W Pałacu Prezydenckim zostały dziś wręczone rodzinom kolejnych ofiar totalitaryzmu komunistycznego noty identyfikujące ich bliskich. Wśród odnalezionych jest m.in. ks. Władysław Gurgacz, ps. Sem, kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej.

Instytut Pamięci Narodowej informuje, że cieszące się dużym zainteresowaniem gry IPN: „Niepodległa”, „Miś Wojtek”, „111. Alarm dla Warszawy”, „7. W obronie Lwowa” trafiły ponownie do sprzedaży.

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie znalazł się wśród laureatów pierwszej edycji Nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Semper Fidelis”, wręczanej osobom, instytucjom i organizacjom społecznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.

W ramach wspólnej kampanii Instytutu Pamięci Narodowej Gdańsk i Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku funkcjonariusze ruchu drogowego będą wręczali biało-czerwone opaski odblaskowe na terenie całego województwa pomorskiego podczas kontroli, spotkań edukacyjnych oraz wydarzeń plenerowych.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Lublinieposzukuje osób pokrzywdzonych i świadków zbrodni ludobójstwa popełnionych w latach 1939-1945 przez członków OUN-UPA oraz inne osoby współuczestniczące na ludności narodowości polskiej zamieszkującej województwo wołyńskie.

– Dzisiaj pokazujemy ten film w Wilnie, mieście, bez którego nie da się opowiedzieć historii Polski – powiedział prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek przed projekcją w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w 10. przeglądzie filmowym Echa Katynia. W czasie przeglądu pokazanych zostanie pięć filmów fabularnych i dokumentalnych, zarówno przypominających wydarzenia sprzed 80 lat, jak i pokazujących ich znaczenie dla współczesnych w Polsce i na świecie.

Instytut Pamięci Narodowej przyjmuje zgłoszenia w ramach kolejnej edycji Edukacyjnej Paczki Historycznej z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu wspólnie z wieloma instytucjami nauki i kultury przygotował portal internetowy poświęcony temu ważnemu wydarzeniu pw.ipn.gov.pl lub powstaniewielkopolskie.ipn.gov.pl (link aktywny od 28 grudnia 2018 r. od godz. 17:00).

18 grudnia w Wilnie odbył się kolejny przystanek Historia Instytutu Pamięci Narodowej. Tym razem oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Dom Kultury Polskiej w Wilnie zaprosili na promocję albumu poświęconego generałowi Gustawowi Orliczowi-Dreszerowi i na dyskusję z udziałem pracowników Oddziału IPN w Białymstoku.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Czwartek, 23 marca 2023 

    J 5, 31-47

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Jezus oświadczył Żydom: „Gdybym sam o sobie dawał świadectwo, to świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest jednak ktoś inny, kto o Mnie świadczy, i wiem, że Jego świadectwo o Mnie jest prawdziwe. Wy posłaliście swoich przedstawicieli do Jana, a on zaświadczył zgodnie z prawdą. Ja zaś nie przyjmuję świadectwa ludzi i jeśli o tym mówię, to jedynie dla waszego zbawienia. Jan był jak płonąca i dająca światło lampa, wy zaś krótki czas chcieliście cieszyć się tym promieniejącym światłem. Lecz posiadane przeze Mnie świadectwo jest mocniejsze niż Janowe. Czyny bowiem, które Ojciec przekazał Mi do spełnienia – one właśnie świadczą o tym, że Ojciec Mnie posłał. Także sam Ojciec, który Mnie posłał, dał o Mnie świadectwo. Wy jednak ani nie usłyszeliście Jego głosu, ani też nie zobaczyliście Jego postaci. Jesteście również pozbawieni Jego nauki, ponieważ nie wierzycie Temu, którego On posłał. Zgłębiacie Pisma, gdyż uważacie, że dzięki nim będziecie mieć życie wieczne. One właśnie świadczą o Mnie. Mimo to nie chcecie zbliżyć się do Mnie, aby mieć życie. Ja nie przyjmuję chwały od ludzi. Znam was i wiem, że nie ma w was miłości Boga. Przyszedłem w imieniu mego Ojca, a nie przyjmujecie Mnie. Przyjmiecie natomiast każdego innego, jeśli wystąpi we własnym imieniu. Jakże wy możecie stać się wierzącymi, skoro zabiegacie o wzajemne uznanie, a nie szukacie go u jedynego Boga? Nie sądźcie, że Ja będę was oskarżał przed Ojcem. Waszym oskarżycielem będzie Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, uwierzylibyście także i Mnie. On przecież pisał o Mnie. Jeśli zaś nie wierzycie jego pismom, jak uwierzycie mojemu nauczaniu?”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24