Obecny Regulamin Gospodarki Odpadami Budowlanymi nakazuje segregację wszystkich odpadów powstających na terenie budowy, ale przepis ten nie dotyczy odpadów rozbiórkowych i budowlanych wytwarzanych w gospodarstwie domowym. Opracowany przez Ministerstwo Środowiska projekt planu ds. prewencji i gospodarki odpadami w latach 2021-2027 przewiduje, że od 2023 roku wszyscy – nie tylko firmy z branży budowlanej, ale także mieszkańcy – będą musieli segregować odpady budowlane.

Samorząd Rejonu Wileńskiego przypomina, że w czerwcu w rejonie wileńskim zbieranie wielkogabarytowych i niebezpiecznych odpadów sposobem objazdowym jest kontynuowane tylko od zarejestrowanych mieszkańców gmin. Przed udaniem się do posiadaczy odpadów przewoźnicy skontaktują się z mieszkańcami telefonicznie.

Samorząd Rejonu Wileńskiego informuje, że otrzymuje coraz więcej doniesień o pozostawianiu odpadów w niedozwolonych miejscach: w pobliżu lasów, przy osiedlach mieszkaniowych, na chodnikach i w innych miejscach. Przypomina więc mieszkańcom, że zwalone odpady nie tylko nie upiększają środowiska, ale również pociągają za sobą odpowiedzialność administracyjną.

Każde większe skupisko ludzkie spotyka się z problemem zagospodarowania odpadów. Szczególnie w ostatnich latach kwestia bezmyślnego zanieczyszczania środowiska naturalnego jest szczególnie aktualna, a to ze względu m.in. na zmiany klimatyczne. Człowiek, zanieczyszczając środowisko szkodzi sam sobie, ale jeszcze daleko nie każdy obywatel to sobie uświadomił. Eugeniusz Tomaszewski, pracownik punktu przyjęcia odpadów wielkogabarytowych w Podkrzyżu (rejon wileński, starostwo sużańskie), jest przekonany, że kultura zagospodarowania odpadów i świadomość społeczna w ostatnich latach jednak wzrosła.

Samorząd Rejonu Wileńskiego informuje, że ruszyła rejestracja mieszkańców, którzy chcą pozbyć się odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych. Zbiórka sposobem objazdowym planowana jest na maj i czerwiec br. Samorząd przypomina, że nie ma już punktów zbiórki, a odpady te będą zbierane od mieszkańców, którzy wcześniej zarejestrowali się w urzędach gmin.

Rada miasta Wilna omówiła w środę projekt nowelizacji przepisów dotyczących opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – ma on na celu doprecyzowanie i uregulowanie naliczania opłaty miejscowej oraz kontroli kontenerów z mieszanymi odpadami komunalnymi. Projekt dotyczył także opłat w 2021 roku, naliczanych według kategorii nieruchomości.

Sejm przyjął w czwartek poprawki do ustawy o gospodarce odpadami, które zabraniają przywozu (importu) na Litwę odpadów komunalnych i niebezpiecznych z innych krajów w celu unieszkodliwienia lub do uzyskania energii,  a także pozostałości z procesu spalania odpadów komunalnych (popiołu i żużla).

Nadleśnictwo Państwowe w 2019 roku zebrało 700 ton porzuconych w lesie odpadów wielkogabarytowych i komunalnych.

Na posiedzeniu Rady samorządu rejonu wileńskiego 18 grudnia 2019 r. został zatwierdzony częściowo zmieniony Regulamin Opłat Lokalnych w Samorządzie Rejonu Wileńskiego za zbieranie odpadów komunalnych od posiadaczy odpadów i gospodarowanie odpadami, który zobowiązuje posiadaczy odpadów do wcześniejszego opłacenia, tj. – w końcu każdego kwartału.

Samorząd miasta Wilna w trosce o środowisko zorganizował dla mieszkańców stolicy bezpłatny wywóz niebezpiecznych odpadów.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Wtorek, 23 lipca 2024 

  Św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy, święto

  J 15, 1-8

  Słowa Ewangelii według świętego Jana

  Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winorośli, mój Ojciec zaś jest hodowcą winnej latorośli. Każdą gałązkę, która nie owocuje we Mnie, odcina. Tę zaś, która rodzi owoce, oczyszcza, aby dawała ich jeszcze więcej. Wy już jesteście oczyszczeni dzięki nauce, którą wam przekazałem. Trwajcie we Mnie tak, jak Ja w was. Podobnie jak winna gałązka nie może owocować sama z siebie, gdy nie trwa w krzewie, tak też i wy, jeśli nie będziecie trwać we Mnie. Ja jestem krzewem winorośli, a wy gałązkami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi obfity owoc, gdyż beze Mnie nic nie możecie uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we Mnie, będzie odrzucony jak gałązki i uschnie. Zbiera się je, wrzuca w ogień i spala. Jeśli będziecie trwać we Mnie i jeśli moja nauka będzie w was trwać, proście, a spełni się wszystko, cokolwiek tylko pragniecie. Przez to bowiem doznał chwały mój Ojciec, że przynosicie obfity owoc i jesteście moimi uczniami”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24