Omikron – najnowsza odmiana koronawirusa – już dominuje we Francji. 62,4 proc. testów w kraju wykrywa właśnie ten szczep COVID-19. Jeszcze w ub. tygodniu odsetek ten wynosił zaledwie 15 proc.

Daiva Razmuvienė, przedstawicielka Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC), poinformowała, że na Litwie potwierdzono już 59 przypadków COVID-19 wywołanych szczepem Omikron. Większość zarażonym ma objawy, ale żadna osoba nie jest hospitalizowana.

W Australii stwierdzono pierwszy śmiertelny wypadek po zarażeniu się Omikronem – nową odmianą koronawirusa. Zmarły 80-letni senior był w pełni zaszczepiony.

Wraz z szybkim rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron koronawirusa, antyrekordy zakażeń odnotowano w kolejnych krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Kanadzie.

Na Litwie stwierdzono 9 kolejnych przypadków zakażenia się Omikronem – nowym wariantem koronawirusa. Ogółem szczep ten nosi w kraju 14 mieszkańców. Zdecydowana większość zarażonych, bo aż 9 – jest zaszczepiona.

Komisja Europejska ogłosiła w niedzielę, że podpisała kontrakt na zakup kolejnych 20 mln dawek szczepionek przeciwko COVID-19 firmy Pfizer/BioNTech. Zostaną one dostarczone w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 roku do państw członkowskich, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się nowego szczepu koronawirusa Omikron.

Szczep koronawirusa Omikron zdążył już stać się dominującym szczepem w Irlandii, poinformowała w niedzielę gazeta The Guardian.

Lekarze zauważyli, że osoby zakażone Omikronem mają jeden wspólny symptom – drapanie w gardle.

Na Litwie stwierdzono trzy kolejne przypadki Omikronu – nowego wariantu koronawirusa. Ogółem w kraju przebywa 5 osób zakażonych tą odmianą COVID-19.

W Polsce potwierdzono pierwszy przypadek wariantu Omikron koronawirusa.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 22 marca 2023 

    J 5, 17-30

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: „Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam”. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus oświadczył im: „Uroczyście zapewniam was: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni; ukaże Mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Uroczyście zapewniam was: Nadchodzi godzina – a właściwie już jest – kiedy zmarli usłyszą wołanie Syna Bożego. Ci, którzy Go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też sprawił, że Syn ma je w sobie. Przekazał Mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. Ja nie mogę sam nic uczynić od siebie. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca, i mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą Tego, który Mnie posłał, a nie własną wolą”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24