Minister zdrowia, Aurelijus Veryga, podpisał rozporządzenie aktualizujące normy higieniczne mówiące o tym, z jakimi problemami zdrowotnymi dzieci nie będą mogły uczęszczać do przedszkoli.

W czwartek po południu znaleziony koło przedszkola w Wilnie granat okazał się atrapą.

Samorząd rejonu solecznickiego inwestuje w oświatę i poszukuje dodatkowych środków finansowych na realizację projektów w tym zakresie. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” w tym roku remontowane są cztery placówki oświatowe: Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace i Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach, Żłobek-Przedszkole „Dzwoneczek” w Zawiszańcach oraz Żłobek-Przedszkole „Łoza” w Jaszunach.

W rejonie wileńskim powstanie nowe przedszkole.

W Szkole Podstawowej w Duksztach powstanie grupa przedszkolna. Odpowiednie postanowienie przyjęli dziś radni samorządu rejonu wileńskiego.

W Wilnie w kolejce do przedszkoli samorządowych czeka około 2 tysięcy dzieci, wolnych jest około 500 miejsc.

W Wilnie, w dzielnicy Poszyłajcie powstanie nowe progimnazjum oraz przedszkole. Jak ogłosiła nowo powstała parafia św. Jana Pawła II, będzie ona miała nie tylko nowy kościół, centrum duszpasterskie i dom parafialny, ale w niedługim czasie ma też powstać katolickie progimnazjum oraz przedszkole.

Jednym z celów wychowania przedszkolnego jest kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej. Z tego właśnie powodu piątkowy poranek 4 maja br. w żłobku-przedszkolu w Awiżeniach był bardzo uroczysty z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Grupa ekspercka sprawdzi jakość posiłków w szkołach i przedszkolach.

We wtorek litewski Sejm zaaprobował w pierwszym czytaniu przedłożony przez Akcję Wyborczą Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin projekt zmiany ustawy o oświacie, który przewiduje działalność tzw. domowych przedszkoli – opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym mógłby prowadzić w swoim domu opiekun dzienny.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 7 czerwca 2023 

    Mk 12, 18-27

    Słowa Ewangelii według świętego Marka

    Podeszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zadali Mu pytanie: „Nauczycielu, Mojżesz zarządził, że jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi potomka, to jego brat ma wziąć ją i wzbudzić potomstwo swemu bratu. Było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając, nie pozostawił potomka. Drugi ją wziął i też umarł bezdzietny, podobnie trzeci. I żaden z siedmiu nie zostawił potomka. W końcu po nich wszystkich umarła i ta kobieta. Skoro siedmiu miało ją za żonę, przy zmartwychwstaniu – jeśli powstaną – którego z nich będzie żoną?”. Jezus powiedział: „Czyż nie dlatego błądzicie, że nie znacie Pisma ani mocy Boga? Przecież kiedy powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś tyczy się umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście o krzewie w księdze Mojżesza? Bóg powiedział do niego: «Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Bardzo się mylicie”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24