W Gimnazjum w Mickunach (rejon wileński) zostanie zmodernizowana przestrzeń edukacyjna. Zmiany mają poprawić jakość oferowanych usług edukacyjnych, wyzwolić dodatkowe pokłady aktywności i kreatywności uczniów i nauczycieli oraz uatrakcyjnić warunki do nauki i pracy.

16 marca w Kelmė odbyły się finałowe zawody drużynowe turnieju Szkół Wiejskich na Litwie w tenisie stołowym 2018.

Maturzysta Konstanty Keda z Gimnazjum w Mickunach został zwycięzcą Olimpiady Biologicznej na Litwie.

W minioną sobotę tegoroczni absolwenci Gimnazjum w Mickunach otrzymali świadectwa dojrzałości. To już 60 promocja gimnazjum.

Uczeń z Gimnazjum w Mickunach (rejon wileński) – Konstanty Keda – został zwycięzcą Olimpiady Biologicznej na Litwie.

Zgodnie z wieloletnią tradycją w lutym w Gimnazjum w Mickunach odbyła się studniówka, której głównymi bohaterami była jubileuszowa 60. promocja maturzystów. W świątecznie udekorowanej auli zgromadzili się goście: ksiądz proboszcz parafii w Mickunach Eduardas Kirstukas, starosta gminy Renata Mickiewicz, administracja oraz nauczyciele, rodzice i uczniowie gimnazjum.

Telefonicznym gościem Radia Wilno była dzisiaj Pani Małgorzata Radzewicz, dyrektor Gimnazjum w Mickunach w rejonie wileńskim.

Dzięki środkom samorządu rejonu wileńskiego i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w 2016 roku znacznych zmian doczekało się Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu i Gimnazjum w Mickunach.

„Patrz oczyma, fotografuj sercem“ – takie motto przyświecało uroczystej inauguracji Gimnazjum w Mickunach”.

„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń” (Rossevel)
W piątek odbyła się w Gimnazjum w Mickunach uroczystość wręczenia świadectw dojrzałości. To wyjątkowe spotkanie – tradycyjnie już – było okazją do podsumowań pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie maturalnej i podziękowań dla dyrekcji i nauczycieli. To czas wspomnień, ale i życzeń, by w przyszłości spełniły się wszystkie zamierzenia abiturientów.

Strona 1 z 2

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa, 1 kwietnia 2020

  V Tydzień Wielkiego Postu


  J 8,31-42

  Słowa Ewangelii według świętego Jana

  Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.

  Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: «Wolni będziecie?»”.

  Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca”.

  W odpowiedzi rzekli do Niego: „Ojcem naszym jest Abraham”.

  Rzekł do nich Jezus: „Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego”.

  Rzekli do Niego: „Myśmy się nie narodzili z nierządu, jednego mamy Ojca-Boga”.

  Rzekł do nich Jezus: „Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał”.

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24