Ceny mieszkań w ostatnim kwartale ubiegłego roku, w porównaniu z trzecim kwartałem, zmalały o 4,3 proc. Najbardziej staniały lokale w starszym budownictwie - o 4,7 proc., przy czym mieszkania w domach jedno- i dwumieszkaniowych - o 17,2 proc., w blokach - o 1 proc.

W lutym na Litwie sprzedano 6 800 obiektów mienia nieruchomego, czyli o 13,9% więcej niż w styczniu.

Litewscy eksperci są zgodni co do tego, że sektor mieszkalnictwa pozostanie stabilny, z możliwością, aczkolwiek niedużą, spadku cen.

Specjaliści twierdzą, że rok 2014 na litewskim rynku mienia nieruchomego był najbardziej aktywnym okresem od 2008 roku.

Jak i zakładano, po wprowadzeniu euro aktywność na litewskim rynku nieruchomości zmalała. Najbardziej zmniejszyła się liczba sprzedanych lokali mieszkaniowych.
Z danych Centrum Rejestrów wynika, że w styczniu tego roku kupiono aż o 42% mniej obiektów mienia nieruchomego niż w grudniu ub. roku.

W trzecim kwartale tego roku, w porównaniu z drugim, ceny na mieszkania wzrosły na Litwie o 1,6%. Donosi o tym Litewski Departament Statystyki.

Samorząd m. Wilna z zadowoleniem przyjął, zatwierdzoną przez Sejm, Ustawę RL o wsparciu na nabycie lub wynajem mieszkania. Oznacza to, że mające prawo do wsparcia na wynajem mieszkania oraz wpisane na listy osoby nisko uposażone będą mogły wynajmować mieszkanie socjalne w ustalonej kolejności jak było to dotychczas. Dodatkowo będą miały prawo do częściowej rekompensaty za wynajem lub wykup na raty takiego mieszkania.

W sierpniu we wszystkich największych miastach Litwy ceny na mieszkania wzrosły o 0,3%, największy zaś wzrost cen na lokale mieszkalne odnotowano w Wilnie, gdzie ceny lokum wzrosły o 0,4%.

Prognozuje się, że w bieżącym roku w Wilnie zostanie oddanych do użytku ponad 2200 nowych mieszkań w ramach 26 różnych projektów. Jest to największa liczba w krajach bałtyckich. Na podstawie danych spółki obrotu nieruchomościami "Ober-Haus", ma być to największa podaż nowych mieszkań w stolicy w ciągu ostatnich 6 lat, ale i tak będzie ona około 2-3 razy mniejsza w porównaniu do okresu 2006-2008 r.

Strona 4 z 4

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Piątek, 2 grudnia 2022 

    Mt 9, 27-31

    Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

    Gdy Jezus odchodził z Kafarnaum, poszli za Nim dwaj niewidomi i krzyczeli: „Zmiłuj się nad nami, Synu Dawida!”. Kiedy wszedł do domu, niewidomi podeszli do Jezusa, a On ich zapytał: „Czy wierzycie, że mogę to uczynić?”. Odpowiedzieli Mu: „Tak, Panie!”. Wtedy dotknął ich oczu i powiedział: „Niech się wam stanie według waszej wiary”. I odzyskali wzrok. A Jezus surowo im nakazał: „Pamiętajcie, żeby się o tym nikt nie dowiedział”. Oni jednak, skoro tylko wyszli, rozpowiadali o Nim po całej okolicy.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24