Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin od lat podnosi temat i zabiega o zwiększenie dostępu mieszkańców regionów do usług finansowych. W reakcji na podnoszony problem dostępności usług finansowych dla mieszkańców mniejszych miejscowości oraz po zmianie kierownictwa Banku Litwy działające na Litwie banki podpisały memorandum, na mocy którego zobowiązały się do zwiększenia liczby miejsc wypłacania gotówki z 91 do 191.

Dzisiaj w Dubinkach, w rejonie malackim, rozpoczęło się Forum Polityki Regionalnej, które stało się już tradycyjnym przedsięwzięciem organizowanym przez MSW.

We czwartek Sejm przyjął zgłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych projekt ustawy, który nada regionom kraju więcej uprawnień i kompetencji, a regionalnym radom rozwoju – status prawny. Wzmocnienie samorządności i regionów to jeden z postulatów wpisanych w programie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin. Za przyjęciem ustawy głosowało 84 posłów, jeden był przeciwko, a 11 wstrzymało się od głosu.

Litewski Rząd zaaprobował nowy projekt ustawy o rozwoju regionalnym. Autorem projektu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pod kierownictwem Rity Tamašunienė z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin.

Do Sejmu wpłynęła propozycja przywrócenia historycznego określenia „sejmik”.

Archidiecezja wileńska została podzielona na dwa regiony pastoralne. Działalność duszpasterską w tych regionach będą koordynowali dwaj biskupi pomocniczy.

Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest poprawa funkcjonowania oraz zwiększenie przejrzystości systemu ochrony oraz rejestracji oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych.

Rok 2015 jest na Litwie ogłoszony Rokiem Regionów Etnograficznych. 15 stycznia obchody roku rozpoczął region Małej Litwy (okolice Kłajpedy). 19 stycznia przedsięwzięcia poświęcone tematowi regionów etnograficznych rozpoczną się w pozostałych regionach Litwy.

Żmudzini skomponują hymn swojego regionu – Żmudzi. Decyzję tę podjęto na zjeździe Towarzystwa Kultury Żmudzkiej. O wykonaniu decyzji w połowie sierpnia będzie dyskutowało prezydium towarzystwa.

Dziś litewski Rząd zatwierdził program imprez kulturalnych i edukacyjnych, który ma być zrealizowany w 2015 roku w ramach obchodów Roku Regionów Etnograficznych.

Strona 1 z 2

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Poniedziałek, 18 października 2021

  Św. Łukasza, ewangelisty, święto

  Łk 10, 1-9

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  Potem Pan wyznaczył innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. Mówił do nich: „Żniwo jest wprawdzie wielkie, ale mało robotników. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. Idźcie! Posyłam was jak jagnięta między wilki. Nie noście sakiewki ani torby podróżnej, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Kiedy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi». Jeśli jest tam człowiek godny pokoju, spocznie na nim wasz pokój; a jeśli nie, wróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają. Bo kto pracuje, ma prawo do zapłaty. Nie przenoście się z domu do domu. A gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i przyjmą was, jedzcie to, co wam podadzą. Uzdrawiajcie tam chorych i mówcie im: «Nadchodzi już do was królestwo Boże»”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24