Równo przed 30 laty – podczas wizyty na Litwie ministra spraw zagranicznych Polski Krzytsztofa Skubiszewskjiego w dniach 12-14 stycznia 1992 roku – w Wilnie została podpisana Deklaracja o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i Republiką Litewską.

Polska Policja musi unowocześniać narzędzia, którymi dysponuje powiedział gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji w czwartek (13 stycznia br.) podczas briefingu prasowego w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Do największej formacji podległej MSWiA trafi łącznie ponad 150 nowych pojazdów. Celem inwestycji, finansowanej głównie ze środków UE, jest poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach.

13 stycznia minister spraw zagranicznych RP Zbigniew Rau weźmie udział w posiedzeniu Stałej Rady Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), podczas której oficjalnie zaprezentuje program oraz priorytety polskiego przewodnictwa w OBWE.

Polska jest największym beneficjentem funduszy unijnych 2014-2020, co czwarte euro trafia do Polski. Kraj nad Wisłą jest też jednym z liderów pod względem inwestowania funduszy unijnych. O podsumowaniu ósmego roku wdrażania perspektywy finansowej 2014-2020 i uruchomieniu funduszy z nowego budżetu UE rozmawiali członkowie Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej. Obradom przewodniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku poinformowali, że zidentyfikowali wariant genetyczny, który predysponuje do ciężkiego przebiegu COVID-19 oraz śmierci chorego.

Polska Straż Graniczna podpisała we wtorek trzy duże umowy dotyczące budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej. Zapora będzie miała długość ponad 186 km.

1 stycznia 2022 roku Polska objęła roczne przewodnictwo Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Kraj przejmuje tym samym większą rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa i stabilizacji na kontynencie europejskim w duchu Aktu Końcowego z Helsinek, którego 50. rocznicę będziemy odchodzić w 2025 r.

Od 1 stycznia 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w Polsce do 3010 zł.

2021-12-30, 14:46

Nowe miasta w Polsce

Od 1 stycznia 2022 r. na mapie Polski pojawi się 10 kolejnych miejscowości ze statusem miasta. Po zmianach w Polsce będą 964 miasta. Uzyskanie statusu miasta – to szansa na rozwój, szybszy postęp i lepszą infrastrukturę. To także szansa na pozyskanie nowych inwestorów. Premier przypomniał, że większość z nich odzyska utracone prawa m.in. w wyniku carskich represji po powstaniu styczniowym.

Zgodnie z najnowszą nowelizacją rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmniejszenie do 30 proc. limitu miejsc udostępnianych publiczności od 18 grudnia do 31 stycznia 2022 r. obowiązuje również w teatrach, filharmoniach, operach i innych salach koncertowych. Do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego certyfikatu, negatywnego wyniku testu lub zaświadczenia o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19.

Strona 1 z 103

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Poniedziałek, 17 stycznia 2022 

  Św. Antoniego, opata, wspomnienie

  Mk 2, 18-22

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc i zadali Mu pytanie: „Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?”. Jezus im odpowiedział: „Czy goście weselni mogą pościć, gdy pan młody jest z nimi? Dopóki mają pana młodego u siebie, nie mogą pościć. Nadejdą jednak dni, kiedy pan młody zostanie im zabrany, i wtedy, tego dnia, będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z nowego materiału do starego ubrania, bo nowa łata oderwie się od starego i zrobi się jeszcze większe rozdarcie. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych worków skórzanych. Jeśli tak zrobi, wino je rozerwie. Wtedy zmarnuje się i wino, i worki. Młode wino wlewa się do nowych worków skórzanych!”. 

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24