Dr. G.J. Mincevič: renovacijos reikia abiems Paberžėje esančioms vidurinėms mokykloms – lietuvių ir lenkų dėstomąja kalba

2013-05-24, 12:04
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

– Mes neprieštaraujame Paberžės „Verdenės" mokyklos bendruomenės siekiams, bet norėtume pabrėžti, kad renovacijos reikalauja abi Paberžės vidurinės mokyklos – lietuvių ir lenkų, sakė portalui L24.lt Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas dr. Gabriel Jan Mincevič. Pasak rajono vicemero, esančiai čia pat lenkų šv. Stanislavo Kostkos mokyklai dar labiau reikia remonto, nes mokykla pastatyta dar sovietmečio laikais, ir niekada nebuvo remontuota, tuo tarpu Paberžės „Verdenės" mokykla rekonstruota 2003 metais ir yra pakankamai geros būklės.

Savivaldybė bandė spręsti klausimą

 

Vilniaus rajono savivaldybė ne kartą bandė išspręsti šį klausimą. 2010 metų kovo 20 dieną komisija, sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės mero Marijos Rekst potvarkiu nuvyko į Paberžės „Verdenės" ir šv. Stanislavo Kostkos vidurines mokyklas ir surašė mokymosi sąlygų patikrinimo aktą. Jame konstatuojama, kad „Verdenės" mokykla mokinių skaičiaus atžvilgiu turi mažėjimo tendenciją (2006-2007 m.m. mokėsi 256 mokiniai, o 2009-2010 m.m. – 223). Klasės atitinka sanitarines normas – daugelis klasių užima beveik dvigubai didesnes patalpas, negu nurodyta sanitarinėse normose.

Mokykla turi naujus baldus, šiuolaikinį apšvietimą, gražią išvaizdą. 2003 metais „Verdenės" mokyklos patalpos buvo renovuotos, rekonstruotos ir išplėstos, šiam tikslui skirta 1.300.000 Lt. Patalpų plotas padidėjo beveik dvigubai. Vėliau savivaldybės lėšomis buvo įrengtos papildomos patalpos palėpėje, kur šiuo metu įsikūrusi mokyklos administracija, įrengta priešmokyklinio ugdymo grupė, specialiojo pedagogo ir logopedo kabinetas. Lietuviškos mokyklos mokiniai naudojasi šv. Stanislavo Kostkos vidurinės mokyklos sporto sale ir valgykla.

Šiuo metu mokinių mažėjimo tendencija „Verdenės" vidurinėje mokykloje dar labiau išryškėjo. Dabar toje mokykloje mokosi 187 mokiniai. Palyginus su 2007 metais mokinių skaičius sumažėjo beveik trečdaliu.

 

Kreipėsi S. Kostkos vidurinės mokyklos taryba

 

Sprendžiant patalpų stygių 2008 m. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos vidurinės mokyklos patalpose buvo skirta viena, o 2009 metais antra klasės patalpa Paberžės „Verdenės" mokyklos poreikiams, kuriomis ji naudojasi iki šiol. Taip pat buvo skirtos lėšos šių patalpų remontui. Pažymėtina, kad į savivaldybę keliskart kreipėsi šv. S. Kostkos vidurinės mokyklos taryba, tėvai ir bendruomenė, teigdami, jog atidavus mokyklos patalpas Paberžės „Verdenės" vidurinei mokyklai, jų vaikams ugdymo sąlygos dar labiau pablogėjo (technologijų kabinetas įrengtas rūsyje, chemijos, geografijos ir biologijos kabinetai sujungti į vieną, nėra patalpų rūbinei, logopedo kabinetui ir t.t.).

2010 metų balandžio 4 dieną Vilniaus rajono savivaldybės administracija kreipėsi į LR Švietimo ir Mokslo ministeriją su prašymu įtraukti Vilniaus rajono Paberžės „Verdenės" mokyklą į 2011-2013 metų valstybės investicijų programą, pasakoja G.J. Mincevič. 2010 metų rugpjūčio 31 dieną Vilniaus rajono savivaldybės merė M. Rekst raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę su prašymu skirti lėšų iš Vyriausybės rezervo arba investicijų programos Paberžės „Verdenės" mokyklos renovacijai ir rekonstrukcijai. Prašymas liko be atsako.

2010 metais šiuo klausimu domėjosi tuometinis LR Ministro pirmininko kancleris tačiau ir jis nepajėgė išspręsti lėšų patalpoms renovuoti ar rekonstruoti stygiaus klausimo. Pabrėžtina, jog, gretimos šv. S. Kostkos vidurinės mokyklos patalpos nėra renovuotos nuo mokyklos pastatymo, aktų salė įrengta II aukšte buvusių tualetų vietoje, kur ir šiandien ant grindų liko tarybinių laikų plytelės iš buvusio tualeto.

 

Kreiptasi į vyriausybę

 

Šį kartą Paberžės kaimo bendruomenė „Paberžės versmė" kreipėsi į LR. Seimą. Lietuvos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto, LR Kultūros ministerijos atstovai 2013 m. gegužės 22 d. susitiko su suinteresuotomis pusėmis – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atstovais ir Paberžės „Verdenės" mokyklos bendruomene ir aptarė šią problemą.

– Buvo nutarta kreiptis i Lietuvos Respublikos vyriausybę su prašymu išimties tvarka surasti lėšų, reikiamų Paberžės „Verdenės" vidurinės mokyklos renovacijai. Neprieštaraujame tam sprendimui, bet kartoju, kad renovacijos reikia abiems Paberžėje esančioms vidurinėms mokykloms – lietuvių ir lenkų dėstomąja kalba – L24.lt teigė Vilniaus rajono vicemeras dr. G.J. Mincevič.

www.l24.lt

 

Komentuoti

 

 

Vieta Jūsų REKLAMAI
300x100px
Vieta Jūsų REKLAMAI
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24