Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS informuje, że na odrę zapada coraz więcej mieszkańców Europy i świata. Specjaliści twierdzą, że obecnie wzrosło prawdopodobieństwo zarażenia się odrą, zwłaszcza w grupie osób nieszczepionych.

Specjaliści Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS przypominają, że w Europie istnieje zwiększone ryzyko zachorowania na odrę (szczególnie dotyczy to osób nieszczepionych), gdyż epidemia odry obejmuje coraz więcej krajów Europy.

Na Litwie odnotowano pierwszy przypadek zachorowania na odrę. Mieszkaniec powiatu wileńskiego przywiózł chorobę z Dubaju.

Brak bezpłatnych szczepień przeciw odrze dla osób dorosłych utrudnia zapobieganie zachorowaniom m.in. wśród grup osób migrujących do Polski z innych krajów – ocenia Ministerstwo Zdrowia, które chce wprowadzić zmiany w tym zakresie.

Na Litwie w pierwszym półroczu zarejestrowano 22 przypadki odry. To prawie o połowę mniej niż przed rokiem.

W marcu-maju tego roku w Wilnie i Onyksztach stwierdzono pięć przypadków zachorowań na odrę wśród ludzi w wieku 30-54 lata. Pojawienie się choroby charakterystycznej dla wieku dziecięcego u osób dorosłych to zjawisko szczególnie rzadkie. Dlatego Ministerstwo Opieki Zdrowotnej w czerwcu wydało rozporządzenie o wzmocnieniu profilaktyki i kontroli odry, wysypki dziecięcej oraz ostrego nagminnego porażenia dziecięcego (łac. poliomyelitis) w placówkach medycznych kraju.

Centrum chorób zakaźnych i AIDS informuje, że przez system szybkiego ostrzegania otrzymał wiadomość o potwierdzonym przypadku odry u obywatelki Łotwy, która wcześniej podróżowała autobusem przez Litwę do Truskawieca (Ukraina) na trasie Ryga-Truskawiec- Ryga.

Strona 4 z 4

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Piątek, 8 grudnia 2023 

  Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, uroczystość

  Łk 1, 26-38

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do dziewicy zaręczonej z mężczyzną o imieniu Józef, z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Anioł przyszedł do Niej i powiedział: „Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do Niej: „Nie bój się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca”. Wtedy Maryja zapytała anioła: „Jak się to stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i osłoni Cię moc Najwyższego; dlatego Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Oto Twoja krewna Elżbieta pomimo starości poczęła syna i jest już w szóstym miesiącu, chociaż uważa się ją za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. A Maryja tak odpowiedziała: „Jestem służebnicą Pana; niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24