Centrum Kryzysowego Rodziny i Dziecka w Kowalczukach, Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie, dołączamy się do ogólnolitewskiej akcji społecznej „Maisto Bankas”, wspieramy poszczególnych uczniów naszego gimnazjum, zaangażowaliśmy się w zbiórkę pieniędzy na budowę dziecięcego oddziału Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie.

Jesteśmy przekonani, że ogromne zaangażowanie uczniów naszej szkoły w działalność charytatywno-społeczną jest niezbitym dowodem nie tylko na istnienie u każdego z nas potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, ale przede wszystkim na dojrzałość empatyczną naszej młodzieży. Grupa specjalistów zajmujących się dobrem dziecka nie tylko prowadzi badania i działania diagnostyczne, indywidualne spotkania z uczniami, podejmuje też działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci oraz młodzieży. Specjaliści pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb ucznia, inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w różnych sytuacjach kryzysowych. Prowadzą konsultacje dla rodziców i uczniów borykających się z trudnościami edukacyjno-wychowawczymi, współpracują z kadrą pedagogiczną na terenie szkoły oraz współpracują z instytucjami pozaszkolnymi. Prowadzą spotkania indywidualne i grupy o charakterze terapeutycznym dla dzieci, które potrzebują pomocy w rozwijaniu umiejętności emocjonalnych i społecznych.

Postanowiliśmy także tym razem podjąć wyzwanie niesienia pomocy bliźniemu. Idea szlachetności nie jest obca członkom naszej szkolnej społeczności. Mamy nadzieję, że okazane w ten sposób wsparcie pomoże naszym bliźnim i stanie się niejako promykiem nadziei na lepszą przyszłość.

Dziękujemy wszystkim, a w sposób szczególny specjalistom zajmującym się dobrem dziecka, członkom grona pedagogicznego, rodzicom oraz uczniom naszej szkoły za solidarność w czynieniu dobra, za ogromne serce i chęć niesienia pomocy innym. Jesteśmy konsekwentni w naszych działaniach. BO MY POMAGAMY JAK UMIEMY!

Jak powiedział  papież Franciszek: „Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego”.

Mirosława Klim
wicedyrektor Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24