Ponad 349 000 uczniów z blisko 7 000 szkół w terminie 19-21 kwietnia br. przystąpi do egzaminu gimnazjalnego.

Już w tym roku uczniów drugich, czwartych, szóstych i ósmych klas czeka Narodowy Sprawdzian Osiągnięć Szkolnych.

Dzisiaj mieszkańcy kraju już po raz dziesiąty przystąpią do organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Litwy egzaminu z wiedzy o Konstytucji.

Dzisiaj maturzyści z polskich szkół na Litwie zdają egzamin z języka polskiego.

W sobotę rano maturzyści przystąpią do egzaminu państwowego z języka rosyjskiego. Egzamin rozpocznie się o godz. 9.00.

W sobotę rano maturzyści przystąpili do egzaminów państwowych z języków francuskiego i niemieckiego. Sprawdzone zostaną umiejętności w pisaniu, czytaniu i rozumieniu ze słuchu. Część egzaminu, dotyczącą mówienia, abiturienci już zdawali w marcu.

W poniedziałek, 18 kwietnia, ponad 360 tys. uczniów z prawie 7 tys. szkół przystąpi do egzaminu gimnazjalnego.

Zaczynając od bieżącego roku szkolnego abiturienci będą składali zaliczenie z języka litewskiego na podstawie zmienionego programu.

Maturzyści w czwartek rano przystąpią do egzaminu pisemnego z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów na maturze.

Ponad 360 tys. uczniów III klas gimnazjów w całym kraju przystąpiło w czwartek po godz. 9. do pisania testu z języka obcego - trzeciej, ostatniej części obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego. Najwięcej - 85 proc. gimnazjalistów - pisze test z angielskiego.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • 10 grudnia 2023 

  II niedziela Adwentu

  Mt 1, 1-8

  Ewangelii według świętego Mateusza

  Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Tak napisał prorok Izajasz: „Oto wysyłam mojego posłańca przed Tobą, aby przygotował Twoją drogę. Głos, który woła na pustyni: Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki!”. Jan chrzcił na pustyni i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Przychodzili do niego ludzie z całej judejskiej krainy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy; wyznawali swoje grzechy, a on chrzcił ich w rzece Jordan. Jan nosił ubranie z wielbłądziej sierści i skórzany pas na biodrach. Żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół. Głosił: „Idzie za mną potężniejszy ode mnie, a ja nie jestem godny, aby schylić się i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja ochrzciłem was wodą, a On będzie was chrzcił Duchem Świętym”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24