"Trzeba zmienić budżet UE"

2016-07-06, 19:23
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
"Trzeba zmienić budżet UE" Fot. Flickr

Unia Europejska powinna wprowadzić zmiany w wieloletnich ramach finansowych (WRF), aby sprostać nowym wyzwaniom, takim jak masowe migracje, bezpieczeństwo wewnętrzne, czy bezrobocie ludzi młodych, stwierdzili posłowie w rezolucji przyjętej w środę. W tekście Parlament Europejski przedstawia rekomendacje dla Komisji Europejskiej zanim złoży ona propozycję przeglądu WRF na lata 2014-2020. Zmiany powinny również dotyczyć powracających opóźnień w płatnościach oraz działań po 2020 roku.

Jan Olbrycht (EPP, PL), jeden z dwojga sprawozdawców pracujących nad rezolucją, powiedział: "Konieczna jest rzeczywista okresowa rewizja WRF, aby UE była w stanie skutecznie mierzyć się z wyzwaniami oraz wypełniać swoje założenia polityczne. Oczekujemy, że Komisja Europejska złoży propozycję dogłębnego i uczciwego przeglądu i konsekwentnie zmian ilościowych i jakościowych w WRF, które pozwolą UE na przystosowanie się do obecnej sytuacji i osiąganie celów politycznych. Budżet musi odzwierciedlać polityczne zobowiązania podjęte przez Unię".

Isabelle Thomas (S&D, FR) druga ze sprawozdawców, powiedziała: " W ostatnich dwóch latach pojawiły się nowe wyzwania, które ujawniły, że obecne ramy są już nieaktualne. Konieczna jest szybka i głęboka ich rewizja, w celu przywrócenia UE zdolności do działania".

Nowa stała rezerwa kryzysowa i rezygnacja z doraźnych funduszy

Posłowie podkreślają, że rozporządzenie o WRF "daje możliwość rewizji WRF, w obliczu nieoczekiwanych okoliczności". Rewizja powinna również pozwolić na ponowną ocenę priorytetów. Posłowie wskazują na rozmiar kryzysów, które uderzyły w UE, od czasu porozumienia dotyczącego ostatnich ram, w 2013, włączając w to kryzys migracyjny, ataki terrorystyczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, kryzys w rolnictwie, niski poziom inwestycji oraz wysoki poziom bezrobocia zwłaszcza wśród ludzi młodych.

Posłowie uważają, że każde euro wpływające do budżetu powinno zostać wykorzystane, a każda nadwyżka zatrzymana w budżecie, w celu zaspokojenia bieżących potrzeb.

W celu zwiększenia elastyczności budżetu, posłowie proponują ustanowienie, po 2020 roku, stałej "rezerwy kryzysowej" w ramach budżetu UE, aby uniknąć rozwiązań ad hoc, takich jak ustanawianie funduszy powierniczych. Mechanizm ten powinien funkcjonować, jako nowy specjalny instrument WRF i być rozliczany ponad pułapami WRF.

Elastyczność, uproszczenie i jedność budżetu

Posłowie proponują szereg dostosowań, które wprowadziłyby do WRF większą elastyczność i pozwoliły UE na niezwłoczną reakcję w sytuacji kryzysowej. Uważają oni również, że przegląd WRF, stwarza świetną okazję do uproszczeniu systemu wdrażania budżetu, zwracają się również do Komisji Europejskiej o zidentyfikowanie niedociągnięć i przedstawienie propozycji najefektywniejszego wykorzystania ograniczonych zasobów.

Ograniczone zasoby zmusiły UE do ustanowienia doraźnych instrumentów, takich jak fundusze powiernicze finansowane przez państwa członkowskie, budżet UE oraz Fundusz Rozwoju (np.: Fundusz Powierniczy Madad, czy Fundusz Powierniczy dla Afryki, lub Turcji).

Jednak mnożenie tego typu instrumentów, wobec braku całościowej strategii budżetowej, dla radzenia sobie z kryzysami, powoduje problemy z odpowiedzialnością za decyzje, oraz przeprowadzaniem demokratycznej kontroli działań UE, uważają posłowie. Ponadto, państwa członkowskie, w większości, nie wywiązały się ze zobowiązań finansowych, podważając skuteczność działania funduszy.

Zaległości w płatnościach

Posłowie ponownie podkreślili, że środki potrzebne na pokrycie płatności, są następstwem podjętych zobowiązań i oczekują, że śródokresowa rewizja WRF stanowi znakomitą okazję do dokonania przeglądu realizacji płatności oraz zaktualizowanych prognoz dotyczących płatności, a także stworzenia jasnej strategii, tak, aby spełnić wszystkie potrzeby w zakresie płatności.

Kolejne kroki

Komisja Europejska musi przedstawić przegląd WRF, do końca 2016 roku. Posłowie chcą, aby po dokonaniu ostatecznych ustaleń dotyczących zmian, zostały one niezwłocznie wprowadzone oraz włączone do budżetu na rok 2017. Ponadto, niektóre elementy kolejnych wieloletnich ram finansowych, powinny być przedmiotem debaty, już przy okazji obecnej rewizji, uważają posłowie.

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 25 maja 2022 

    J 16, 12-15

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Jezus powiedział do swoich uczniów: „Miałbym wam jeszcze dużo do powiedzenia, lecz teraz nie jesteście w stanie tego udźwignąć. Po swoim przyjściu On – Duch Prawdy – poprowadzi was ku pełnej prawdzie. Nie będzie bowiem mówił od siebie, lecz powie to wszystko, co usłyszy. Będzie także nauczał o sprawach przyszłych. On Mnie uwielbi, gdyż będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił. Wszystko, co należy do Ojca, jest moje; dlatego powiedziałem: Będzie czerpał z tego, co moje, i będzie wam to głosił”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24