Nie lękajcie się brać odpowiedzialności
Za życie społeczne w naszej Ojczyźnie
Święty Jan Paweł II


Drodzy Rodacy! 
     

W 2019 roku Związek Polaków na Litwie obchodzi 30-lecie swego istnienia. Wileński Rejonowy Oddział, jako jego integralna część, ma w tej rocznicy swój znaczący udział. Zrzeszający w 51 kole ponad 4 tysiące członków, jest on największą organizacją społeczną w rejonie i stanowi od samego początku najprężniejszy oddział Związku. Pierwsze koła SSKPL/ZPL w rejonie wileńskim zaczęły oddolnie powstawać jesienią 1988 roku, zaś do wiosny 1989 roku ich liczba sięgała już 50. Wkrótce po I Zjeździe SSKPL/ZPL w rejonie odbył się założycielski Zjazd, który powołał do życia Wileński Rejonowy Oddział Związku. Pierwszym jego prezesem został wybrany śp. Jan Mincewicz.

Od chwili powstania pierwszych kół, zjednoczonym wysiłkiem, krok po kroku, budowaliśmy zręby najliczniejszej z mniejszościowych na Litwie - polskiej organizacji społecznej. Dziś mamy zasłużone prawo, by szczycić się jej osiągnięciami i wspólnym dorobkiem. Warto podkreślić, że w ciągu tych 30 lat udało nam się wzmocnić organizacyjnie, osiągając solidne wyniki w podstawowych dziedzinach życia społecznego, decydujących o naszej – Polaków na Wileńszczyźnie – obecności i narodowej tożsamości : w oświacie, kulturze, w licznych sukcesach wyborczych. Rejonowy oddział ZPL jest nie tylko prężną strukturą społeczną, ale przede wszystkim przewodnią ideą Polaków, mieszkających na Litwie.

We wszystkich osiągnięciach minionego okresu największą jednak wartość stanowią członkowie ZPL – najbardziej świadoma część polskiego społeczeństwa na Litwie.  Serdecznie dziękując wszystkim związkowcom za poświęcenie i oddanie sprawie służenia Ojczyźnie – Wileńszczyźnie życzę niegasnącej siły ducha i doczekania się w zdrowiu następnych pięknych jubileuszy ZPL.

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy! Tak nam dopomóż Bóg!
Mincewicz   Tomaszewski
Pierwszy Prezes Wileńskiego Rejonowego
Oddziału Związku Polaków na Litwie
śp. Gabriel Jan Mincewicz
                       Prezes  Wileńskiego Rejonowego
Oddziału Związku Polaków na Litwie
Waldemar Tomaszewski

 

Jubileuszowe biesiadowanie koła ZPL w Kienie
  2018-11-20

Z okazji zbliżającego się jubileuszu 30-lecia ZPL 18 listopada w Szkole Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie odbyło się spotkanie kieńskiego koła ZPL.
 

 

Spotkanie z okazji 30-lecia koła ZPL w Szumsku
 2018-11-27

Z okazji 30-lecia założenia koła Związku Polaków na Litwie w Szumsku oraz 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Szumsku odbyło się świąteczne spotkanie.

 

 

 

ZPL 003 Obchody 30-lecia założenia koła ZPL w Czarnym Borze
 2018-12-04

29 listopada koło Związku Polaków na Litwie w Czarnym Borze obchodziło swoje 30-lecie działalności.

 

 

 

ZPL 004 30-lecie koła ZPL w Grygajciach
 2018-12-05

Gmina szaternicka rozpościera się na obrzeżach Nowej Wilejki, kilka kilometrów na wschód od Kolonii Wileńskiej. Na obszarze 3 460 ha w 15 wsiach mieszka ponad 4 tys. osób, z których ponad 60 proc. stanowią Polacy, reszta – to ludzie innych narodowości. Ośrodek gminy – wieś Szaterniki. Największe wsie: Grygajcie, Wieluciany, Kiwiszki.

 


ZPL 005 Obchody 30-lecia koła ZPL w Rukojniach
 2018-12-08

Z okazji 30-lecia działalności koła ZPL w Rukojniach 30 listopada w sali Gimnazjum w Rukojniach odbyła się uroczystość i spotkanie członków tego koła.

 

 

 

Uroczystość 30-lecia koła ZPL w Ławaryszkach
 2018-12-31

Z okazji 30-lecia działalności koła Związku Polaków na Litwie w Ławaryszkach 27 grudnia w sali w Gimnazjum im. Stefana Batorego odbyły się obchody i spotkanie tego koła.

 

 

 

zpl 007 miedniki30-lecie koła ZPL w Miednikach
 2019-01-07

Z okazji 30-lecia działalności koła ZPL w Miednikach 30 grudnia w Domu Kultury odbyła się uroczystość i spotkanie członków tego koła.

 

 

 

zpl 008 mickunySpotkanie opłatkowe członków koła ZPL w Mickunach
 2019-01-08

Z okazji 30-lecia działalności koła ZPL w Mickunach 6 stycznia w miejscowym Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość i spotkanie opłatkowe członków tego koła.

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24