Wydrukuj tę stronę

Inicjatywa społeczna ZPL jest nie tylko realizowana zgodnie z aktami prawnymi z zakresu ochrony danych, ale pełni również ważną rolę w kontekście powszechnego spisu 2021 roku

2021-02-12, 17:41
Oceń ten artykuł
(14 głosów)
Waldemar Urban Waldemar Urban

W ostatnich dniach w przestrzeni publicznej ukazały się nieprawdziwe informacje w związku z inicjatywą, jaką jest Społeczny Spis Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie.

Związek Polaków na Litwie już od miesiąca, od dnia 13 stycznia 2021 roku, utrzymuje stały kontakt – zarówno mailowy, jak też telefoniczny – z Państwową Inspekcją Ochrony Danych (dalej zwaną PIOD), dąży bowiem do tego, by inicjatywa, jaką jest Społeczny Spis Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie, była realizowana w oparciu o Ustawę RL o ochronie prawnej danych oraz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane RODO).

W piśmie przesłanym do ZPL PIOD podkreśliła właśnie, że ani RODO, ani PIOD nie zakazują i nie mogą zabronić gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, zwłaszcza jeśli dotyczą one inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego i organizacji społecznych, tym niemniej mogą wystosować zalecenia, zwrócić uwagę czy też pomóc organizacjom społecznym w realizowaniu inicjatyw i zapewnić przestrzeganie podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Toteż oczywiste jest, że inicjatywa społeczna, jaką jest Społeczny Spis Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie, jest realizowana zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi z zakresu ochrony danych – zarówno unijnych, jak też krajowych.

ZPL podkreśla, że inicjatywa społeczna, która jest realizowana na zasadzie dobrowolności, jest wdrażana nie tylko zgodnie z aktami prawnymi z zakresu ochrony danych, ale pełni również ważną rolę w kontekście powszechnego spisu 2021 roku w kontekście informowania mieszkańców.

Podobne społeczne spisy ludności, które są mile widziane, a nawet promowane przez niemal wszystkie rządy państw członkowskich UE, mniejszości narodowe wielokrotnie organizowały w innych państwach członkowskich UE: węgierska mniejszość narodowa w Rumunii i na Słowacji, chorwacka mniejszość narodowa w Bośni i Hercegowinie itd.

Inicjatywa społeczna ZPL już doczekała się międzynarodowego poparcia. Pismo z deklaracją poparcia dla inicjatywy przesłał do ZPL Lorant Vincze, europoseł, Przewodniczący Federalnej Unii Narodowości Europejskich (FUEN). Również zwracamy się do innych organizacji pozarządowych na Litwie o poparcie i promowanie akcji ZPL.

Jesteśmy przekonani, że Związek Polaków na Litwie w ścisłej współpracy z oficjalnymi instytucjami naszego kraju w najbliższych miesiącach pomyślnie zrealizuje inicjatywę społeczną, jaką jest Spis Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie.

Waldemar Urban
Koordynator inicjatywy społecznej Związku Polaków na Litwie

Komentarze   

 
#13 Sławek 2021-03-01 16:04
Krzykacze byli są i będą. Róbmy swoje. Akcja państwowego spisu urzędowego zakończona czekamy na wyniki. A spis społeczny na Wileńszczyźnie wciąż przed nami.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#12 Stanisław 2021-02-24 11:56
Chociaż ZPL planuje przeprowadzić spis społeczny "w najbliższych miesiącach" to jego przeciwnicy przystąpili do frontalnego natarcia już zaraz po ogłoszeniu samego pomysłu. Czyli oponenci są przeciwni samej idei samospisywania się Polaków, gdyż może to wykazać że spisy państwowe wyraźnie zaniżają liczbę mieszkańców narodowości polskiej.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#11 M.M. 2021-02-15 16:41
Nikt nie może zabronić organizacjom społecznym realizowania inicjatyw i prowadzenia działalności zgodnej z prawem.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#10 Prawnik z Polski 2021-02-14 18:15
Doskonały pomysł, rewelacyjne działanie - tak trzymać!!! Polacy z Korony jesteśmy z Was dumni!!!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#9 sirius 2021-02-13 17:41
Spis Ludności Polskiej na Litwie - jak dumnie to brzmi. Spisujmy się!!! To nasz wspólny interes i wspólne dobro.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#8 Iga 2021-02-13 17:22
Dla nacjonalistów prawo, które jest sprzeczne z ich myśleniem - nie jest prawem, które należy respektować.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#7 Jan 2021-02-13 16:07
Komuś bardzo zależy by rozsiewać nieprawdziwe informacje o spisie społecznym. Ale ta inicjatywa jest potrzebna, jest realizowana w zgodzie z przepisami. A przede wszystkim jest bardzo potrzebna dla poznania prawdziwych danych o liczbie Polaków na Wileńszczyźnie. Bo spis urzędowy w tym roku jest parodią spisu, to coś w rodzaju sondażu albo symulacji, a nie spis z prawdziwego zdarzenia.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#6 Marek 2021-02-12 21:03
Jaki cel przyświeca spisowi społecznemu ZPL?

- „Nasza akcja ma celu zwrócić uwagę, wyjaśnić naszym mieszkańcom, jak ważne jest wskazanie swojej tożsamości, narodowości w spisie ludności. Będzie też służyć temu, abyśmy mogli porównać dane. Jak wiadomo, w tym roku powszechny spis ludności po raz pierwszy odbywa się drogą elektroniczną i możliwie nie do każdego obywatela, mieszkańca Litwy dotarła informacja o tym, jak ważne jest wskazanie swojej narodowości, by oficjalne statystyki odpowiadały rzeczywistości” – powiedziała na konferencji w Sejmie RL wiceprezes ZPL Edyta Tamošiūnaitė.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#5 wileński 2021-02-12 20:41
Biorąc udział w spisach urzędowym i społecznym, pokażmy naszą jedność, solidarność i determinację. W jedności jest siła, a dzięki temu i zachowanie naszej polskiej tożsamości na kolejne pokolenia.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#4 Ewa Warszawa 2021-02-12 20:27
Życzę pomyślnej realizacji inicjatywy społecznej - Spisu Ludności Polskiej na Wileńszczyźnie. Wszystkiego dobrego!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz