W 2018 roku odbyło się 17 posiedzeń Senatu, które razem trwały 46 dni. Najkrótsze posiedzenie, 70., trwało 4 godz. 45 min. Najdłuższe posiedzenie, 64., zajęło 37 godz. 34 min – poinformowała Kancelaria Senatu RP.

Do Kancelarii Senatu RP wpłynęło 600 ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. Opiewają one na łączną kwotę 329 199 097,89 zł. Zostały złożone przez 244 organizacje pozarządowe za pośrednictwem generatora ofert.

Co roku w okresie świąteczno-noworocznym Senat w sposób szczególny wspiera Polonię i Polaków za granicą. W roku 2018 pomoc świąteczno-noworoczna wpisuje się w realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, na które przyznano dotacje ze środków z budżetu Kancelarii Senatu w ramach dwóch kierunków działań – „Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania” oraz „Pomoc charytatywna”.

W Senacie odbyła dziś uroczystość wręczenia nagród w konkursie dla dziennikarzy polskich i polonijnych o nagrodę Marszałka Senatu pt. „Odzyskanie niepodległości przez Polskę w pamięci Polaków poza granicami”. Przewodniczący jury wicemarszałek Michał Seweryński podkreślił, że z nadesłanych prac wynika, iż pamięć o wielkich wydarzeniach historycznych jest wciąż żywa wśród Polonii i Polaków poza granicami. Wśród wyróżnionych jest jedna dziennikarka z Wilna.

W piątek w głównym holu Sejmu odbyło się tradycyjne, przedświąteczne spotkanie opłatkowe parlamentarzystów. W spotkaniu wzięli udział m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu, kardynał Kazimierz Nycz oraz wicemarszałkowie obu Izb oraz szefowie Kancelarii.

12 grudnia rozpoczęło się 68. posiedzenie Senatu.

W związku z 30. rocznicą istnienia Związku Polaków na Ukrainie marszałek Sejmu Marek Kuchciński przesłał do uczestników zjazdu rocznicowego życzenia okolicznościowe.

Reprezentacja środowisk polonijnych w polskim życiu politycznym, rola Polonii i Polaków poza granicami w kreowaniu i promowaniu polskiej polityki historycznej oraz kontrola wydatkowania środków na zadanie publiczne w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą – te kwestie zdominowały posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej, która zebrała się 23 listopada w Senacie.

11 listopada 2018 r. zmarł Tadeusz Wnuk, senator w latach 2001-2005; członek komisji: Gospodarki i Finansów Publicznych, Ustawodawstwa i Praworządności oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy z okręgu sosnowieckiego.

W Wilnie trwa drugi dzień obrad Zgromadzenia Parlamentarnego Polska-Litwa-Ukraina. Podczas wystąpienia przed litewskim Sejmem marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski i przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Andrij Parubij mówili o wspólnej walce o niepodległość.

Strona 1 z 24

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24