Minionej doby litewscy pogranicznicy zawrócili na granicy z Białorusią kilkunastu nielegalnych migrantów.

W rejonie olickim uciekło 32 nielegalnych migrantów. Mieszkali w budynku szkoły we wsi Verebiejai. Dwóch z nich znaleziono, reszta jest intensywnie poszukiwana.
Zbiegli migranci są poszukiwani m.in. z pomocą helikoptera.

Minionej doby litewscy pogranicznicy wpuścili na teren Litwy dwóch kolejnych nielegalnych migrantów. Litewska Służba Ochrony Granicy Państwowej donosi, że na wstęp zezwolono z przyczyn humanitarnych. Pogranicznicy oświadczyli, że nie mogą sprecyzować, z jakich konkretnie powodów humanitarnych na Litwę wpuszczono kolejnych nielegalnych przybyszy. Jeszcze 19 nielegalnych migrantów zostało zawróconych.

Minionej doby litewscy pogranicznicy zawrócili z powrotem na Białoruś 11 nielegalnych migrantów. Zostali oni zawróceni w rejonach święciańskim i solecznickim. Litewska Służba Ochrony Granicy Państwowej donosi, że na terenie Litwy minionej doby nie zatrzymano żadnego migranta.

Migranci, którzy zgodzą się na dobrowolny powrót do kraju swego pochodzenia, będą mogli otrzymać wsparcie w wysokości 300 euro.

Poszukiwanych jest siedem osób, które uciekły z obozu dla migrantów na poligonie w Rudnikach, poinformował krajowy nadawca LRT.

Minionej doby, w sobotę, nie zatrzymano ani jednego nielegalnie przekraczającego granicę migranta. Z powrotem na Białoruś zawrócono prawie 80 osób, które próbowały przedostać się na Litwę. Większość z nich została zawrócona na terenie rejonu solecznickiego, orańskiego i druskienickiego.

Drodzy Mieszkańcy gmin Miedniki, Kowalczuki, Ławaryszki, Bujwidze! Samorząd Rejonu Wileńskiego dba o Wasze bezpieczeństwo oraz przekazuje ważną informację mieszkańcom strefy przygranicznej.

Minionej doby, w piątek, litewscy pogranicznicy nie odnotowali naruszeń przekraczania granicy litewsko-białoruskiej przez nielegalnych migrantów – informuje Departament Statystyki. Natomiast z powrotem na Białoruś zawrócono prawie 250 cudzoziemców.

Funkcjonariusze strzegący granicy otrzymają dodatki do wynagrodzenia za pracę w opanowywaniu sytuacji kryzysowej spowodowanej napływem nielegalnych migrantów – poinformowało w piątek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Sobota, 3 czerwca 2023 

  Świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy, wspomnienie

  Mk 11, 27-33

  Ewangelii według świętego Marka

  Jezus i uczniowie przyszli do Jerozolimy. Kiedy Jezus przechadzał się po świątyni, podeszli do Niego wyżsi kapłani, nauczyciele Pisma i starsi i zapytali Go: „Jakim prawem to czynisz? Kto Ci dał władzę, aby tak czynić?”. Jezus im odpowiedział: „I ja wam postawię jedno pytanie. Jeśli Mi odpowiecie, to i Ja wam odpowiem, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy od ludzi? Odpowiedzcie Mi!”. Oni rozważali między sobą: „Jeśli powiemy: «Z nieba», to zapyta: «Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?». Mamy więc powiedzieć, że od ludzi?”. Obawiali się jednak tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: „Nie wiemy”. Jezus im rzekł: „To i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24