W tym tygodniu została podpisana umowa pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym na realizację pilotażu projektu „Paszportyzacja polskiej żywności”.

Od 1 października 2021 roku wjazd do Wielkiej Brytanii możliwy będzie tylko na podstawie ważnego paszportu. Są wyjątki.

W kościele Odnalezienia Krzyża Świętego w Wilnie (Kalwaria Wileńska) trwa Odpust Zesłania Ducha Świętego. W ramach uroczystości parafia zaprasza wiernych do indywidualnego rozważania Drogi Krzyżowej na dróżkach kalwaryjskich i specjalnie na tę okazję przygotowała paszport pielgrzyma.

Na posiedzeniu wiosennej sesji parlamentarnej przyjęto poprawki do ustawy o dowodzie osobistym/paszporcie, które zakładają usprawnienie procesu wydawania dokumentów osobistych dla obywateli.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych organizuje sondaż społeczny w celu ustalenia potrzeby obywateli Litwy możliwości uzyskania drugiego paszportu Republiki Litewskiej (tj. posiadanie jednocześnie dwóch ważnych paszportów RL).

Od poniedziałku, 4 maja, w Wilnie paszport będzie można otrzymać już tego samego dnia. O nowej usłudze poinformował Departament Migracji.

Rząd zatwierdził w środę zaktualizowaną listę opłat państwowych. Nowy paszport, zamówiony w trybie pilnym, będzie można odebrać tego samego dnia, a nie następnego, jak było do tej pory. Opłata za tę usługę wynosi 190 euro – informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Minister spraw wewnętrznych Rita Tamašunienė złożyła dzisiaj wizytę w centrum wydawania dokumentów tożsamości, gdzie poruszyła temat produkowania dowodów osobistych w trybie pilnym.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) przedłożyło rządowi projekt nowelizacji ustawy o dowodzie osobistym i paszporcie, który zakłada usprawnienie procesu wydawania dokumentów tożsamości i sprawienie, aby usługi ich wydawania były wygodniejsze dla obywateli.

Seniorom będzie przysługiwała większa ulga w opłacie za wydanie dowodu osobistego czy paszportu.

Strona 1 z 3

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa, 26 stycznia 2022 

  Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, wspomnienie

  Mk 4, 1-20

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem. Zgromadził się wokół Niego tak wielki tłum, że musiał wsiąść do łodzi na jeziorze, podczas gdy cały lud pozostawał na lądzie, przy brzegu. Nauczał ich wiele w przypowieściach. Mówił im: „Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno ziarno padło koło drogi. Przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na grunt kamienisty, gdzie było mało ziemi, i szybko wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy pokazało się słońce, przypaliło je i ziarno uschło, bo nie zapuściło korzeni. Inne padło między ciernie. A ciernie wyrosły i zagłuszyły je, i nie wydało plonu. Jeszcze inne ziarna padły na glebę urodzajną i wydały plon dorodny i obfity: jedno trzydziestokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inne stokrotny”. I mówił: „Kto ma uszy do słuchania, niech słucha!”. Kiedy był na osobności, ci, którzy z Nim byli, razem z Dwunastoma, pytali Go o sens tych przypowieści. Odpowiedział im: „Wam powierzono tajemnicę królestwa Bożego, tamtym zaś, z zewnątrz, wszystko podaje się w przypowieściach, dlatego że patrząc, widzą, ale nie dostrzegają, słuchając, słyszą, ale nie rozumieją, żeby się nie nawrócić i nie otrzymać przebaczenia”. Powiedział do nich: „Nie rozumiecie tej przypowieści? Jak więc zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. Tymi «koło drogi», gdzie pada zasiane słowo, są ci, do których – skoro usłyszą słowo – zaraz przychodzi szatan i zabiera słowo w nich zasiane. Zasiani na gruncie kamienistym – to ci, którzy, gdy usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia i są niestali; kiedy więc przychodzą trudności lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Jeszcze inni, zasiani między cierniami – to ci, którzy słuchają słowa, ale codzienne troski, ułuda bogactwa i inne pożądania zagłuszają w nich słowo i nie wydaje ono owocu. I wreszcie zasiani na glebie urodzajnej – to ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, stokrotny”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24