Dzisiaj w podwileńskich Bondarach otwarto aż dwa nowe domy wspólnotowe dla dzieci. Placówki te zapewnią opiekę tymczasową bądź też stałą dla dzieci, które zostały bez opieki rodziców. W jednym z domów już mieszka 7 nastolatków. Niebawem do placówek tych przybędzie 3 kolejnych mieszkańców potrzebujących wsparcia, opieki i otuchy. Opiekę nad wszystkimi podopiecznymi zapewniają specjaliści.

Podczas odbywającego się dzisiaj XXVII dorocznego zjazdu Litewskiego Stowarzyszenia Samorządów Samorząd Rejonu Wileńskiego reprezentuje kierownictwo: mer Maria Rekść, wicemerowie Teresa Dziemieszko i Robert Komarowski oraz radni podwileńscy. Spotkanie samorządowców odbywa się w Towianach, rejon wiłkomierski.

Delegacja z rejonu wileńskiego wzięła udział w 20. edycji tradycyjnej Polskiej Wigilii w Węgorzewie. Wieczerzę co roku organizuje dla Rodaków mieszkających poza granicami kraju Węgorzewskie Koło Wspólnoty Polskiej pod przewodnictwem Wiesława Pietrzaka.

Żłobek-przedszkole w Ławaryszkach obchodzi swoje 10. urodziny.

Rada samorządu rejonu wileńskiego powołała Teresę Dziemieszko na funkcję wicemera rejonu.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Piątek, 20 maja 2022 

    J 15, 12-17

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Jezus powiedział do swoich uczniów: „To jest bowiem moje przykazanie, abyście się wzajemnie tak miłowali, jak Ja was umiłowałem. Nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś poświęca swoje życie za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli spełniacie wszystko, co wam polecam. Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan. Nazwałem was przyjaciółmi, gdyż dałem wam poznać wszystko, czego dowiedziałem się od Ojca. To nie wy wybraliście Mnie, lecz Ja wybrałem was i Ja wyznaczyłem was, abyście szli, przynosili owoc i aby wasz owoc był trwały; aby mój Ojciec dał wam wszystko, o co Go poprosicie w moje imię. To wam nakazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24