Do 26 grudnia Wilno zaprasza na bezpłatne wycieczki pt. „Świąteczne zamki wileńskie: historie i legendy”.

Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie i Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu – wzmocniła „rodzinne” więzi poprzez projekt „Razem dla Edukacji” realizowany przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Wilno, idąc za przykładem zagranicznych miast, zrezygnowało z noworocznych fajerwerków, które zagrażają zdrowiu mieszkańców i zwiększają zanieczyszczenie środowiska. Jednak wilnianie nie powinni się smucić z tego powodu. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, będzie zaproponowana dla nich alternatywa hucznego świętowania.

Dziś Rada Miasta Wilna zatwierdziła zmienione przepisy dotyczące opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustaliła wysokość opłat na 2022 rok. Dzięki obniżeniu w tym roku kosztów gospodarowania odpadami, opłaty w przyszłym roku będą niższe niż w 2021 roku.

Wybudowaną w 1988 roku i nieużytkowaną pompownię na wileńskiej Starówce (ul. Maironio 27A) ZSA „Aketuri architektai” planuje zaadoptować pod pomieszczenia mieszkalne.

W połowie grudnia w kilku miejcach w Wilnie zostanie ograniczony ruch pojazdów ze względu na prowadzone prace remontowe.

W czwartek do Wilna przyleci samolot z Republiki Południowej Afryki (PAR), gdzie obecnie szybko rozprzestrzenia się nowa odmiana Omikron koronawirusa – potwierdziło Ministerstwo Ochrony Zdrowia.

Ponad 16 tys. wilnian już skorzystało z rekompensaty za ogrzewanie – do 31 października zrekompensowano około 1,3 mln euro kosztów ogrzewania. Mieszkańcy stolicy mogą sprawdzić na stronie www.spis.lt, czy przysługuje im rekompensata z tytuły wydatków na ogrzewanie.

Obecnie w Wilnie zainstalowanych jest 18 stacjonarnych urządzeń, rejestrujących nie tylko przekroczenia prędkości, ale także inne wykroczenia drogowe. Do tej liczby dołączy jeszcze 5 fotoradarów, zlokalizowanych w różnych częściach miasta – informuje stołeczny samorząd.

Miasteczko świąteczne w Wilnie, które ma długość aż jednego kilometra, uzupełniły nowe instalacje na placu Łukiskim.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa, 26 stycznia 2022 

  Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, wspomnienie

  Mk 4, 1-20

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem. Zgromadził się wokół Niego tak wielki tłum, że musiał wsiąść do łodzi na jeziorze, podczas gdy cały lud pozostawał na lądzie, przy brzegu. Nauczał ich wiele w przypowieściach. Mówił im: „Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno ziarno padło koło drogi. Przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na grunt kamienisty, gdzie było mało ziemi, i szybko wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy pokazało się słońce, przypaliło je i ziarno uschło, bo nie zapuściło korzeni. Inne padło między ciernie. A ciernie wyrosły i zagłuszyły je, i nie wydało plonu. Jeszcze inne ziarna padły na glebę urodzajną i wydały plon dorodny i obfity: jedno trzydziestokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inne stokrotny”. I mówił: „Kto ma uszy do słuchania, niech słucha!”. Kiedy był na osobności, ci, którzy z Nim byli, razem z Dwunastoma, pytali Go o sens tych przypowieści. Odpowiedział im: „Wam powierzono tajemnicę królestwa Bożego, tamtym zaś, z zewnątrz, wszystko podaje się w przypowieściach, dlatego że patrząc, widzą, ale nie dostrzegają, słuchając, słyszą, ale nie rozumieją, żeby się nie nawrócić i nie otrzymać przebaczenia”. Powiedział do nich: „Nie rozumiecie tej przypowieści? Jak więc zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. Tymi «koło drogi», gdzie pada zasiane słowo, są ci, do których – skoro usłyszą słowo – zaraz przychodzi szatan i zabiera słowo w nich zasiane. Zasiani na gruncie kamienistym – to ci, którzy, gdy usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia i są niestali; kiedy więc przychodzą trudności lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Jeszcze inni, zasiani między cierniami – to ci, którzy słuchają słowa, ale codzienne troski, ułuda bogactwa i inne pożądania zagłuszają w nich słowo i nie wydaje ono owocu. I wreszcie zasiani na glebie urodzajnej – to ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, stokrotny”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24