Mišrios Seimo narių grupės kvietimu įvyko svarbus dalykinis susitikimas su naująja Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) vadovybe.

Vilniaus rajono savivaldybėje balandžio 21 d. įvyko pirmasis naujai išrinktos 2023-2027 m. kadencijos tarybos posėdis, kuriame iškilmingai prisiekė Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai ir naujai išrinktas meras Robert Duchnevič.

Balandžio 14 d. Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijoje įvyko Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų metodinė-praktinė konferencija „Įtraukiojo ugdymo link. Nauji iššūkiai – naujos galimybės“, kurios pagrindinis tikslas ‒ sudaryti sąlygas švietimo įstaigų vadovams, pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams pasidalinti patirtimi ir gerosiomis įtraukiojo ugdymo idėjomis siekiant ugdymo(si) veiksmingumo bei palankios mokinių įtraukčiai aplinkos plėtojimo.

Įgyvendinant socialinio būsto plėtrą, Vilniaus rajono savivaldybė investuoja į geresnes pažeidžiamiausių gyventojų gyvenimo sąlygas. Šiuo metu jau pastatytas socialinis būstas Mickūnuose, statybos darbai šiuo metu vyksta ir Nemenčinėje.

Garsus lenkų teatro ir kino aktorius Januš Gajos kartą yra pasakęs: „Teatras yra tam tikras susitarimas tarp žmonių, kurie kažkurią valandą susitiks, kad nukeliautų kartu kuriam laikui į kitą pasaulį. Ir tai puiku“. Kovo 25 dieną Savičiūnų kultūros centre vykusio renginio „Pasakų sąmyšis“ dalyviai pasinėrė į kitokį – pasakos pasaulį. Organizatoriai pakvietė visus paminėti Tarptautinę teatro dieną, kurią švenčiame kovo 27 dieną.

Kovo 22 d. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre įvyko tradicija tampantis trijų globos centrų iš Vilniaus ir Šalčininkų rajonų susitikimas, kurio tikslas – dalintis gerąja patirtimi, darbo metodais, sudėtingų situacijų vertinimu ir sprendimu.

Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymai garantuoja visiems piliečiams lygias teises, įskaitant tiek pasyviosios, tiek aktyviosios rinkimų teisės įgyvendinimą. Laisvi rinkimai – vienas pagrindinių demokratinės valstybės požymių. Tačiau 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių ir merų rinkimai, jų organizavimas ir eiga, Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) priimti sprendimai arba jų nebuvimas paliko daug abejonių dėl rinkimų skaidrumo, nešališkumo, o tai sukelia visuomenės nepasitikėjimą rinkimais. To mes negalime leisti. Vakar LR Seime įvykusiame susitikime su VRK pirmininke ir jos nariais vėl liko neatsakyti klausimai, neaiškiai pateikti atsakymai, nepasitikėjimo jausmas tik stiprėja.

Vilniaus rajono mero rinkimų II turą stebėję tarptautiniai stebėtojai nustatė daug pažeidimų, turinčių diskriminacijos dėl tautybės požymių. Užsienio ekspertai savo ataskaitoje taip pat pabrėžė, kad su lenkų tautinės mažumos partijos LLRA-KŠS kandidatu Waldemaru Urbanu buvo elgiamasi šališkai, o tai neigiamai paveikė ir rinkimų procesą, ir jų rezultatus.

Šiandien įvyko pakartotinis balsavimas merų rinkimuose. 

Vilniaus rajonas ir toliau išlieka labai patrauklus jaunoms šeimoms – tai parodo ne tik kiekvienais metais ženkliai augantis gyventojų skaičius, bet ir naujakurių, norinčių pasinaudoti finansine paskata įsigyti pirmąjį būstą rajone, skaičius.

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24