NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCY SIĘ RUCH POLITYCZNY W EUROPIE

Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów jest najszybciej rozwijającym się ruchem politycznym w Europie. Od 2010 roku jesteśmy trzecią największą Europejską grupą polityczną. W skład naszego Sojuszu wchodzi ponad 30 partii, mamy reprezentantów w Parlamencie Europejskim, Radzie Europy, Komitecie Regionów, a także w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO.

Jesteśmy zjednoczeni wokół wartości centroprawicowych opisanych w Deklaracji Reykjavik. ACRE opowiada się za wolnością jednostki, suwerennością państwową, demokracją parlamentarną, własnością prywatną, ograniczeniem biurokracji rządowej, wolnym handlem, wartościami rodzinnymi oraz decentralizacją władzy.

Wartości te są istotą naszej polityki oraz ukazują naszą wizję reformy Unii Europejskiej. Europa boryka się z wieloma problemami; tak jak i instytucje Europejskie. Dlatego program reform przedstawianych przez ACRE jest tak bardzo potrzebny. Dołącz do naszego Ruchu i pomóż Europie zbudować świat wolnych ludzi, wolnych narodów oraz wolnego rynku. Przewodniczącym ACRE jest europoseł z Czech, Jan Zahradil reprezentujący Obywatelską Partię Demokratyczną.
Jedną z partii współtworzących Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów jest Akcja Wyborcza Polaków na Litwie - Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZCHR) powstała w 1994 roku. Partia realizuje założenia statutowe stając do wyborów różnego szczebla - od samorządowych poprzez parlamentarne aż do europarlamentarnych. Niepodzielnie od przeszło dziesięciu lat AWPL-ZChR rządzi w zdominowanych przez ludność polską rejonach: wileńskim (63 proc. Polaków) i solecznickim (80 proc. Polaków). W wyborach samorządowych w tych rejonach AWPL stale uzyskuje 60-70 proc. poparcie. W kilku innych rejonach AWPL należy do koalicji rządzącej i ma wpływ na podejmowane decyzje. Ogółem ma 69 radnych wybranych z list "Blok Waldemara Tomaszewskiego" (kadencja 2015-2019 r.) Partia pod własną nazwą posiada frakcję w Sejmie Republiki Litewskiej liczącą 8 posłów (kadencja 2016-2020 r.) Ma również posła w Parlamencie Europejskim oraz swoich przedstawicieli w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy i Komitecie Regionów.

W ciągu całego okresu swego istnienia AWPL stoczyła wiele batalii w obronie interesów mniejszości polskiej na Litwie i wiele z nich było zwycięskich. Wielokrotnie organizowała przed litewskim Sejmem wiece protestacyjne w obronie polskiej oświaty, języka i ziemi. Wspólnie ze Związkiem Polaków na Litwie i Stowarzyszeniem Szkół Polskich Macierz Szkolna przeprowadziła akcję zbierania podpisów pod projektami ustaw przychylnymi dla społeczności polskiej i mniejszości narodowych. Partia dba o rozwój polskich szkół na Wileńszczyźnie jak również o rozwój gospodarczy regionu. Dzięki wspólnym wysiłkom na przestrzeni minionych 20 lat, polska społeczność na Litwie ma dzisiaj - w porównaniu z innymi społecznościami polskimi poza granicami Macierzy - najmocniejszą pozycję na świecie.

Przewodniczącym Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin jest Waldemar Tomaszewski, poseł do Parlamentu Europejskiego, który zasiada w Radzie Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ACRE).