Dla Polski II wojna światowa to nie był tylko konflikt militarny. To była przede wszystkim niespotykana dotąd w historii hekatomba zwyczajnych ludzi, cywilów. Życie straciło 6 milionów Polskich obywateli – powiedziała premier Beata Szydło na Westerplatte podczas obchodów 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Z udziałem prezydenta RP odbyły się w piątek nad ranem w Wieluniu obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej i zbombardowania tego miasta. - Westerplatte jest symbolem bohaterstwa polskiego żołnierza, Wieluń - symbolem niemieckiego bestialstwa - powiedział Andrzej Duda.

1 września o godzinie 4:45 (czasu polskiego) na Westerplatte w Gdańsku przy dźwięku syren rozpoczęły się obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Do Biura Analiz Sejmowych wpłynęło zlecenie sporządzenia opinii, której przedmiotem będzie odpowiedź na pytanie, czy Rzeczpospolita Polska może domagać się roszczeń odszkodowawczych od Niemiec za straty materialne i osobowe spowodowane agresją niemiecką podczas II wojny światowej.

W dniach 8-9 maja w Europie i na innych kontynentach jest obchodzony Dzień Zwycięstwa. Kilkadziesiąt państw koalicji antyhitlerowskiej oddaje hołd tym, którzy oddali swe życie w II wojnie światowej.

Zmianą posterunku honorowego i złożeniem wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie uczczono 72. rocznicę zakończenia II wojny światowej. W imieniu Prezydenta RP wieniec złożył zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Dariusz Gwizdała.

8 maja w Wilnie, w 72. rocznicę zakończenia II wojny światowej, uczczono pamięć jej ofiar.

77. rocznicę niemieckiej agresji na Polskę uczczono również w Wilnie.

Wystąpienie Prezydenta RP z okazji 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Obrona Westerplatte była czynem wielkiego bohaterstwa, heroizmu, nieustępliwości polskich żołnierzy w obronie ojczyzny - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda na gdańskim Westerplatte podczas obchodów 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach na Westerplatte wzięła też premier Beata Szydło.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Czwartek,
  21 stycznia 2021 

  Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy, wspomnienie

  Mk 3, 7-12

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Jezus odszedł ze swymi uczniami w stronę jeziora. A szedł za Nim tłum ludzi z Galilei i Judei, z Jerozolimy, Idumei, z Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu. Przychodzili do Niego, gdyż słyszeli o tym, co czynił. Ze względu na tłum, który na Niego napierał, polecił swoim uczniom, aby łódka była dla Niego zawsze przygotowana. Wielu bowiem uzdrowił i dlatego wszyscy, którzy byli chorzy, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Na Jego widok duchy nieczyste padały przed Nim i wołały: „Ty jesteś Synem Bożym”. Lecz On stanowczo im nakazywał, aby Go nie ujawniały.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24