Kwarantanna pogorszyła zdrowie dzieci: coraz częściej narzekają one na choroby psychosomatyczne, a nawet poważne schorzenia.

Powrót do szkół. – Jest duża szansa, abyśmy w kwietniu wrócili do nauki stacjonarnej – powiedział minister edukacji i nauki RP Przemysław Czarnek.

Litewski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty (LŠDPS) zaapelował do mianowanej premier Ingridy Šimonytė o jak najszybszą ponowną ocenę sytuacji w zakresie dalszej pracy placówek oświatowych i rozważenie możliwości pracy wyłącznie zdalnej. Według związku, sytuacja epidemiologiczna na Litwie staje się coraz bardziej groźna – wirus szybko rozprzestrzenia się również w placówkach edukacyjnych.

Dzięki staraniom Macierzy Szkolnej”, polskie szkoły na Litwie uzyskały bezpłatny dostęp do materiałów Ministerstwa Edukacji Narodowej, wspomagających proces zdalnego nauczania.

Beata Zarumna, wicedyrektor Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, opiekunka solecznickiego środowiska harcerskiego, ale przede wszystkim rodzic, który staje przed wyzwaniami związanymi z nauczaniem na odległość, dzieli się swoimi refleksjami oraz poradami dotyczącymi zdalnej nauki. 

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • 5 grudnia 2021

  2 niedziela Adwentu

  Łk 3, 1-6

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, kiedy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, jego brat Filip tetrarchą Iturei i ziemi Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza, przemówił Bóg na pustyni do Jana, syna Zachariasza. Przeszedł on wszystkie krainy nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Tak bowiem jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos, który woła na pustyni: Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki! Każda dolina niech będzie wypełniona, a wszystkie góry i pagórki niech zostaną zrównane! Drogi kręte niech będą wyprostowane, a wyboiste niech staną się gładkimi! Wtedy każde stworzenie ujrzy zbawienie Boga”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24