Pierwszą turę wyborów samorządowych mamy za sobą. Bezsporny sukces odniosła w nich Akcja Wyborcza Polaków na Litwie - Związek Chrześcijańskich Rodzin, która zdołała nie tylko obronić dorobek z poprzednich wyborów, ale go nawet nieco powiększyć. Partia zachowała absolutną większość w samorządzie solecznickim i wileńskim oraz wzmocniła swe pozycje w samorządzie m. Wilna, rejonu trockiego i szyrwinckiego. Dla przeciwników to był szok i konsternacja, bo nie tego się spodziewali i nie na to liczyli…

W celu zapewnienia lepszego dojazdu mieszkańcom kilku wileńskich dzielnic do lokali wyborczych, w niedzielę, 5 marca, będzie kursował autobus linii nr 65.

CDU to zwycięzca niedzielnych powtórzonych wyborów do Izby Deputowanych w Berlinie. Zgodnie z oficjalnymi rezultatami chadecy osiągnęli najlepszy wynik w Berlinie od ponad 20 lat, otrzymując 28,2 proc. głosów. SPD natomiast, z 18,4 proc głosów, odnotowała historyczną porażkę.

Partia Prawo i Sprawiedliwość złożyła w Sejmie projekt zmian w Kodeksie wyborczym. Regulacje miałyby obowiązywać już w trakcie najbliższych wyborów parlamentarnych.

Były brytyjski premier Boris Johnson zamierza wystartować w wyborach do Izby Gmin w 2024 roku z tego samego okręgu, który obecnie reprezentuje – Uxbrigde and South Ruislip w zachodnim Londynie, poinformował o tym Partię Konserwatywną.

W USA wciąż trwa liczenie głosów w tzw. wyborach połówkowych (w połowie kadencji prezydenta), które odbyły się 8 listopada.

Główna Komisja Wyborcza w ramach przygotowań do wyborów do rad samorządowych oraz wyborów merów, które odbędą się wiosną przyszłego roku, zatwierdziła wykaz obwodów wyborczych i ich granice.

Obalony przed niemal dwoma dziesięcioleciami prezydent Litwy Rolandas Paksas znów będzie mógł ubiegać się o fotel prezydenta, mandat posła czy członka rządu. Stosowną poprawkę do Konstytucji przyjął dziś litewski Sejm. W 2011 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie „Rolandas Paksas przeciwko Litwie” orzekł, że obowiązujący obecnie dozgonny zakaz udziału w wyborach jest środkiem nieproporcjonalnym.

Główna Komisja Wyborcza poinformowała, że w wyborach nowego mera rejonu trockiego, które odbyły się w niedzielę, najbardziej aktywne jako wyborcy były kobiety z grupy wiekowej 55-64 lata (20,9 proc.). Najmniej aktywni zaś byli 18-29-letni (7,9 proc.) wyborcy.

Trwają wybory nowego mera rejonu trockiego. W sobotę odbywa się głosowanie w domu. Prawo do oddania głosu w domu mają osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie, osoby niezdolne do pracy na czas określony z powodu choroby, seniorzy powyżej 70. roku życia oraz wyborcy przebywający na izolacji w związku z COVID-19, którzy wcześniej złożyli wniosek o możliwość głosowania w domu.

Strona 1 z 13

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 22 marca 2023 

    J 5, 17-30

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: „Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam”. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus oświadczył im: „Uroczyście zapewniam was: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni; ukaże Mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Uroczyście zapewniam was: Nadchodzi godzina – a właściwie już jest – kiedy zmarli usłyszą wołanie Syna Bożego. Ci, którzy Go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też sprawił, że Syn ma je w sobie. Przekazał Mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. Ja nie mogę sam nic uczynić od siebie. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca, i mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą Tego, który Mnie posłał, a nie własną wolą”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24