Arrasy króla Zygmunta Augusta w Wilnie

2013-06-28, 16:12
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Do Pałacu Władców Wielkiego Księstwa Litewskiego w Wilnie dotarły z Polski unikatowe XVI-wieczne arrasy, które zdobiły komnaty króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta oraz rezydencje rodu Radziwiłłów.

Średniowieczne dzieła z kolekcji króla Zygmunta Augusta zostaną zaprezentowane na wystawie „Arrasy historyczne z królewskich rezydencji Polski" i aż do października będą cieszyły oko zwiedzających Muzeum Pałacu Władców.

Według dyrektora Muzeum Pałacu Władców, dr. Vydasa Dolinskasa, sprowadzone z Zamków Królewskich w Polsce arrasy mają szczególną wagę dla narodów, związanych z historią Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Prezentowane w Wilnie dwa arrasy – to „Ara coeli legenda" powstały w Brukseli ok. 1520 roku, należący do książąt Radziwiłłów, a także arras króla Zygmunta Augusta z herbami Polski i Litwy oraz postacią Cerery, wykonany z wełny, jedwabiu, nici srebrnych i złotych ok. 1555 roku.

Prezentacja wystawy „Arrasy historyczne z królewskich rezydencji Polski" będzie centralną imprezą z okazji otwarcia Muzeum Pałacu Władców w Dniu Państwowości Litwy 6 lipca.

Na uroczystość otwarcia muzeum do Wilna przyjadą prof. Andrzej Rottermund, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie oraz Jerzy Tadeusz Petrus, zastępca dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie.

www.L24.lt 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa, 1 kwietnia 2020

  V Tydzień Wielkiego Postu


  J 8,31-42

  Słowa Ewangelii według świętego Jana

  Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.

  Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: «Wolni będziecie?»”.

  Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca”.

  W odpowiedzi rzekli do Niego: „Ojcem naszym jest Abraham”.

  Rzekł do nich Jezus: „Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego”.

  Rzekli do Niego: „Myśmy się nie narodzili z nierządu, jednego mamy Ojca-Boga”.

  Rzekł do nich Jezus: „Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał”.

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24