Na moje zaproszenie z kolejną wizytą do Polski przyjedzie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Polska będzie też współgospodarzem szczytu wschodniej flanki NATO i USA – zaznaczył prezydent RP Andrzej Duda.

W czwartek późnym wieczorem w Rzeszowie spotkali się prezydenci Polski i Ukrainy. Wołodymyr Zełenski wracał z podróży do Londynu, Paryża i Brukseli, gdzie rozmawiał z europejskimi przywódcami, w tym z premierem RP Mateuszem Morawieckim.

Prezydent Andrzej Duda z Prezydentem Republiki Łotewskiej Egilsem Levitsem omówili podczas spotkania w Rydze m.in. kwestie bezpieczeństwa i wzmocnienia wschodniej flanki NATO, wsparcia dla Ukrainy, a także relacji dwustronnych oraz rozwoju infrastruktury. Prezydent z Małżonką przebywają z oficjalną wizytą na Łotwie.

Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser–Dudą spotkali się w Rydze z łotewskimi Polakami.

Dzisiejsza Polska jest wielkim zwycięstwem Powstańców Styczniowych – mówił Prezydent Andrzej Duda w Bodzentynie (świętokrzyskie), który był jednym z miejsc, gdzie w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. rozpoczęło się Powstanie Styczniowe.

Wyzwania dotyczące bezpieczeństwa w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, dwustronna współpraca, a także dobrosąsiedzka współpraca transgraniczna i regionalna to tematy rozmów Prezydentów Polski i Czech Andrzeja Dudy i Czech Miloša Zemana.

Prezydenci Polski i Litwy Andrzej Duda i Gitanas Nausėda upamiętnili dziś 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Podczas uroczystości w warszawskiej cytadeli Andrzej Duda podkreślał, że Polacy, Litwini, Ukraińcy i Białorusini walczyli o zrzucenie rosyjskich kajdan, carskiej opresji, o wolność i powrót własnego, niepodległego państwa.

W Cytadeli przy Bramie Straceń rozpoczęły się główne uroczystości upamiętniające 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Biorą w nich udział Prezydenci Polski i Litwy Andrzej Duda i Gitanas Nausėda.

Prezydent Andrzej Duda wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą w poniedziałek w Warszawie upamiętnią 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

Prezydent Gitanas Nausėda w poniedziałek udaje się z wizytą roboczą do Polski – podaje Pałac Prezydencki w Wilnie.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 22 marca 2023 

    J 5, 17-30

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: „Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam”. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus oświadczył im: „Uroczyście zapewniam was: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni; ukaże Mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Uroczyście zapewniam was: Nadchodzi godzina – a właściwie już jest – kiedy zmarli usłyszą wołanie Syna Bożego. Ci, którzy Go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też sprawił, że Syn ma je w sobie. Przekazał Mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. Ja nie mogę sam nic uczynić od siebie. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca, i mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą Tego, który Mnie posłał, a nie własną wolą”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24