Dzisiaj przypada 103. rocznica wyzwolenia się Polski po 123 latach zaborów. Życzenia z tej okazji składa mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.

11.11.2021 – dzień, w którym przypada 103. rocznica Polski Niepodległej. Święto to obchodzą zarówno Rodacy w Macierzy, jak też, z wyjątkową pieczołowitością, Polacy za granicą, w tym na Litwie – gromadząc się co roku równo w południe na wileńskiej Rossie, przy Mauzoleum Matki i Serca Syna – twórcy niepodległego państwa polskiego – Marszałka Józefa Piłsudskiego.

We wtorek, 9 listopada, w Radwanowicach pod Krakowem, w parku przy Schronisku dla Osób Niepełnosprawnych Fundacji im. Brata Alberta, odbyła się uroczystość poświęcenia Kresowej Drogi Krzyżowej. Będzie ona miejscem modlitwy za zmarłych, poległych i pomordowanych Mieszkańców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.

We wtorek odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu RP, na którym premier Mateusz Morawiecki zaprezentował dotychczasowe działania związane z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. W ostatnich dniach dochodzi do eskalacji prób nielegalnego przekraczania wschodniej granicy naszego kraju. Na wschodzie Polski 15 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz 13 tys. żołnierzy strzeże naszego terytorium.

Dzisiaj po godzinie 6 rano spod Ostrej Bramy wyruszyła XXVII Sztafeta Niepodległości Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej pod Kircholm, na Łotwę. Jej inicjatorem i organizatorem jest charyzmatyczny ksiądz Dariusz Stańczyk.

Czołem, żołnierze, czołem, funkcjonariusze, dziękuję bardzo, dziękuję za Waszą służbę, dziękuję za to, co robicie. Miarą suwerenności państwa jest zdolność do obrony granic. To, co widziałem tutaj przed chwilą – odebrałem meldunki pana ministra, panów generałów, panów pułkowników – to bardzo profesjonalna służba, bardzo dobrze zorganizowane działanie. Bardzo dobrze zorganizowane działania na każdym odcinku.

Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść obchodzi dzisiaj jubileusz 65-lecia. Urodziła się 9 listopada 1956 roku w miejscowości Dowlany na Wileńszczyźnie. Już od pięciu kadencji jest merem rejonu wileńskiego cieszącą się ogromną popularnością wśród mieszkańców. 

Od szeregu lat w szkołach polskich rejonu wileńskiego odbywa się „Tydzień Języka Polskiego. Zazwyczaj organizowany jest w okresie, w którym Polacy obchodzą Święto Niepodległości Polski. Nie był wyjątkiem również ten rok.

Stowarzyszenie Wspólnota Polska” od 30 już lat sprawujące opiekę nad Polonią i Polakami za granicą zaprasza do udziału w Ogólnoświatowym Konkursie Fotograficznym Moja Ojczyzna” organizowanym z okazji Święta 11 Listopada – Narodowego Święta Niepodległości. To data bliska sercu każdego patrioty, bo przypomina z jednej strony o nocy zaborów, pod którymi nasza ojczyzna znajdowała się aż przez 123 lata, z drugiej zaś o narodowowyzwoleńczym zrywie naszych dziadów, którzy swoją mądrością i poświęceniem doprowadzili do wyzwolenia Polski i jej rozkwitu w okresie II Rzeczypospolitej.

1 listopada odwiedzamy cmentarze, groby bliskich zmarłych. Zapalamy znicze i modlimy się przy mogiłach. W Święto Zmarłych nie możemy zapomnieć o zmarłych żołnierzach, którzy poświęcili swoje życie służąc Ojczyźnie. Dlatego każdy z nas powinien się pomodlić za poległych za ojczyznę, zapalić znicz na żołnierskim grobie.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Wtorek, 21 marca 2023 

    J 5, 1-16

    Ewangelii według świętego Jana

    Przypadało święto żydowskie i Jezus przybył do Jerozolimy. W Jerozolimie przy Owczej Bramie znajdowała się sadzawka, nazywana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. W ich obrębie leżało wielu chorych, niewidomych, kulawych, sparaliżowanych. Był tam także pewien człowiek, który chorował trzydzieści osiem lat. Jezus zauważył go leżącego tam, a wiedział, że mężczyzna ten już od dłuższego czasu był chory. Zapytał go więc: „Chcesz być zdrowy?”. Chory odpowiedział: „Panie, nie mam nikogo, kto by mnie zanurzył w sadzawce po poruszeniu się wody. A kiedy ja już do niej wchodzę, ktoś inny mnie wyprzedza”. Wtedy Jezus polecił mu: „Wstań, weź swoje posłanie i chodź!”. I natychmiast człowiek ten wyzdrowiał. Zabrał swoje posłanie i chodził. W tym zaś dniu przypadał szabat. Żydzi więc upomnieli uzdrowionego: „Dziś jest szabat i nie wolno ci nosić twego posłania”. Lecz on im odparł: „Przecież ten, który mnie uzdrowił, powiedział mi: «Wstań, weź swoje posłanie i chodź!»”. Zapytali go więc: „Kim był ten człowiek, który ci powiedział «Wstań i chodź»?”. Uzdrowiony jednak nie wiedział, kto to był, ponieważ Jezus oddalił się od zgromadzonego tam tłumu. Gdy Jezus spotkał go później na terenie świątyni, powiedział do niego: „Spójrz, jesteś całkiem zdrowy. Nie grzesz już więcej, aby cię nie spotkało coś gorszego”. Po odejściu człowiek ten oznajmił Żydom, że to właśnie Jezus go uzdrowił. Z tego powodu, że Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24