Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) zaktualizował w portalu RAD-on dane dotyczące polskiego sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Aby ułatwić korzystanie z nich, OPI PIB wprowadził nowe funkcjonalności. Każdy może sprawdzić, ile osób studiuje na danym kierunku czy też ilu profesorów jest zatrudnionych w danej uczelni. To jednak nie wszystko. Eksperci OPI PIB przygotowali wiele raportów, które są dostępne za darmo na portalu radon.nauka.gov.pl. Z opublikowanych analiz wynika, że studia w Polsce cieszą się coraz większą popularnością wśród obcokrajowców. W 2021 r. w Polsce studiowało prawie 86 tys. cudzoziemców, z czego 52 proc. wybrało uczelnie niepubliczne.

Instytut Polski w Wilnie we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej NAWA oraz Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Wilnie zapraszają przyszłych studentów pochodzenia polskiego na spotkanie informacyjne o możliwości studiowania w Polsce. Spotkanie odbędzie się 19 maja 2022 r. o godzinie 16.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Studia w Polsce? Dlaczego nie! W Wilnie – targi edukacyjne dla młodzieży białoruskiej i ukraińskiej przebywającej na Litwie.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie serdecznie zaprasza na Podyplomowe Studium Dyplomacji Gospodarczej – pierwszy tego rodzaju program prowadzony w całości w języku angielskim. W roku akademickim 2021/2022 w 100 proc. online.

Luty – to tradycyjnie miesiąc, w którym Instytut Polski w Wilnie we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej NAWA promują na Litwie możliwości studiowania w Polsce. W tym roku kampania prowadzona jest pod hasłem „Kierunek – nauka” i skupia się na prezentacji osiągnięć nauki polskiej oraz promocji Polski jako kraju atrakcyjnego do prowadzenia badań i rozwoju kariery naukowej w międzynarodowym środowisku naukowym.

Ponad 460 młodych ludzi polskiego pochodzenia, w tym z Litwy, otrzyma stypendia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach Programu Stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i studia jednolite magisterskie.

W związku z pandemią COVID-19 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wprowadza zmiany w zasadach rekrutacji w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie.

Luty to tradycyjnie miesiąc, w którym Instytut Polski w Wilnie we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej – NAWA, promują na Litwie możliwości studiowania w Polsce.

„Starter Polonijny” ma pomóc młodzieży polskiego pochodzenia podjąć studia w Polsce. Inicjatywa jest skierowana do osób, posiadających ważną Kartę Polaka oraz zamierzających podjąć studia w języku polskim na terytorium Polski.

W Wilnie trwa kampania reklamowa „Bądź jak Čiurlionis! Studiuj w Polsce!”.

Strona 1 z 3

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Poniedziałek, 26 września 2022 

  Wspomnienie świętych męczenników Kosmy i Damiana;

  wspomnienie świętych męczenników Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy

  Łk 9, 46-50

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  Uczniowie Jezusa zaczęli zastanawiać się nad tym, kto z nich jest największy. Jezus, znając ich myśli, wziął dziecko, postawił je przy sobie i powiedział im: „Kto przyjmuje to dziecko w moje imię, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem wśród was wszystkich jest najmniejszy, ten jest wielki”. Wtedy odezwał się Jan: „Mistrzu, spotkaliśmy kogoś, kto w Twoje imię wyrzucał demony, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami”. A Jezus powiedział do niego: „Nie zabraniajcie! Kto bowiem nie jest przeciwko wam, jest z wami”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24