Sejm Litwy przyjął projekt Ustawy o pisowni imion i nazwisk zezwalający na zapis godności z użyciem alfabetu łacińskiego. Polacy na Litwie będą mogli skorzystać wyłącznie z litery „w” spośród trzech zaaprobowanych liter – w, x, q. Zmiany nie obejmują żadnych liter ze znakami diakrytycznymi aktualnych dla Polaków na Litwie: ć, ł, ń, ó, ś, ź, ż, dź, dż. Jeśli prezydent złoży podpis pod projektem, wejdzie on w życie 1 maja br.

Stowarzyszenie Traugutt org. już po raz dziesiąty na Pomorzu zorganizowało akcję dobroci „Rodacy Bohaterom”. Mieszkańcy Trójmiasta i okolic wzięli udział w świątecznej akcji dobroci, której celem jest pomoc kombatantom oraz innym zasłużonym rodakom mieszkającym poza granicami Polski. Podczas akcji zebrano świąteczne paczki, które przedstawiciele Stowarzyszenia Traugutt org. oraz Stowarzyszenia Odra-Niemen w minionym tygodniu dostarczyli na Litwę i wręczali rodakom w różnych miejscowościach na Wileńszczyźnie.

Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „LitPolinva” w 2021 r. zrealizowało projekt pt. „Misja medyczna” – pomoc medyczna i charytatywna obejmująca pomoc dla osób, członków Stowarzyszenia, potrzebujących pomocy materialnej oraz socjalnej.

We wtorek litewski Sejm przyjął w drugim czytaniu projekt Ustawy o pisowni imion i nazwisk. Głosowanie w tej sprawie odbyło się po długich perypetiach i całym szeregu złożonych obietnic bez pokrycia ze strony litewskich polityków.

2022-01-05, 10:23

Troki mają 700 lat

Troki obchodzą w tym roku jubileusz 700-lecia. 

Myślami wracamy do minionego 2021 roku, przeglądamy i oceniamy wykonaną pracę, cieszymy się ze spotkań z nowymi ludźmi, pięknej wspólnoty, nowych idei i projektów, które udało się wcielić w życie. A było ich sporo – aż dziesięć.

Do domu Pana odszedł Mieczysław Machulak, Honorowy Obywatel Rejonu Solecznickiego, autor pięciu książek o Ziemi Solecznickiej, filantrop.

30 grudnia przypada 5. rocznica śmierci prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska” Longina Komołowskiego – prawdziwego Przyjaciela Wileńszczyzny i Polaków na Litwie.

W drugiej dekadzie listopada na Litwę dotarł długo oczekiwany Bon Maturzysty – jednorazowe stypendium przyznane przez Polskę ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP dla maturzystów polskich szkół. Tegoroczna jego kwota wynosi 1 tys. złotych, czyli ok. 216 euro. 

Polacy z Wędziagoły pielęgnują i strzegą chrześcijańskiego ducha Bożego Narodzenia. W ostatnią sobotę Adwentu, 18 grudnia, po obiedzie, uczniowie niedzielnej szkółki języka polskiego w Wędziagole wraz ze swymi rodzicami, dziadkami, nauczycielką Leonią i innymi członkami wspólnoty licznie zebrali się w turystycznej zagrodzie „Banginis” w Stankunach.

Strona 1 z 21

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Wtorek, 25 stycznia 2022 

  Nawrócenie św. Pawła Apostoła, święto

  Mk 16, 15-18

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, ten się potępi. Tym, którzy uwierzą, takie znaki będą towarzyszyć: W moje imię będą wyrzucać demony, będą mówić nowymi językami, węże będą brać do rąk i choćby wypili coś zatrutego, nie zaszkodzi im. Będą na chorych kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24