Uczniowie Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie z przyjaciółmi z Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej w Mysiadle uczestniczą w międzynarodowym projekcie „Animujemy wspólnotę” realizowanym w ramach zadania publicznego „Rodzina Polonijna” i współfinansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP.

„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”  (św. Jan Paweł II)

W leśnym parku w Wirszuliszkach (al. Laisvės 57) w Wilnie stanęły trzy betonowe rzeźby. Ich autor Mykolas Sauka mówi, że znajdujący się na uboczu i odwiedzany tylko przez miejscowych nieduży las między Wirszuliszkami a Szeszkinią wybrał po to, aby ożywić to miejsce.

W podwileńskim Czarnym Borze zostanie uporządkowana przestrzeń publiczna.

- 11 listopada na 22 estradach, w tym 11 za granicą, zabrzmi 100 polskich utworów muzycznych - zapowiedział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, odnosząc się do projektu "100 na 100. Muzyczne dekady wolności". Program jest flagowym przedsięwzięciem muzycznym na 100-lecie odzyskania niepodległości - dodał. 

Szkoła Salezjańska w Łodzi i Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce (rejon wileński) w roku szkolnym 2017/18 zrealizowały projekt „Razem dla Edukacji”, współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w ramach zadania publicznego pod nazwą „Rodzina polonijna”, któremu patronuje Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” - Oddział w Łodzi.

Obchodzące w tym roku 100. rocznicę odrodzenia niepodległości Litwa, Łotwa i Estonia rozpoczęły wspólny projekt, kontynuując w sposób symboliczny "Szlak Bałtycki".

2018-05-11, 12:31

Projekt łączący narody

Dwuletni projekt Erasmus+ pt. „Next step to social life learning through English“ dobiegł końca. Do udziału w nim zostało zaproszone gimnazjum im Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie po złożeniu wniosku o chęci uczestnictwa i współpracy.

Samorząd rejonu wileńskiego i gmina Korycin szykują kolejny wspólny projekt.

Samorząd rejonu wileńskiego pracuje obecnie nad projektem uporządkowania parku dworskiego w Mozuryszkach (gmina Zujuny). Planowane jest uporządkowanie parkowych zieleńców i zbiorników wodnych.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Wtorek, 7 lutego 2023 

    Mk 7, 1-13

    Ewangelii według świętego Marka

    Wokół Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku nauczycieli Pisma, którzy przybyli z Jerozolimy. Zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów jedli chleb nieczystymi, to znaczy nieumytymi rękami. Faryzeusze bowiem i wszyscy Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, zanim nie umyją rąk. Również kiedy wracają z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych przepisów, które przejęli i zachowują, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Pytali Go więc faryzeusze i nauczyciele Pisma: „Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują zgodnie z tradycją starszych, lecz jedzą chleb nieczystymi rękami?”. On odparł im: „Słusznie prorokował Izajasz o was, obłudnikach, jak jest napisane: «Ten lud czci Mnie wargami, ale ich serce jest daleko ode Mnie. Daremnie jednak cześć Mi oddają, głosząc pouczenia, które są ludzkimi nakazami». Odrzucając przykazanie Boże, trzymacie się ludzkiej tradycji”. Dalej mówił im: „Zręcznie uchylacie przykazanie Boże, aby tworzyć własną tradycję. Mojżesz powiedział: «Otaczaj szacunkiem swego ojca i matkę». A także: «Kto złorzeczy ojcu lub matce, podlega karze śmierci». Wy natomiast twierdzicie: «Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: Korban, co oznacza: to, co miałem dać tobie na utrzymanie, ofiarowałem Bogu», to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca czy dla matki. Przeinaczacie w ten sposób słowo Boże na rzecz waszej tradycji, której się poddaliście. I wiele podobnych rzeczy czynicie”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24